Dashboard coronamaatregelen

Stap voor stap bouwen we bij ’s Heeren Loo de coronamaatregelen af. Wat is nu mogelijk en wat nog niet? Bekijk de maatregelen in jouw regio.

Groot Emaus

Naast alle geldende maatregelen kan per cliënt of woning een afwijkende maatregel worden gehanteerd. Dit gebeurt altijd in afstemming met het regionale crisisteam, de arts, gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, verwant en de cliënt zelf. Een verdenking of besmetting kan betekenen dat maatregelen worden aangescherpt. 

Vragen?
Heb je als cliënt of verwant vragen naar aanleiding van de geldende maatregelen? Stel deze dan aan de betrokken begeleider. Hij of zij kan je meer vertellen of bij de juiste personen navraag doen. 

Basisregels
Blijf ook denken aan de basisregels.

Laatste update: 07-06-2021

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.
Kies een onderdeel
House leave light
Bezoek en logeren

House day light
Dagbesteding en werk

Backpack light
Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Hand care
Poliklinische en ambulante dienstverlening

Futbol light
Vrije tijd

Tombstone light
Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Users light
Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Laptop house light
Thuiswerken

File certificate light
Training, scholing, vergaderingen

Universal access light
Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

House light
Facilitair - Vastgoed

Bezoek en logeren

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Bij 's Heeren Loo Groot Emaus geldt een maximaal aantal bezoekers van 4 per dag per cliënt (kinderen onder de 13 tellen niet mee). Bezoek draagt binnen een mondkapje (type IIR). Op de eigen kamer van een volledig gevaccineerde jongere kan door vaste bezoekers worden afgezien van het dragen van een mondneusmasker en het afstand houden. Stem je bezoek altijd af met de begeleider van jouw kind.

 • Jongeren die bij Groot Emaus verblijven mogen op bezoek gaan bij anderen, logeren of met verlof. We vragen iedereen zich te houden aan de RIVM-richtlijnen.

Dagbesteding en werk

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Dagbesteding wordt zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt, met in achtneming van de coronamaatregelen.

 • Dagbesteding wordt zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt, met in achtneming van de coronamaatregelen.

 • Als stageplekken of werkplekken open zijn dan mogen de cliënten hier naartoe. Waar mogelijk dragen zij een mondkapje tijdens de stage of het werk.

Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Er zijn geen beperkingen wat betreft onze dienstverlening op externe scholen.

 • Het onderwijs binnen 's Heeren Loo is weer volledig opgestart.

 • Het onderwijs bij het Emaus College in Ermelo en de Lasenberg in Soest is weer volledig opgestart.

Poliklinische en ambulante dienstverlening

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

Vrije tijd

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Iedereen mag weer samen sporten ongeacht leeftijd. Zowel binnen als buiten. 1,5 meter afstand houden hoeft bij het sporten niet als dat niet kan.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Vrijetijdsclubs op de locaties zijn open.

 • Vrijetijdsclubs buiten ’s Heeren Loo zijn deels open.

 • Horeca binnen 's Heeren Loo is open volgens de landelijke richtlijnen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Binnen de eigen groep kunnen activiteiten worden georganiseerd.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen die gelden voor uitvaarten. Bij een uitvaart maximaal 100 personen.

 • Kerkdiensten vinden online plaats of binnen de eigen vaste groep.

Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de werkwijze inzet en instroom bij bezettingsproblemen bij corona. Inzetten van diverse doelgroepen uit de pool:

  • Vrijwilligers
  • Extra handen voor de zorg
  • Neem contact op met het landelijke instroom team

  Deze medewerkers kunnen binnen een vaste groep cliënten ingezet worden op meerdere werkplekken.

 • Deze medewerkers kunnen binnen een vaste groep cliënten ingezet worden.

 • Stages vinden plaats binnen dezelfde vaste groep.

 • Inzet van vrijwilligers is weer mogelijk. Vrijwilligers dienen zich hierbij ook aan de PBM-richtlijnen te houden. Vrijwilligers zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan vaste groepen/ cliënten.

Thuiswerken

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen. Medewerkers in de ondersteunende diensten binnen ’s Heeren Loo werken zoveel mogelijk thuis.

Training, scholing, vergaderingen

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Deze trainingen vinden fysiek plaats.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan. Elk team heeft maximaal één keer per kwartaal een teamdag, liefst gekoppeld aan Samen Houvast en BHV training.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is.

Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Het zorgpark is open voor passanten.

Facilitair - Vastgoed

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Cliënten kunnen gebruik maken van het vervoer conform de richtlijnen van de overheid en vervoersbranche.

 • Werkzaamheden vinden plaats volgens de normale planning. De afdelingen facilitair en vastgoed stemmen de prioriteit met de regio af.

 • De schoonmaak vindt plaats volgens de normale planning, met extra aandacht voor contactpunten. Binnen een vaste groep kan de schoonmaakmedewerker op meerdere plekken ingezet worden.

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.