Dashboard coronamaatregelen

Stap voor stap bouwen we bij ’s Heeren Loo de coronamaatregelen af. Wat is nu mogelijk en wat nog niet? Bekijk de maatregelen in jouw regio.

Zuid-Nederland

Hier vind je een overzicht van de actuele Corona maatregelen in de regio Zuid-Nederland. Onder de regio Zuid-Nederland vallen alle diensten die 's Heeren Loo biedt in de Betuwe & Bommelerwaard, Brabant en Limburg. 

Naast de algemeen geldende maatregelen kan nog steeds een individuele afweging gemaakt worden in samenspraak met de arts, gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, verwant en cliënt.

Op het moment dat het aantal besmettingen in de regio oploopt – we monitoren dagelijks – kan het betekenen dat maatregelen worden aangepast. Een besluit hierover wordt genomen door het regionaal kernteam Corona.

Blijf ook denken aan de basisregels.

Laatste update: 15-06-2021

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.
Kies een onderdeel
House leave light
Bezoek en logeren

House day light
Dagbesteding en werk

Backpack light
Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Hand care
Poliklinische en ambulante dienstverlening

Futbol light
Vrije tijd

Tombstone light
Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Users light
Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Laptop house light
Thuiswerken

File certificate light
Training, scholing, vergaderingen

House light
Facilitair - Vastgoed

Bezoek en logeren

Bezoek en logeren is weer mogelijk, mits de cliënten gevaccineerd zijn. 

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Cliënten die wonen in een woning waar het vaccinatie-proces (minimaal 2 weken) is afgerond kunnen 4 bezoekers per dag ontvangen. Deze bezoekers hoeven niet uit hetzelfde huishouden te komen en mogen per week verschillen.

  Op de eigen kamer van een volledig gevaccineerde client kan door een of enkele vaste bezoekers worden afgezien van een dragen van een mondneusmasker en het afstand houden. In de gezamenlijke ruimtes is het dragen van een mondneusmasker en afstand houden binnen de 1,5 meter nog wel verplicht.

  Niet-medische contactberoepen zoals kappers of pedicures kunnen weer worden toegelaten (zoveel mogelijk op de eigen kamer of buiten).

 • Cliënten die volledig gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd worden, mogen op bezoek en logeren bij anderen.

 • Cliënten die gevaccineerd zijn, kunnen logeren binnen 's Heeren Loo (op een gevaccineerde groep).

Dagbesteding en werk

Na ruim een jaar dagbesteding op de woningen, zijn wij blij om te melden dat we versoepelingen kunnen doorvoeren op het gebied van dagbesteding en werk. 

Op de dagbesteding en het werk blijft het gebruik van mondkapjes in de gezamenlijke binnenruimtes binnen de 1.5 meter verplicht. 

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Alle intramurale cliënten die 2x keer gevaccineerd zijn of die niet gevaccineerd (willen/kunnen) worden, gaan weer naar hun vertrouwde dagbestedings-locatie.

 • Het is voor cliënten mogelijk om extern naar dagbesteding of werk te gaan. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de regels rondom vervoer. Individueel kan op basis van vaccinatiestatus hiervan worden afgeweken.

 • Dagbesteding voor extramurale cliënten vindt zo veel mogelijk gecohorteerd plaats, met indien mogelijk 1 begeleider per dag per groep.

 • Dagbesteding voor extramurale cliënten vindt zo veel mogelijk gecohorteerd plaats, met indien mogelijk 1 begeleider per dag per groep.

Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Kinderdagopvang en kinderdagbehandeling kennen geen beperkende maatregelen.

 • Er zijn geen beperkingen wat betreft onze dienstverlening op externe scholen.

Poliklinische en ambulante dienstverlening

Poliklinische en ambulante dienstverlening zijn weer fysiek mogelijk, indien digitale behandeling niet zorgt voor het gewenste resultaat.  Het gebruik van PBM binnen de 1,5 meter blijft verplicht. Buiten de 1,5 meter zijn mondmaskers niet meer verplicht.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Poliklinische behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief.

  Niet-medische contactberoepen zoals kappers of pedicures kunnen weer worden toegelaten (zoveel mogelijk op de eigen kamer of buiten).

 • Ambulante behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief.

Vrije tijd

Alle intramurale cliënten die 2x gevaccineerd zijn of die niet gevaccineerd worden, kunnen hun recreatieve bezigheid op de vertrouwde locatie weer oppakken. Dit gebeurt zoveel mogelijk met vaste groepen. 

Vrijwilligers mogen hierbij weer ingezet worden.

De afdeling Recreatie bepaalt per locatie en per evenement/ activiteit waar de bezigheden plaatsvinden: op de vertrouwde locatie of aan huis. 

Voor andere activiteiten die betrekking hebben op vrije tijd, zoals reizen, bezoeken aan bioscoop/ theater/ musea op pretparken, volgen we de landelijke richtlijnen van de overheid.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Alle intramurale cliënten die 2x gevaccineerd zijn of die niet gevaccineerd worden, kunnen hun recreatieve bezigheid op de vertrouwde locatie weer oppakken. Dit gebeurt zoveel mogelijk met vaste groepen. Het is aan de afdeling Recreatie om te bepalen of de evenementen plaatsvinden op de vertrouwde locatie of aan huis.

 • Binnen de eigen groep kunnen activiteiten worden georganiseerd. Voor evenementen en activiteiten waarbij meerdere groepen samen komen, bepaalt de afdeling Recreatie waar de bezigheden plaatsvinden: op de vertrouwde locatie of aan huis.

 • Volg de landelijke maatregelen.

Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen die gelden voor uitvaarten. Bij een uitvaart maximaal 100 personen.

 • Kerkdiensten met een vaste groep kunnen plaatsvinden in de grote zaal in Geldermalsen

Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de werkwijze inzet en instroom bij bezettingsproblemen bij corona. Inzetten van diverse doelgroepen uit de pool:

  • Vrijwilligers
  • Extra handen voor de zorg
  • Neem contact op met het landelijke instroom team

  Deze medewerkers kunnen binnen een vaste groep cliënten ingezet worden op meerdere werkplekken.

 • Deze medewerkers kunnen binnen een vaste groep cliënten ingezet worden.

 • Stages vinden plaats binnen dezelfde vaste groep.

 • Inzet van vrijwilligers is weer mogelijk, mits zij zich houden aan de PBM-richtlijnen.

Thuiswerken

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen. Medewerkers in de ondersteunende diensten binnen ’s Heeren Loo werken zoveel mogelijk thuis.

Training, scholing, vergaderingen

We kiezen ervoor om leeractiviteiten nog steeds digitaal te laten plaatsvinden, m.u.v. Samen Houvast, BHV, V&RV handelingen en spoedaanvragen in overleg met de Academie. 

Bij live-klassikale leeractiviteiten alleen deelnemers uit de eigen regio en zoveel mogelijk uit het eigen team of binnen een doelgroep/cluster cliënten of binnen een locatie.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Geen informatie.
 • Teamoverleggen kunnen daar waar dit echt nodig is (inschatting MZ-GW) weer fysiek plaatsvinden.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is.

 • Volg de landelijke maatregelen rondom groepsbijeenkomsten.

Facilitair - Vastgoed

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Cliënten kunnen gebruik maken van het vervoer conform de richtlijnen van de overheid en vervoersbranche.

 • Werkzaamheden vinden plaats volgens de normale planning. De afdelingen facilitair en vastgoed stemmen de prioriteit met de regio af.

 • De schoonmaak vindt plaats volgens de normale planning, met extra aandacht voor contactpunten. Binnen een vaste groep kan de schoonmaakmedewerker op meerdere plekken ingezet worden.

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.