Dashboard coronamaatregelen

Stap voor stap bouwen we bij ’s Heeren Loo de coronamaatregelen af. Wat is nu mogelijk en wat nog niet? Bekijk de maatregelen in jouw regio.

Midden-Nederland

Hier vindt u een overzicht van de actuele corona maatregelen in de regio Midden-Nederland.
Onder de regio Midden-Nederland vallen alle diensten die 's Heeren Loo biedt in de provincies Utrecht en Flevoland en ook in de Gooi- en Vecht streek, gemeentes Nijkerk, Harderwijk, Ermelo (Bos & Heide en Horst) en Nunspeet. Per dienst kunt u aanklikken wat de actuele corona maatregelen zijn.

Naast alle geldende maatregelen kan ook nog steeds per cliënt of woning een afwijkende maatregel worden gehanteerd. Dit altijd in afstemming met het regionale crisisteam, manager, gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, verwant en cliënt.

Een verdenking of besmetting kan op lokaal niveau betekenen dat maatregelen worden aangescherpt.

Heeft u als cliënt of verwant vragen over de geldende maatregelen? Stel deze dan aan de betrokken begeleider, hij of zij kan u meer vertellen of bij de juiste personen navraag doen.
Heb je als medewerker vragen? Stel deze aan de betrokken manager.

Blijf ook denken aan de basisregels.

Laatste update: 03-06-2021

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.
Kies een onderdeel
House leave light
Bezoek en logeren

House day light
Dagbesteding en werk

Backpack light
Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Hand care
Poliklinische en ambulante dienstverlening

Futbol light
Vrije tijd

Tombstone light
Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Users light
Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Laptop house light
Thuiswerken

File certificate light
Training, scholing, vergaderingen

Universal access light
Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

House light
Facilitair - Vastgoed

Bezoek en logeren

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Voor woningen geldt vanaf 5 juni een maximaal aantal bezoekers van 4 per dag per cliënt. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken. Als een cliënt in een groep woont, is afstemming over het tijdstip met de groepsleiding gewenst.

  Bezoek draagt binnen een mondkapje (type IIR). Op de eigen kamer van een volledig gevaccineerde bewoner, kan door vaste gevaccineerde verwanten of verwanten die een negatieve testuitslag (<48 uur) kunnen laten zien, worden afgezien van het dragen van een mondneusmasker en het afstand houden.

 • Geen informatie.
 • Geen informatie.
 • Geen informatie.

Dagbesteding en werk

Dagbesteding wordt zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt, met in achtneming van de coronamaatregelen.

Om het aantal contacten te beperken wordt gewerkt met vaste groepen cliënten en medewerkers en combineren we geen intramurale en extramurale cliënten.
In afstemming met het regionale crisisteam, de manager, gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, verwant en cliënt kan hiervan worden afgeweken.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Dagbesteding wordt zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt, met in achtneming van de coronamaatregelen.

 • Dagbesteding wordt zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt, met in achtneming van de coronamaatregelen.

 • Cliënten die volledig gevaccineerd zijn, kunnen naar werk of stage buiten ’s Heeren Loo.

 • Wanneer de cliënt is gevaccineerd wordt dagbesteding zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt.

 • Cliënten die buiten ’s Heeren Loo wonen, kunnen werken en stage lopen in vaste groepen. Individueel kan op basis van vaccinatiestatus hiervan worden afgeweken.

 • Cliënten die buiten ’s Heeren Loo wonen, kunnen werken en stage lopen. Individueel kan op basis van vaccinatiestatus hiervan worden afgeweken.

Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Onderwijs-zorg arrangementen, naschoolse- en onderschoolse dagbehandelingen is weer mogelijk.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Kinderdagopvang en kinderdagbehandeling kennen geen beperkende maatregelen.

 • Er zijn geen beperkingen wat betreft onze dienstverlening op externe scholen.

 • Het onderwijs binnen 's Heeren Loo is weer volledig opgestart.

 • Het onderwijs binnen 's Heeren Loo is weer volledig opgestart.

Poliklinische en ambulante dienstverlening

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

 • Ambulante dienstverlening kan weer fysiek geboden worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

Vrije tijd

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Geen informatie.
 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Vrijetijdsclubs op het woonzorgpark zijn open.

 • Vrijetijdsclubs buiten ’s Heeren Loo zijn deels open.

 • Vanaf 5 juni is de horeca binnen 's Heeren Loo open volgens de landelijke richtlijnen.

 • Volg de landelijke maatregelen

 • Binnen de eigen groep kunnen activiteiten worden georganiseerd.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen die gelden voor uitvaarten. Bij een uitvaart maximaal 100 personen.

 • Kerkdiensten vinden online plaats of binnen de eigen vaste groep.

Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Flexmedewerkers worden zoveel mogelijk ingezet op een beperkt aantal locaties

 • Deze medewerkers kunnen binnen een vaste groep cliënten ingezet worden.

 • Stages vinden plaats binnen dezelfde vaste groep.

 • Inzet van vrijwilligers is weer mogelijk. Vrijwilligers dienen zich hierbij ook aan de PBM-richtlijnen te houden. Vrijwilligers zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan vaste groepen/ cliënten.

Thuiswerken

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen. Medewerkers in de ondersteunende diensten binnen ’s Heeren Loo werken zoveel mogelijk thuis.

Training, scholing, vergaderingen

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Deze trainingen vinden fysiek plaats.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is.

 • Volg de landelijke maatregelen rondom groepsbijeenkomsten.

Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk

Facilitair - Vastgoed

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Cliënten kunnen gebruik maken van het vervoer conform de richtlijnen van de overheid en vervoersbranche.

 • Werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Facilitair en vastgoed stemmen de prioriteit met de manager en locatie af.

 • De schoonmaak vindt plaats volgens de normale planning, met extra aandacht voor contactpunten. Binnen een vaste groep kan de schoonmaakmedewerker op meerdere plekken ingezet worden.

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.