Dashboard coronamaatregelen

Wat is nu mogelijk en wat nog niet? Bekijk de maatregelen in jouw regio.

Zuid-Nederland

Hier vind je een overzicht van de actuele Corona maatregelen in de regio Zuid-Nederland. Onder de regio Zuid-Nederland vallen alle diensten die 's Heeren Loo biedt in de Betuwe & Bommelerwaard, Brabant en Limburg. 

Naast de algemeen geldende maatregelen kan nog steeds een individuele afweging gemaakt worden in samenspraak met de arts, gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, verwant en cliënt.

Op het moment dat het aantal besmettingen in de regio oploopt – we monitoren dagelijks – kan het betekenen dat maatregelen worden aangepast. Een besluit hierover wordt genomen door het regionaal kernteam Corona.

Blijf ook denken aan de basisregels.

Laatste update: 18-01-2022

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.
Kies een onderdeel
House leave light
Bezoek en logeren

House day light
Dagbesteding en werk

Backpack light
Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Hand care
Poliklinische en ambulante dienstverlening

Futbol light
Vrije tijd

Tombstone light
Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Users light
Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Laptop house light
Thuiswerken

File certificate light
Training, scholing, vergaderingen

House light
Facilitair - Vastgoed

Mondkapje
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bezoek en logeren

Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Er geldt een maximum van 4 bezoekers per cliënt per dag. 's Heeren Loo vraagt alle bezoekers een mondkapje te dragen. Daarnaast blijven de basismaatregelen van kracht. Als op een locatie sprake is van een hoog risico op besmetting én ernstig beloop bij één of meerdere cliënten, kan er op maat extra maatregelen worden gemaakt.
 • Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken.


 • Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken.


Dagbesteding en werk

Op de dagbesteding zijn de basismaatregelen zijn van kracht. Waar de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, dragen de medewerkers daarnaast een chirurgische mondneusmaskers type II. 

Bij een hoog risico op een ernstig beloop bij cliënten of op verspreiding van het virus kan er per locatie aanvullende maatregelen worden gemaakt. Denk aan een beperkte groepsgrootte, bubbels en preventief gebruik van mondkapjes. Op dit moment gelden er aanvullende maatregelen op verschillende locaties. Betrokkenen zijn hierover geïnformeerd. 

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • De basismaatregelen zijn van kracht. Waar de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, dragen de medewerkers daarnaast een chirurgische mondneusmaskers type II. Bij een hoog risico op een ernstig beloop bij cliënten of op verspreiding van het virus kan er per locatie aanvullende maatregelen worden gemaakt. Denk aan een beperkte groepsgrootte, bubbels en preventief gebruik van mondkapjes.


  In verband met het hoge aantal besmettingen in Geldermalsen en Tiel, zijn er aanvullende maatregelen genomen op verschillende locaties. Betrokkenen worden hierover geïnformeerd.

 • Er zijn in principe geen beperkingen meer. Een externe dagbesteding kan eigen maatregelen hebben getroffen.
 • Er zijn in principe geen beperkingen meer. Een externe dagbesteding kan eigen maatregelen hebben getroffen.


 • De basismaatregelen zijn van kracht. Waar de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, dragen de medewerkers daarnaast een chirurgische mondneusmaskers type II. Bij een hoog risico op een ernstig beloop bij cliënten of op verspreiding van het virus kan er per locatie aanvullende maatregelen worden gemaakt. Denk aan een beperkte groepsgrootte, bubbels en preventief gebruik van mondkapjes.

Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Kinderdagopvang en kinderdagbehandeling kennen geen beperkende maatregelen. Wel kunnen we bij een groot aantal besmettingen besluiten om groepen tijdelijk te sluiten. Betrokkenen worden hierover geïnformeerd.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Kinderdagopvang en kinderdagbehandeling zijn open. Extra aandacht voor de basismaatregelen, mondkapjes en zo mogelijk verkleinen van de contactcircels.

 • In principe is het onderwijs gesloten tot 10 januari. Voor de onderwijs zorg arrangementen is sprake van maatwerk in afstemming met de betrokken scholen.

Poliklinische en ambulante dienstverlening

Poliklinische en ambulante dienstverlening zijn weer fysiek mogelijk, indien digitale behandeling niet zorgt voor het gewenste resultaat.  Het gebruik van PBM binnen de 1,5 meter blijft verplicht. 

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden.
 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden.


Vrije tijd

Alle intramurale cliënten kunnen hun recreatieve bezigheid op de vertrouwde locatie weer oppakken. 

Vrijwilligers mogen weer ingezet worden.

Voor andere activiteiten die betrekking hebben op vrije tijd, zoals reizen, bezoeken aan bioscoop/ theater/ musea op pretparken, volgen we de landelijke richtlijnen van de overheid.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Er is geen coronatoegangsbewijs nodig. Wel blijven de basismaatregelen gelden.
 • Bij sport op externe locaties heb je in sommige gevallen een coronatoegangsbewijs nodig. Daarnaast blijven de basismaatregelen gelden.
 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen.
 • Alle intramurale cliënten die 2x gevaccineerd zijn of die niet gevaccineerd worden, kunnen hun recreatieve bezigheid op de vertrouwde locatie weer oppakken. Dit gebeurt zoveel mogelijk met vaste groepen. Het is aan de afdeling Recreatie om te bepalen of de evenementen plaatsvinden op de vertrouwde locatie of aan huis.

 • Vrijetijdsclubs buiten ’s Heeren Loo zijn open.
 • Binnen de eigen groep kunnen activiteiten worden georganiseerd. Voor evenementen en activiteiten waarbij meerdere groepen samen komen, bepaalt de afdeling Recreatie waar de bezigheden plaatsvinden: op de vertrouwde locatie of aan huis.

 • Reizen in woningverband is mogelijk. Volg wel de basismaatregelen. In het OV is een mondkapje verplicht.
 • Reizen naar het buitenland is weer mogelijk. We volgen hierin de overheidsrichtlijnen.

 • Clienten mogen weer naar de kapper, pedicure en andere contactberoepen. Ook zijn contactberoepen weer welkom op de woningen. Tot 17.00 uur, met chirurgisch mondmasker.

Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen. Er mogen maximaal 100 gasten aanwezig zijn. Verder gelden de basismaatregelen.

 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen.


Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.

 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.

 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.

 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen.


Thuiswerken

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Op alle locaties gebruiken we mondkapjes in de algemene ruimtes en wandelgangen.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Werk thuis. Kan dat niet, houd op het werk altijd 1,5 meter afstand en draag in de algemene ruimtes en wandelgangen een mondkapje.

Training, scholing, vergaderingen

’s Heeren Loo vindt het belangrijk dat trainingen en scholing door kunnen gaan om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Live trainingen en scholing gaan door op 1,5 meter of anders met chirurgisch mondneusmasker type II. Zo veel mogelijk wordt gekeken of de scholing online of in de eigen bubbel georganiseerd kan worden.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • ’s Heeren Loo vindt het belangrijk dat trainingen en scholing door kunnen gaan om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Live trainingen en scholing gaan door op 1,5 meter of anders met chirurgisch mondneusmasker type II. Zo veel mogelijk wordt gekeken of de scholing online of in de eigen bubbel georganiseerd kan worden.
 • Bijeenkomsten en vergaderingen doen we zo veel mogelijk digitaal. Live bijeenkomsten alleen als het echt niet anders kan. Alleen met het eigen team. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.


 • Bijeenkomsten en vergaderingen doen we zo veel mogelijk digitaal. Live bijeenkomsten alleen als het echt niet anders kan. Alleen met het eigen team. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.
 • Bijeenkomsten en vergaderingen doen we zo veel mogelijk digitaal. Live bijeenkomsten alleen als het echt niet anders kan. Alleen met het eigen team. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.
 • Er zijn geen beperkingen meer. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.

Facilitair - Vastgoed

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • In het openbaar vervoer en op de stations/perrons is een mondkapje verplicht. Bij zorgvervoer dragen we een chirurgisch mondkapje type II. Voor volwassenen geldt dat er minder mensen samen in een bus of taxi mogen voor zorgvervoer.

 • Werkzaamheden vinden plaats volgens de normale planning. De afdelingen facilitair en vastgoed stemmen de prioriteit met de regio af. De medewerkers dragen een chirurgische mondneusmaskers type II.

 • De schoonmaak vindt plaats volgens de normale planning, met extra aandacht voor contactpunten. Binnen een vaste groep kan de schoonmaakmedewerker op meerdere plekken ingezet worden. De medewerkers dragen een chirurgische mondneusmaskers type II.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wanneer de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden, dragen de medewerkers een chirurgische mondneusmaskers type II. Op basis van een risicoafweging m.b.t. de ernst van de ziekte, snelle verspreiding, effectiviteit van PBM en psychosociaal welbevinden kan hier lokaal van afgeweken worden. Uiteraard kunnen artsen op basis van een risico inschatting in bepaalde situaties het preventief gebruik van PMB buiten de 1,5 meter adviseren.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Alle medewerkers dragen preventief een chirurgisch mondkapje ten minste type II, binnen kantoren, locaties en op de groepen van ’s Heeren Loo. Ook buiten draag je een mondkapje als je geen afstand kunt houden. Cliënten dragen, waar mogelijk, ook een mondkapje. In de thuissituatie is dit niet nodig.

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.