Dashboard coronamaatregelen

Wat is nu mogelijk en wat nog niet? Bekijk de maatregelen in jouw regio.

Noordoost-Nederland

Naast de algemene maatregelen kan ook nog steeds een individuele afweging gemaakt worden in samenspraak met de arts, gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, verwant en cliënt.

Een lokale besmetting kan op lokaal niveau betekenen dat maatregelen worden aangepast.

Blijf ook denken aan de basisregels. Neem voor vragen contact op met de woning.

Laatste update: 20-01-2022

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.
Kies een onderdeel
House leave light
Bezoek en logeren

House day light
Dagbesteding en werk

Hand care
Poliklinische en ambulante dienstverlening

Futbol light
Vrije tijd

Tombstone light
Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Users light
Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Laptop house light
Thuiswerken

File certificate light
Training, scholing, vergaderingen

Universal access light
Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

House light
Facilitair - Vastgoed

Mondkapje
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bezoek en logeren

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Er geldt een maximum van 4 bezoekers per cliënt per dag. 's Heeren Loo vraagt alle bezoekers een mondkapje te dragen. Daarnaast blijven de basismaatregelen van kracht. Als op een locatie sprake is van een hoog risico op besmetting én ernstig beloop bij één of meerdere cliënten, kunnen op maat extra maatregelen worden gemaakt. Om te voorkomen dat het te druk wordt op de woning, maken we op drukke momenten afspraken over verdeling gedurende de dag.

 • Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken.

 • Cliënten mogen op dit moment niet op bezoek en logeren bij anderen, om dwarsverbanden uit te sluiten en de bubbels te kunnen handhaven. Deze maatregel wordt zo snel mogelijk weer opgeheven.

 • Cliënten die bij ons logeren of deeltijd wonen blijven welkom, zolang ze maar onderdeel uit blijven maken van dezelfde bubbel.

Dagbesteding en werk

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • We organiseren de dagbesteding momenteel vanuit bubbels. De basismaatregelen zijn van kracht en mondkapjes zijn te allen tijde verplicht.

 • Er zijn in principe geen beperkingen meer. Een externe dagbesteding kan eigen maatregelen hebben getroffen.

 • Er zijn geen beperkingen meer.

 • Cliënten zijn welkom, zolang ze bij ons kunnen aansluiten bij één bubbel of volledig deel uitmaken van een dagbestedingsgroep, bestaande uit externe (extramurale) cliënten.

 • Er zijn geen beperkingen meer.

 • Cliënten zijn welkom, zolang ze bij ons kunnen aansluiten bij één bubbel of volledig deel uitmaken van een dagbestedingsgroep, bestaande uit externe (extramurale) cliënten.

Poliklinische en ambulante dienstverlening

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Behandelingen gaan door.

 • Behandelingen gaan door.

 • Behandelingen gaan door.

 • Behandelingen gaan door.

Vrije tijd

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Dit is mogelijk vanuit de bubbel, individueel of met meerdere individuen tot maximaal 3 personen in onze gymzaal (Bewegingsgebouw), waarbij cliënten in staat moeten zijn om zowel tijdens het omkleden en sporten afstand te bewaren.

 • Bij sport op externe locaties heb je in sommige gevallen een coronatoegangsbewijs nodig. Daarnaast blijven de basismaatregelen gelden.

 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen.

 • Recreatie-activiteiten vinden alleen vanuit de bubbel plaats.

 • Vrijetijdsclubs buiten ’s Heeren Loo zijn open.

 • De catering in het ontmoetingscentrum is geopend voor afhalen door personeel.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Recreatie-activiteiten vinden alleen vanuit de bubbel plaats.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Advies: blijf zo veel mogelijk thuis. Reizen in woningverband is mogelijk. Volg wel de basismaatregelen. In het OV is een mondkapje verplicht.

 • Reizen is mogelijk. Volg wel de basismaatregelen. In het OV is een mondkapje verplicht.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Contactberoepen moeten om 17.00 sluiten. Verder blijven de basismaatregelen van kracht.

Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen.

 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen.

Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen.

 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen.

 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen.

 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen.

Thuiswerken

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Op alle locaties gebruiken we mondkapjes in de algemene ruimtes en wandelgangen en houden we 1,5 meter afstand van elkaar.

Training, scholing, vergaderingen

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Leeractiviteiten vinden alleen online plaats, met uitzondering van BHV, Samen Houvast, V&VR handelingen en spoedaanvragen in overleg met de Academie. Bij live leeractiviteiten alleen deelnemers uit het eigen team of cluster en met mondkapje type IIR.

 • Leeractiviteiten vinden alleen online plaats, met uitzondering van BHV, Samen Houvast, V&VR handelingen en spoedaanvragen in overleg met de Academie. Bij live leeractiviteiten alleen deelnemers uit het eigen team of cluster en met mondkapje type IIR.

 • Leeractiviteiten vinden alleen online plaats, met uitzondering van BHV, Samen Houvast, V&VR handelingen en spoedaanvragen in overleg met de Academie. Bij live leeractiviteiten alleen deelnemers uit het eigen team of cluster en met mondkapje type IIR.

 • Leeractiviteiten vinden alleen online plaats, met uitzondering van BHV, Samen Houvast, V&VR handelingen en spoedaanvragen in overleg met de Academie. Bij live leeractiviteiten alleen deelnemers uit het eigen team of cluster en met mondkapje type IIR.

 • Het ontvangen van scholieren of externen in het kader van werkbezoeken of excursies is tijdelijk stopgezet. Online bijeenkomsten kunnen een alternatief vormen.

Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Het zorgpark is toegankelijk voor passanten.

Facilitair - Vastgoed

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • In het openbaar vervoer en op de stations/perrons is een mondkapje verplicht. Verder zijn er geen beperkingen meer.

 • Werkzaamheden vinden plaats volgens de normale planning. De afdelingen facilitair en vastgoed stemmen de prioriteit met de regio af. Wanneer de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, dragen de medewerkers een chirurgische mondneusmaskers type II.

 • De schoonmaak vindt plaats volgens de normale planning, met extra aandacht voor contactpunten. Binnen een vaste groep kan de schoonmaakmedewerker op meerdere plekken ingezet worden. Wanneer de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, dragen de medewerkers een chirurgische mondneusmaskers type II.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Alle medewerkers dragen preventief een chirurgisch mondkapje ten minste type II, binnen kantoren, locaties en op de groepen van ’s Heeren Loo. Ook buiten draag je een mondkapje als je geen afstand kunt houden. Cliënten dragen, waar mogelijk, ook een mondkapje. In de thuissituatie is dit niet nodig.

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.