Dashboard coronamaatregelen

Wat is nu mogelijk en wat nog niet? Bekijk de maatregelen in jouw regio.

Zuidoost-Nederland

Naast de algemene maatregelen kan ook nog steeds een individuele afweging gemaakt worden in samenspraak met de arts, gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, verwant en cliënt.

Een lokale besmetting kan op lokaal niveau betekenen dat maatregelen worden aangepast.

Blijf ook denken aan de basisregels.

Laatste update: 18-01-2022

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.
Kies een onderdeel
House leave light
Bezoek en logeren

House day light
Dagbesteding en werk

Backpack light
Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Hand care
Poliklinische en ambulante dienstverlening

Futbol light
Vrije tijd

Tombstone light
Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Users light
Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Laptop house light
Thuiswerken

File certificate light
Training, scholing, vergaderingen

Universal access light
Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

House light
Facilitair - Vastgoed

Mondkapje
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bezoek en logeren

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Bezoekers zijn welkom. Er geldt een maximum van 4 bezoekers per cliënt per dag. 's Heeren Loo vraagt alle bezoekers een mondkapje te dragen en zich te registreren. Daarnaast blijven de basismaatregelen van kracht.

 • Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken.

 • Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken.

 • Logeren en deeltijd wonen gaan zo veel mogelijk door. Zo mogelijk op 1,5 meter. Externe cliënten blijven welkom. Regio's kunnen eigen maatregelen treffen. Contactcirkels zijn zo klein mogelijk. Beperkte groepsgrootte. Extra aandacht voor de basismaatregelen. Medewerkers dragen een chirurgisch mondkapje. Dit geldt ook voor cliënten die dat kunnen.

Dagbesteding en werk

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Met ingang van 6 december 2021 werken we met vaste 'bubbels' per dagbestedingsgroep. Omdat er op de dagbesteding cliënten van verschillende woningen komen, is er een groot risico op verspreiding van het virus bij een positief geteste cliënt.

 • Er zijn geen beperkingen, behalve de basismaatregelen.

 • Er zijn geen beperkingen, behalve de basismaatregelen.

 • Met ingang van 6 december 2021 werken we met vaste 'bubbels' per dagbestedingsgroep. Omdat er op de dagbesteding cliënten van verschillende woningen komen, is er een groot risico op verspreiding van het virus bij een positief geteste cliënt.

 • Met ingang van 6 december 2021 werken cliënten op een vaste stage- of werkplek.

 • Met ingang van 6 december 2021 werken we met vaste 'bubbels' per dagbestedingsgroep. Omdat er op de dagbesteding cliënten van verschillende woningen komen, is er een groot risico op verspreiding van het virus bij een positief geteste cliënt.

Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Kinderdagopvang en kinderdagbehandeling zijn open. Extra aandacht voor de basismaatregelen, mondkapjes en zo mogelijk verkleinen van de contactcircels.

 • In principe is het onderwijs gesloten tot 10 januari. Voor de onderwijs zorg arrangementen is sprake van maatwerk in afstemming met de betrokken scholen.

 • Scholen van SHL Onderwijs zijn open. Er gelden overheidsmaatregelen.

 • Scholen van SHL Onderwijs zijn open. Er gelden overheidsmaatregelen.

Poliklinische en ambulante dienstverlening

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Behandelingen gaan door.

 • Behandelingen gaan door.

 • Behandelingen gaan door.

 • De begeleiding gaat door. Samen met de cliënt bekijken we welke begeleidingsvorm op dit moment het meest geschikt is. Is dat via een huisbezoek, buiten de woning of op afstand (online).

  Dit kan per persoon anders zijn, afhankelijk van de omstandigheden. Bijvoorbeeld of cliënt en ondersteuner gezond zijn, of dat iemand klachten heeft die bij corona horen. En misschien zijn cliënt en ondersteuner al volledig gevaccineerd, of slechts deels of nog helemaal niet.

  De veiligheid van de cliënt en die van de ondersteuner staan altijd voorop.

Vrije tijd

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • De basismaatregelen gelden.

 • Sportclubs zijn open. Volg de landelijke maatregelen.

 • De basismaatregelen gelden.

 • De vrijetijdsclubs binnen 's Heeren Loo zijn open tot 17.00 uur.

 • Vrijetijdsclubs buiten 's Heeren Loo zijn open. Volg de landelijke maatregelen.

 • Voor horeca op de woonzorgparken is geen coronatoegangsbewijs nodig. Voor horeca buiten het woonzorgpark wel. Daarnaast moet de horeca om 17.00 uur sluiten.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • We volgen de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Advies: blijf zo veel mogelijk thuis. Reizen in woningverband is mogelijk. Volg wel de basismaatregelen. In het OV is een mondkapje verplicht.

 • Advies: blijf zo veel mogelijk thuis. Reizen is mogelijk. Volg wel de basismaatregelen. In het OV is een mondkapje verplicht.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Advies: blijf zo veel mogelijk thuis. Volg de landelijke maatregelen.

 • Contactberoepen moeten om 18.00 sluiten. Verder blijven de basismaatregelen van kracht.

Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen. Er mogen maximaal 100 gasten aanwezig zijn. Verder gelden de basismaatregelen.

 • Kerkdiensten alleen online.

Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.

 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.

 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.

 • Er zijn geen beperkingen meer, behalve de basismaatregelen. Een regio kan kiezen voor inzet op een beperkt aantal of vaste groepen.

Thuiswerken

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Op alle locaties gebruiken we mondkapjes in de algemene ruimtes en wandelgangen.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Werk thuis. Kan dat niet, houd op het werk altijd 1,5 meter afstand en draag in de algemene ruimtes en wandelgangen een mondkapje.

Training, scholing, vergaderingen

Per 1 december vinden leeractiviteiten alleen nog online plaats. Uitzonderingen zijn de trainingen BHV, Samen Houvast, V&RV handelingen en spoedaanvragen in overleg met de Academie. Deze fysieke leeractiviteiten zijn dan met het eigen team of cluster en met gebruik van mondkapjes.

Bijeenkomsten en vergaderingen doen we zo veel mogelijk digitaal. Live bijeenkomsten alleen als het echt niet anders kan. Alleen met het eigen team. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • ’s Heeren Loo vindt het belangrijk dat trainingen en scholing door kunnen gaan om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Leeractiviteiten mogen vanaf 31 januari weer live. Denk aan de basismaatregelen. We vragen deelnemers vooraf een zelftet te doen. We dragen een monkapje type IIR. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.

 • Bijeenkomsten en vergaderingen doen we zo veel mogelijk digitaal. Live bijeenkomsten alleen als het echt niet anders kan. Alleen met het eigen team. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.

 • Bijeenkomsten en vergaderingen doen we zo veel mogelijk digitaal. Live bijeenkomsten alleen als het echt niet anders kan. Alleen met het eigen team. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.

 • Bijeenkomsten en vergaderingen doen we zo veel mogelijk digitaal. Live bijeenkomsten alleen als het echt niet anders kan. Alleen met het eigen team. We houden de 1,5 meter aan. Dat betekent dat de 5m2 norm per persoon weer geldt.

 • Er zijn geen beperkingen meer.

Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Buiten geen beperkingen. Uiteraard gelden wel altijd de landelijke corona maatregelen.

Facilitair - Vastgoed

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Geen informatie.
 • Werkzaamheden vinden plaats volgens de normale planning. De afdelingen facilitair en vastgoed stemmen de prioriteit met de regio af. De medewerkers dragen een chirurgische mondneusmaskers type II.

 • De schoonmaak vindt plaats volgens de normale planning, met extra aandacht voor contactpunten. Binnen een vaste groep kan de schoonmaakmedewerker op meerdere plekken ingezet worden. De medewerkers dragen een chirurgische mondneusmaskers type II.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Alle medewerkers dragen preventief een chirurgisch mondkapje ten minste type II, binnen kantoren, locaties en op de groepen van ’s Heeren Loo. Ook buiten draag je een mondkapje als je geen afstand kunt houden. Cliënten dragen, waar mogelijk, ook een mondkapje. In de thuissituatie is dit niet nodig.

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.