Dashboard coronamaatregelen

Stap voor stap bouwen we bij ’s Heeren Loo de coronamaatregelen af. Wat is nu mogelijk en wat nog niet? Bekijk de maatregelen in jouw regio.

Oost en Geeuwenbrug

Naast de algemene maatregelen kan ook nog steeds een individuele afweging gemaakt worden in samenspraak met de arts, gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, verwant en cliënt.

Een lokale besmetting kan op lokaal niveau betekenen dat maatregelen worden aangepast.

Blijf ook denken aan de basisregels.

Heeft u vragen neem dan contact op met uw contactpersoon binnen onze regio of mail naar: corona.oost-nederland@sheerenloo.nl.

Laatste update: 07-06-2021

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.
Kies een onderdeel
House leave light
Bezoek en logeren

House day light
Dagbesteding en werk

Hand care
Poliklinische en ambulante dienstverlening

Futbol light
Vrije tijd

Users light
Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Laptop house light
Thuiswerken

File certificate light
Training, scholing, vergaderingen

House light
Facilitair - Vastgoed

Bezoek en logeren

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Voor woningen geldt een maximaal aantal bezoekers van 4 per dag per cliënt. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken. Als een cliënt in een groep woont, is afstemming over het tijdstip met de groepsleiding gewenst. Bezoek draagt binnen een mondkapje (type IIR). Op de eigen kamer van een volledig gevaccineerde bewoner kan door vaste bezoekers worden afgezien van het dragen van een mondneusmasker en het afstand houden.
 • Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken.
 • Dit is mogelijk wanneer zowel de cliënt die gaat logeren als de cliënten van de woning waar gelogeerd wordt, volledig gevaccineerd zijn. In het geval dat de cliënt en/of cliënten van de woning niet gevaccineerd zijn, kan hiervan op individueel niveau op basis van een risico-inschatting worden afgeweken.
 • Dit is mogelijk wanneer zowel de cliënt die gaat logeren als de cliënten van de woning waar gelogeerd wordt volledig gevaccineerd zijn. In het geval dat de cliënt en/of cliënten van de woning niet gevaccineerd zijn, kan hiervan op individueel niveau op basis van een risico-inschatting worden afgeweken.

Dagbesteding en werk

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Dagbesteding wordt zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt, met in achtneming van de coronamaatregelen.
 • Dagbesteding wordt zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt, met in achtneming van de coronamaatregelen.
 • Cliënten die volledig gevaccineerd zijn, kunnen naar werk of stage buiten ’s Heeren Loo.
 • Wanneer de cliënt is gevaccineerd wordt dagbesteding zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt.
 • Cliënten die buiten ’s Heeren Loo wonen, kunnen werken en stage lopen in vaste groepen. Individueel kan op basis van vaccinatiestatus hiervan worden afgeweken.

 • Cliënten die buiten ’s Heeren Loo wonen, kunnen werken en stage lopen. Individueel kan op basis van vaccinatiestatus hiervan worden afgeweken.

Poliklinische en ambulante dienstverlening

Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).
 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).
 • Ambulante dienstverlening kan weer fysiek geboden worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

Vrije tijd

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Sportfaciliteiten en zwembaden op woonzorgparken zijn open voor cliënten, volgens de landelijke richtlijnen. Volwassenen mogen weer in groepen sporten. Ook mag er weer binnen gesport worden.
 • Volg de landelijke maatregelen.
 • Sportfaciliteiten en zwembaden op woonzorgparken zijn open voor cliënten en externen, volgens de landelijke richtlijnen.
 • Vrijetijdsclubs binnen 's Heeren Loo zijn open.
 • Vrijetijdsclubs buiten ’s Heeren Loo zijn deels open.
 • Horeca binnen 's Heeren Loo is open volgens de landelijke richtlijnen.
 • Volg de landelijke maatregelen.
 • Binnen de eigen groep kunnen activiteiten worden georganiseerd volgens de landelijke richtlijnen.
 • Volg de landelijke maatregelen.
 • Volg de landelijke maatregelen.
 • Volg de landelijke maatregelen.
 • Volg de landelijke maatregelen.
 • Volg de landelijke maatregelen.
 • Volg de landelijke maatregelen.

Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de werkwijze inzet en instroom bij bezettingsproblemen bij corona. Inzetten van diverse doelgroepen uit de pool:

  • Vrijwilligers
  • Extra handen voor de zorg
  • Neem contact op met het landelijke instroom team

  Deze medewerkers kunnen binnen een vaste groep cliënten ingezet worden op meerdere werkplekken.

 • Deze medewerkers kunnen binnen een vaste groep cliënten ingezet worden.

 • Stages vinden plaats binnen dezelfde vaste groep.

 • Inzet van vrijwilligers is weer mogelijk. Vrijwilligers dienen zich hierbij ook aan de PBM-richtlijnen te houden. Vrijwilligers zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan vaste groepen/ cliënten.

Thuiswerken

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen. Medewerkers in de ondersteunende diensten binnen ’s Heeren Loo werken zoveel mogelijk thuis.

Training, scholing, vergaderingen

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Deze trainingen vinden fysiek plaats.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is. Volg bij fysieke bijeenkomsten de overheidsmaatregelen.
 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is. Volg bij fysieke bijeenkomsten de overheidsmaatregelen.
 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is. Volg bij fysieke bijeenkomsten de overheidsmaatregelen.
 • Volg de landelijke maatregelen rondom groepsbijeenkomsten.

Facilitair - Vastgoed

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Cliënten kunnen gebruik maken van het vervoer conform de richtlijnen van de overheid en vervoersbranche.

 • Werkzaamheden vinden plaats volgens de normale planning. De afdelingen facilitair en vastgoed stemmen de prioriteit met de regio af.
 • De schoonmaak vindt plaats volgens de normale planning, met extra aandacht voor contactpunten. Binnen een vaste groep kan de schoonmaakmedewerker op meerdere plekken ingezet worden.

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.