Dashboard coronamaatregelen

Wat is nu mogelijk en wat nog niet? Bekijk de maatregelen in jouw regio.

Midden-Nederland

Hier vindt u een overzicht van de actuele corona maatregelen in de regio Midden-Nederland.
Onder de regio Midden-Nederland vallen alle diensten die 's Heeren Loo biedt in de provincies Utrecht en Flevoland en ook in de Gooi- en Vecht streek, gemeentes Nijkerk, Harderwijk, Ermelo (Bos & Heide en Horst) en Nunspeet. Per dienst kunt u aanklikken wat de actuele corona maatregelen zijn.

Naast alle geldende maatregelen kan ook nog steeds per cliënt of woning een afwijkende maatregel worden gehanteerd. Dit altijd in afstemming met het regionale crisisteam, manager, gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, verwant en cliënt.

Een verdenking of besmetting kan op lokaal niveau betekenen dat maatregelen worden aangescherpt.

Heeft u als cliënt of verwant vragen over de geldende maatregelen? Stel deze dan aan de betrokken begeleider, hij of zij kan u meer vertellen of bij de juiste personen navraag doen.
Heb je als medewerker vragen? Stel deze aan de betrokken manager.

Blijf ook denken aan de basisregels.

Laatste update: 18-01-2022

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.
Kies een onderdeel
House leave light
Bezoek en logeren

House day light
Dagbesteding en werk

Backpack light
Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Hand care
Poliklinische en ambulante dienstverlening

Futbol light
Vrije tijd

Tombstone light
Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Users light
Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Laptop house light
Thuiswerken

File certificate light
Training, scholing, vergaderingen

Universal access light
Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

House light
Facilitair - Vastgoed

Mondkapje
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bezoek en logeren

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen. Er geldt een maximum van 4 bezoekers per cliënt per dag . Oproep: doe een zelftest vooraf. Bezoek draagt een chirurgisch mondkapje. Daarnaast blijven de basismaatregelen van kracht. Wees extra voorzichtig bij contacten tussen kwetsbare mensen en kinderen tot en met 12 jaar. Als op een locatie sprake is van een hoog risico op besmetting én ernstig beloop bij één of meerdere cliënten, kan er op maat extra maatregelen worden gemaakt.

 • Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken.

 • Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken.

 • Logeren en deeltijd wonen gaan zo veel mogelijk door. Zo mogelijk op 1,5 meter. Externe cliënten blijven welkom. Regio's kunnen eigen maatregelen treffen. Contactcirkels zijn zo klein mogelijk. Beperkte groepsgrootte. Extra aandacht voor de basismaatregelen. Medewerkers dragen een chirurgisch mondkapje. Dit geldt ook voor cliënten die dat kunnen.

Dagbesteding en werk

Dagbesteding wordt zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt, met in achtneming van de coronamaatregelen.

Cliënten kunnen naar dagbestedingslocaties, met inachtneming van de landelijke coronamaatregelen. hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare vierkante meters zodat het mogelijk is voldoende afstand te bewaren.

Indien mogelijk heeft het de voorkeur om zoveel mogelijk met vaste groepen te werken.

Bij cliënten met een verhoogd medisch risico is afstemming in de driehoek nodig en worden afspraken vastgelegd in Elektronisch Cliënten Dossier.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • 'Dagbesteding gaan zo veel mogelijk door. Zo mogelijk op 1,5 meter. Contactcirkels zijn zo klein mogelijk. Beperkte groepsgrootte, vaste groepssamenstelling, vaste clusters of vaste bubbels. Extra aandacht voor de basismaatregelen. Medewerkers dragen een chirurgisch mondkapje. Dit geldt ook voor cliënten die dat kunnen. Soms hebben hoog risicogroepen dagbesteding op de woning.

 • Cliënten kunnen naar externe dagbesteding. Een externe dagbesteding kan eigen maatregelen treffen. Afhankelijk van de branche. 's Heeren Loo kijkt zo nodig op maat naar alternatieven.

 • Extern werk of stage is nog steeds mogelijk. Een dagbesteding of bedrijf kan eigen maatregelen hebben getroffen. Afhankelijk van de branche. 's Heeren Loo kijkt zo nodig op maat naar alternatieven.

 • Externe cliënten blijven welkom. Dagbesteding gaan zo veel mogelijk door. Zo mogelijk op 1,5 meter.  Contactcirkels zijn zo klein mogelijk. Beperkte groepsgrootte, vaste groepssamenstelling. Extra aandacht voor de basismaatregelen. Medewerkers dragen een chirurgisch mondkapje. Dit geldt ook voor cliënten die dat kunnen.

 • Werk en stage-cliënten blijven welkom. Werk of stage gaat zo veel mogelijk door op 1,5 meter. Contactcirkels zijn zo klein mogelijk. Beperkte groepsgrootte, vaste groepssamenstelling. Extra aandacht voor de basismaatregelen. Medewerkers dragen een chirurgisch mondkapje. Dit geldt ook voor cliënten die dat kunnen.

 • Externe cliënten blijven welkom. Dagbesteding gaan zo veel mogelijk door. Zo mogelijk op 1,5 meter.  Contactcirkels zijn zo klein mogelijk. Beperkte groepsgrootte, vaste groepssamenstelling. Extra aandacht voor de basismaatregelen. Medewerkers dragen een chirurgisch mondkapje. Dit geldt ook voor cliënten die dat kunnen.

Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Onderwijs-zorg arrangementen, naschoolse- en onderschoolse dagbehandelingen is weer mogelijk.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Kinderdagopvang en kinderdagbehandeling zijn open. Extra aandacht voor de basismaatregelen, mondkapjes en zo mogelijk verkleinen van de contactcircels.

 • In principe is het onderwijs gesloten tot 10 januari. Voor de onderwijs zorg arrangementen is sprake van maatwerk in afstemming met de betrokken scholen.

 • Scholen van SHL Onderwijs zijn open. Er gelden overheidsmaatregelen.

 • Scholen van SHL Onderwijs zijn open. Er gelden overheidsmaatregelen.

Poliklinische en ambulante dienstverlening

Behandelingen gaan door maar waar mogelijk digitaal of hybride (combinatie live/digitaal)

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Behandelingen gaan door.

 • Behandelingen gaan door.

 • Behandelingen gaan door.

 • Behandelingen gaan door.

Vrije tijd

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen. Zwembaden mogen open.

 • Sportclubs zijn open. Volg de landelijke maatregelen.

 • Sportclubs zijn open. Volg de landelijke maatregelen.

 • Vrijetijdsclubs binnen 's Heeren Loo zijn open. Volg de landelijke maatregelen.

 • Vrijetijdsclubs buiten 's Heeren Loo zijn open. Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Er geldt een evenementenverbod. Vrijetijdsactiviteiten bij 's Heeren Loo zo veel mogelijk in de eigen vaste groep. Volg de landelijke maatregelen

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Advies: blijf zo veel mogelijk thuis. Reizen in woningverband is mogelijk. Volg wel de basismaatregelen. In het OV is een mondkapje verplicht.

 • Advies: blijf zo veel mogelijk thuis. Reizen is mogelijk. Volg wel de basismaatregelen. In het OV is een mondkapje verplicht.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Advies: blijf zo veel mogelijk thuis. Volg de landelijke maatregelen.

 • Clienten mogen weer naar de kapper, pedicure en andere contactberoepen. Ook zijn contactberoepen weer welkom op de woningen. Tot 17.00 uur, met chirurgisch mondmasker.

Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen. Er mogen maximaal 100 gasten aanwezig zijn. Verder gelden de basismaatregelen.

 • Kerkdiensten op locaties van 's Heeren Loo alleen online. Kerkdiensten buiten 's Heeren Loo locaties kunnen bezocht worden volgens de geldende overheidsmaatregelen.

Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.

 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.

 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.

 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.

Thuiswerken

'Bij 's Heeren Loo werken we volgens het werkconcept Duurzaam en Activiteit Gerelateerd Werken (DAGW). 's Heeren Loo vraagt medewerkers om zo veel mogelijk thuis te werken en digitaal te vergaderen. Op alle locaties (incl. kantoren)gebruiken we mondkapjes in de algemene ruimtes en wandelgangen. Daarnaast houden we op kantoren en voor groepsbijeenkomsten de 1,5 meter afstand aan.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Werk thuis. Kan dat niet, houd op het werk altijd 1,5 meter afstand en draag in de algemene ruimtes en wandelgangen een mondkapje.

Training, scholing, vergaderingen

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Live trainingen en scholing gaan niet door Zo veel mogelijk wordt gekeken of de scholing online georganiseerd kan worden.

  Uitzondering:

  De basis BHV gewoon door zoals gepland, deelnemers dragen een mondneusmakser (IIR) Medewerkers kunnen daarna ook ingezet kunnen worden voor slaapdiensten. De BHV herhaling gebeurt op basis van medewerkers van 1 team.

  • Ontruiming met eigen team kan doorgaan.
 • Vergaderingen doen we zo veel mogelijk digitaal. Leeractiviteiten mogen vanaf 31 januari weer live. Denk aan de basismaatregelen. We vragen deelnemers vooraf een zelftet te doen. We dragen een monkapje type IIR. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.

 • Vergaderingen doen we zo veel mogelijk digitaal. Leeractiviteiten mogen vanaf 31 januari weer live. Denk aan de basismaatregelen. We vragen deelnemers vooraf een zelftet te doen. We dragen een monkapje type IIR. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.

 • Vergaderingen doen we zo veel mogelijk digitaal. Leeractiviteiten mogen vanaf 31 januari weer live. Denk aan de basismaatregelen. We vragen deelnemers vooraf een zelftet te doen. We dragen een monkapje type IIR. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.

 • Er zijn geen beperkingen meer. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.

Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk

Facilitair - Vastgoed

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • In het openbaar vervoer en op de stations/perrons is een mondkapje verplicht. Bij zorgvervoer dragen we een chirurgisch mondkapje type II. Voor volwassenen geldt dat er minder mensen samen in een bus of taxi mogen voor zorgvervoer.

 • Werkzaamheden vinden plaats volgens de normale planning. De afdelingen facilitair en vastgoed stemmen de prioriteit met de regio af. De medewerkers dragen een chirurgische mondneusmaskers type II.

 • De schoonmaak vindt plaats volgens de normale planning, met extra aandacht voor contactpunten. Binnen een vaste groep kan de schoonmaakmedewerker op meerdere plekken ingezet worden. De medewerkers dragen een chirurgische mondneusmaskers type II.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Medewerkers dragen (ook buiten de 1,5 meter) een mondneusmasker (IIR) binnen locaties, kantoren en op de groepen van 's Heeren Loo.

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.