Dashboard coronamaatregelen

Stap voor stap bouwen we bij ’s Heeren Loo de coronamaatregelen af. Wat is nu mogelijk en wat nog niet? Bekijk de maatregelen in jouw regio.

Noordoost-Nederland

Naast de algemene maatregelen kan ook nog steeds een individuele afweging gemaakt worden in samenspraak met de arts, gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, verwant en cliënt.

Een lokale besmetting kan op lokaal niveau betekenen dat maatregelen worden aangepast.

Blijf ook denken aan de basisregels. Neem voor vragen contact op met de woning.

Laatste update: 03-06-2021

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.
Kies een onderdeel
House leave light
Bezoek en logeren

House day light
Dagbesteding en werk

Hand care
Poliklinische en ambulante dienstverlening

Futbol light
Vrije tijd

Tombstone light
Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Users light
Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Laptop house light
Thuiswerken

File certificate light
Training, scholing, vergaderingen

Universal access light
Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

House light
Facilitair - Vastgoed

Bezoek en logeren

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Voor woningen geldt vanaf 5 juni een maximaal aantal bezoekers van 4 per dag per cliënt. Op individueel niveau kan hiervan op basis van een risico-inschatting worden afgeweken. Bezoek hoeft niet meer per se op de eigen kamer. Om te voorkomen dat het in de gemeenschappelijke ruimten te druk wordt, is afstemming over het tijdstip met de groepsleiding noodzakelijk. Bij mooi weer gaat de voorkeur uit naar bezoek buiten.

  Bezoek draagt binnen een mondkapje (type IIR). Op de eigen kamer van een volledig gevaccineerde bewoner kan door vaste bezoekers worden afgezien van het dragen van een mondneusmasker en het afstand houden.

  Dit geldt ook voor cliënten onderling. Bezoek aan elkaar vindt ook hier bij voorkeur buiten plaats en op anderhalve meter afstand.

 • Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken.

 • Dit is mogelijk wanneer zowel de cliënt die gaat logeren als de cliënten van de woning waar gelogeerd wordt volledig gevaccineerd zijn.

 • Dit is weer mogelijk.

Dagbesteding en werk

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Dagbesteding wordt zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt, met in achtneming van de geïsoleerde eenheden en de coronamaatregelen.

 • Externe dagbesteding voor cliënten woonachtig binnen 's Heeren Loo is weer mogelijk met inachtneming van de geïsoleerde eenheden en de coronamaatregelen. De ontwikkeling van de regionale besmettingscijfers zouden kunnen leiden tot verdere verruimingen.

 • Extern werk/stage voor cliënten woonachtig binnen 's Heeren Loo is weer mogelijk met inachtneming van de geïsoleerde eenheden en de coronamaatregelen. De ontwikkeling van de regionale besmettingscijfers zouden kunnen leiden tot verdere verruimingen.

 • Daar waar dagbesteding coronaproof kan worden georganiseerd, wordt deze zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt.

 • Daar waar dagbesteding coronaproof kan worden georganiseerd, wordt deze zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt.

 • Daar waar dagbesteding coronaproof kan worden georganiseerd, wordt deze zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt.

Poliklinische en ambulante dienstverlening

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

 • Ambulante dienstverlening kan weer fysiek geboden worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

Vrije tijd

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Sportfaciliteiten en zwembaden op het woonzorgpark zijn open voor gevaccineerde cliënten en voor cliënten die niet gevaccineerd gaan worden, met inachtneming van de geïsoleerde eenheden en de coronamaatregelen.

 • Hierin volgen we de landelijke maatregelen, danwel eventuele aanvullende maatregelen van de externe aanbieder, met inachtneming van de geïsoleerde eenheden.

 • Sportfaciliteiten en zwembaden op het woonzorgpark zijn open voor externen zoals verwanten. Ook binnen sporten mag vanaf 5 juni weer, mits de overheidsmaatregelen worden gevolgd.

 • Vrijetijdsclubs op het woonzorgpark kunnen bezocht worden door geïsoleerde eenheden, met inachtneming van de coronamaatregelen.

 • Vrijetijdsclubs buiten het woonzorgpark kunnen bezocht worden door geïsoleerde eenheden, met inachtneming van de coronamaatregelen.

 • Onze horeca is nog gesloten.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Activiteiten kunnen worden georganiseerd binnen de eigen geïsoleerde eenheid, met in achtneming van de voorschriften voor PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) en voldoende afstand van de medewerkers.

  In groepen kunst en cultuur beoefenen mag weer voor alle leeftijden. Dus bijvoorbeeld muziek maken op de woning, zingen, toneelspelen, dansen en acteren mag weer onder voorwaarden, zie hiervoor de overheidsmaatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen die gelden voor uitvaarten. Bij een uitvaart maximaal 100 personen.

 • Kerkdiensten vinden online plaats of binnen de eigen vaste groep.

Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Deze medewerkers worden zoveel mogelijk binnen een vaste groep cliënten ingezet.

 • Deze medewerkers maken deel uit van een team en worden ingezet binnen die geïsoleerde eenheid.

 • Deze stagiaires maken deel uit van een team en worden ingezet binnen die geïsoleerde eenheid.

 • Inzet van vrijwilligers is weer mogelijk. Vrijwilligers dienen zich hierbij ook aan de PBM-richtlijnen te houden. Vrijwilligers zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan vaste groepen/ cliënten.

Thuiswerken

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen. Medewerkers in de ondersteunende diensten binnen ’s Heeren Loo werken thuis. Werken op kantoor kan alleen op de dag en plaats waarop je in het kantoorplan bent ingetekend.

Training, scholing, vergaderingen

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Deze trainingen vinden fysiek plaats, met in achtneming van de voorschriften, waaronder de restrictie van voldoende afstand en minimaal 5 m2 ruimte per persoon. Dit geldt uiteraard ook voor de trainers.

 • Samenkomsten van interne teams voor bijvoorbeeld training, ontwikkeling en scholing zijn vanaf 5 juni weer toegestaan. Besluitvorming hierover gaat via de manager.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is. Hierover beslist de regiodirecteur.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is. Hierover beslist de regiodirecteur.

Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Het zorgpark is toegankelijk voor passanten.

Facilitair - Vastgoed

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Cliënten kunnen gebruik maken van het vervoer conform de richtlijnen van de overheid en vervoersbranche.

 • Werkzaamheden vinden plaats volgens de normale planning. De afdelingen facilitair en vastgoed stemmen de prioriteit met de regio af.

 • Schoonmaak vindt zoveel mogelijk plaats binnen de geïsoleerde eenheid, door vaste medewerkers per geïsoleerde eenheid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.