Dashboard coronamaatregelen

Wat is nu mogelijk en wat nog niet? Bekijk de maatregelen in jouw regio.

Oost en Geeuwenbrug

Naast de algemene maatregelen kan ook nog steeds een individuele afweging gemaakt worden in samenspraak met de arts, gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, verwant en cliënt.

Een lokale besmetting kan op lokaal niveau betekenen dat maatregelen worden aangepast.

Blijf denken aan de basisregels.

Heeft u vragen neem dan contact op met uw contactpersoon binnen onze regio of mail naar: corona.oost-nederland@sheerenloo.nl.

Laatste update: 18-01-2022

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.
Kies een onderdeel
House leave light
Bezoek en logeren

House day light
Dagbesteding en werk

Hand care
Poliklinische en ambulante dienstverlening

Futbol light
Vrije tijd

Users light
Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Laptop house light
Thuiswerken

File certificate light
Training, scholing, vergaderingen

House light
Facilitair - Vastgoed

Mondkapje
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bezoek en logeren

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen. Er geldt een maximum van 4 bezoekers per cliënt per dag . Oproep: doe een zelftest vooraf. Bezoek draagt een chirurgisch mondkapje. Daarnaast blijven de basismaatregelen van kracht. Wees extra voorzichtig bij contacten tussen kwetsbare mensen en kinderen tot en met 12 jaar. Als op een locatie sprake is van een hoog risico op besmetting én ernstig beloop bij één of meerdere cliënten, kan er op maat extra maatregelen worden gemaakt.
 • Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken.
 • Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken.
 • Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken.

Dagbesteding en werk

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • 's Heeren Loo gaat de contacten verminderen. Denk aan een beperkte groepsgrootte, vaste groepssamenstelling, vaste clusters of vaste bubbels. Externe cliënten blijven welkom. Medewerkers dragen een chirurgische mondneusmaskers type II. Regio's kunnen eigen maatregelen treffen.
 • Er zijn in principe geen beperkingen meer. Een externe dagbesteding kan eigen maatregelen hebben getroffen.
 • Extern werk of stage is nog steeds mogelijk. Een dagbesteding of bedrijf kan eigen maatregelen hebben getroffen.
 • 's Heeren Loo gaat de contacten verminderen. Denk aan een beperkte groepsgrootte, vaste groepssamenstelling, vaste clusters of vaste bubbels. Externe cliënten blijven welkom. Medewerkers dragen een chirurgische mondneusmaskers type II. Regio's kunnen eigen maatregelen treffen.
 • Er zijn geen beperkingen meer.
 • 's Heeren Loo gaat de contacten verminderen. Denk aan een beperkte groepsgrootte, vaste groepssamenstelling, vaste clusters of vaste bubbels. Externe cliënten blijven welkom. Medewerkers dragen een chirurgische mondneusmaskers type II. Regio's kunnen eigen maatregelen treffen.

Poliklinische en ambulante dienstverlening

Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Behandelingen gaan door.
 • Behandelingen gaan door.
 • Behandelingen gaan door.

Vrije tijd

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen. Zwembaden mogen open.
 • Sportclubs zijn open. Volg de landelijke maatregelen.
 • Sportclubs zijn open. Volg de landelijke maatregelen.
 • Vrijetijdsclubs binnen 's Heeren Loo zijn open. Volg de landelijke maatregelen.
 • Vrijetijdsclubs binnen 's Heeren Loo zijn open. Volg de landelijke maatregelen.
 • Horeca is gesloten.
 • Horeca is gesloten.
 • Er geldt een evenementenverbod. Vrijetijdsactiviteiten bij 's Heeren Loo zo veel mogelijk in de eigen vaste groep. Volg de landelijke maatregelen
 • Bioscoop/ musea en pretparken zijn gespoten. Volg de landelijke maatregelen.
 • Advies: blijf zo veel mogelijk thuis. Reizen in woningverband is mogelijk. Volg wel de basismaatregelen. In het OV is een mondkapje verplicht.
 • Advies: blijf zo veel mogelijk thuis. Reizen is mogelijk. Volg wel de basismaatregelen. In het OV is een mondkapje verplicht.
 • Advies: blijf zo veel mogelijk thuis. Volg de landelijke maatregelen.
 • Reizen naar veilige landen is weer mogelijk. Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid. Kijk voor een actueel overzicht op www.wijsopreis.nl

  Het is belangrijk om de checklist reizen naar Nederland te controleren voordat je terugreist.

 • Cliënten mogen weer naar de kapper, pedicure en andere contactberoepen. Ook zijn contactberoepen weer welkom op de woningen. Tot 17.00 uur, met chirurgisch mondmasker.

Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.
 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.
 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.
 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.

Thuiswerken

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Werk thuis. Kan dat niet, houd op het werk altijd 1,5 meter afstand en draag in de algemene ruimtes en wandelgangen een mondkapje.

Training, scholing, vergaderingen

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • ’s Heeren Loo vindt het belangrijk dat trainingen en scholing door kunnen gaan om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Leeractiviteiten mogen vanaf 31 januari weer live. Denk aan de basismaatregelen. We vragen deelnemers vooraf een zelftet te doen. We dragen een monkapje type IIR. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.
 • Vergaderingen doen we zo veel mogelijk digitaal. Leeractiviteiten mogen vanaf 31 januari weer live. Denk aan de basismaatregelen. We vragen deelnemers vooraf een zelftest te doen. We dragen een mondkapje type IIR. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.
 • Vergaderingen doen we zo veel mogelijk digitaal. Leeractiviteiten mogen vanaf 31 januari weer live. Denk aan de basismaatregelen. We vragen deelnemers vooraf een zelftest te doen. We dragen een mondkapje type IIR. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.
 • Vergaderingen doen we zo veel mogelijk digitaal. Leeractiviteiten mogen vanaf 31 januari weer live. Denk aan de basismaatregelen. We vragen deelnemers vooraf een zelftest te doen. We dragen een mondkapje type IIR. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.
 • Er zijn geen beperkingen meer.

Facilitair - Vastgoed

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • In het openbaar vervoer en op de stations/perrons is een mondkapje verplicht. Bij zorgvervoer dragen we een chirurgisch mondkapje type II. Voor volwassenen geldt dat er minder mensen samen in een bus of taxi mogen voor zorgvervoer.
 • Werkzaamheden vinden plaats volgens de normale planning. De afdelingen facilitair en vastgoed stemmen de prioriteit met de regio af. De medewerkers dragen een chirurgische mondneusmaskers type II.
 • De schoonmaak vindt plaats volgens de normale planning, met extra aandacht voor contactpunten. Binnen een vaste groep kan de schoonmaakmedewerker op meerdere plekken ingezet worden. De medewerkers dragen een chirurgische mondneusmaskers type II.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Alle medewerkers dragen preventief een chirurgisch mondkapje ten minste type II, binnen kantoren, locaties en op de groepen van ’s Heeren Loo. Ook buiten draag je een mondkapje als je geen afstand kunt houden. Cliënten dragen, waar mogelijk, ook een mondkapje. In de thuissituatie is dit niet nodig.

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.