Dashboard coronamaatregelen

Stap voor stap bouwen we bij ’s Heeren Loo de coronamaatregelen af. Wat is nu mogelijk en wat nog niet? Bekijk de maatregelen in jouw regio.

Zuidwest-Nederland

Hieronder vind je alle actuele coronamaatregelen voor woonzorgpark Het Westerhonk in Monster en onze buitenlocaties in de regio Den Haag, Westland en Midden-Delfland.

Naast deze maatregelen kan een individuele afweging worden gemaakt in samenspraak met de arts, gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, ouder/verwant en cliënt.

We monitoren dagelijks het aantal besmettingen in de regio. Als dit oploopt kan besloten worden om een maatregel aan te passen. Je kunt erop rekenen dan zo'n besluit door het regionaal kernteam Corona direct wordt verwerkt in dit overzicht, zodat het altijd actueel is.

Heb je vragen? Stel ze gerust aan de persoonlijk begeleiders van de groep.

Blijf ook denken aan de basisregels.

Colette van Driel, regiodirecteur

Laatste update: 14-06-2021

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.
Kies een onderdeel
House leave light
Bezoek en logeren

House day light
Dagbesteding en werk

Backpack light
Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Hand care
Poliklinische en ambulante dienstverlening

Futbol light
Vrije tijd

Tombstone light
Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Users light
Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Laptop house light
Thuiswerken

File certificate light
Training, scholing, vergaderingen

Universal access light
Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

House light
Facilitair - Vastgoed

Bezoek en logeren

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Voor woningen geldt een maximaal aantal bezoekers van 4 per dag per cliënt. Het bezoek vindt plaats op de kamer van de cliënt en wordt van tevoren afgestemd met de woning.

  Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken. Als een cliënt in een groep woont, is afstemming over het tijdstip met de groepsleiding gewenst. Bezoek draagt binnen een mondkapje (type IIR). Buiten en op de eigen kamer van een volledig gevaccineerde bewoner kan door vaste bezoekers worden afgezien van het dragen van een mondneusmasker en het afstand houden.

 • Cliënten mogen op bezoek en logeren bij anderen. Op individueel niveau kan op basis van een risico-inschatting hiervan worden afgeweken.

 • Dit is mogelijk wanneer zowel de cliënt die gaat logeren als de cliënten van de woning waar gelogeerd wordt volledig gevaccineerd zijn.

 • Dit is mogelijk wanneer zowel de cliënt die gaat logeren als de cliënten van de woning waar gelogeerd wordt volledig gevaccineerd zijn.

Dagbesteding en werk

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Dagbesteding wordt zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt, met in achtneming van de coronamaatregelen. Met ingang van 15 juni mogen cliënten die 1,5 meter afstand kunnen houden en niet binnen de risicogroep vallen, weer naar meerdere dagbestedingen binnen de keten JLVB (Jeugd Licht Verstandelijke Beperking). De dagbestedingen nemen contact op met de cliënten en hun begeleiders of verwanten om de planning te maken.

 • Dagbesteding wordt zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt, met in achtneming van de coronamaatregelen.

 • Cliënten die volledig gevaccineerd zijn, kunnen naar werk of stage buiten ’s Heeren Loo.

 • Dagbesteding wordt zoveel mogelijk ingericht vanuit de behoefte van de cliënt, met in achtneming van de coronamaatregelen. Met ingang van 15 juni mogen cliënten die 1,5 meter afstand kunnen houden en niet binnen de risicogroep vallen, weer naar meerdere dagbestedingen binnen de keten JLVB (Jeugd Licht Verstandelijke Beperking). De dagbestedingen nemen contact op met de cliënten en hun begeleiders of verwanten om de planning te maken.

 • Cliënten die buiten ’s Heeren Loo wonen, kunnen werken en stage lopen in vaste groepen. Individueel kan op basis van vaccinatiestatus hiervan worden afgeweken.

 • Cliënten die buiten ’s Heeren Loo wonen, kunnen werken en stage lopen. Individueel kan op basis van vaccinatiestatus hiervan worden afgeweken.

Onderwijs en aanverwante dienstverlening

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Kinderdagopvang en kinderdagbehandeling kennen geen beperkende maatregelen.

 • Er zijn geen beperkingen wat betreft onze dienstverlening op externe scholen.

 • Het onderwijs binnen 's Heeren Loo is weer volledig opgestart.

Poliklinische en ambulante dienstverlening

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

 • Behandelingen kunnen weer fysiek gegeven worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

 • Ambulante dienstverlening kan weer fysiek geboden worden indien digitaal niet uitvoerbaar of effectief is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje IIR).

Vrije tijd

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Sportfaciliteiten en zwembaden op het woonzorgpark zijn open voor cliënten en externen, volgens de landelijke richtlijnen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Sportfaciliteiten en zwembaden op het woonzorgpark zijn open voor cliënten en externen, volgens de landelijke richtlijnen.

 • De afdeling Vrijetijdbesteding breidt deze zomer de activiteiten voor de cliënten steeds verder uit. Ook het Buurthuis gaat vanaf 23 juni weer open. En vanaf september zullen zij voor elke cliënt weer een activiteit bieden. We houden je op de hoogte.

 • Eventuele terrassen van de horeca op woonzorgparken zijn open, binnen kan worden afgehaald.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Voor vaste groepen kunnen activiteiten binnen worden georganiseerd. Voor activiteiten buiten moeten groepen aangemeld worden voor tijdsvakken met een maximaal aantal personen. Bij beiden worden de RIVM maatregelen gehanteerd.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

 • Volg de landelijke maatregelen.

Overlijden, uitvaart en geestelijke verzorging

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen die gelden voor uitvaarten, afgestemd op de ruimte die beschikbaar is.

 • Kerkdiensten vinden online plaats of binnen de eigen vaste groep, waarbij de grote van de groep wordt afgestemd op de ruimte die beschikbaar is. De online kerkdiensten zijn te volgen via YouTube .

Inzet medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de werkwijze inzet en instroom bij bezettingsproblemen bij corona. Inzetten van diverse doelgroepen uit de pool:

  • Vrijwilligers
  • Extra handen voor de zorg
  • Neem contact op met het landelijke instroom team

  Deze medewerkers kunnen binnen een vaste groep cliënten ingezet worden op meerdere werkplekken.

 • Deze medewerkers kunnen binnen een vaste groep cliënten ingezet worden.

 • Stages vinden plaats binnen dezelfde vaste groep.

 • Inzet van vrijwilligers is weer mogelijk. Vrijwilligers dienen zich hierbij ook aan de PBM-richtlijnen te houden. Vrijwilligers zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan vaste groepen/ cliënten en worden meegeteld in het maximum aantal bezoekers per woning per dag.

Thuiswerken

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Volg de landelijke maatregelen. Medewerkers in de ondersteunende diensten binnen ’s Heeren Loo werken zoveel mogelijk thuis.

Training, scholing, vergaderingen

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Deze trainingen vinden fysiek plaats.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is. Volg bij fysieke bijeenkomsten de overheidsmaatregelen en reserveer van te voren de vergaderzaal.

  De vergaderzalen in het hoofdkantoor aan Vijverweg 18 kunnen weer gereserveerd worden. Dit kan via de balie per telefoon 088- 036 40 50 of via balie.vijverweg18@sheerenloo.nl. De collega's aan de balie kunnen je informeren over het aantal personen wat is toegestaan per vergaderruimte (1 persoon per 5m2).

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is.

 • Bijeenkomsten vinden digitaal plaats waar dat kan en fysiek waar dat noodzakelijk is.

 • Volg de landelijke maatregelen rondom groepsbijeenkomsten.

Toegankelijkheid zorgparken voor passanten

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Het woonzorgpark is vrij toegankelijk voor passanten. Het is niet de bedoeling dat er recreatie plaatsvindt door passanten.

  Vanaf 12 juni gaat Duinboerderij Willemshoeve in de weekenden weer open voor bezoek van cliënten en vanaf 1 juli ook voor externe bezoekers. We volgen hierbij de landelijke maatregelen. Dit betekent dat het bezoek aan de boerderij vanaf 1 juli ook weer in de binnenruimte mag plaatsvinden.

Facilitair - Vastgoed

Mogelijk
Deels mogelijk
Niet mogelijk
 • Cliënten kunnen gebruik maken van het vervoer conform de richtlijnen van de overheid en vervoersbranche.

 • Werkzaamheden vinden plaats volgens de normale planning. De afdelingen facilitair en vastgoed stemmen de prioriteit met de regio af.

 • De schoonmaak vindt plaats volgens de normale planning, met extra aandacht voor contactpunten. Binnen een vaste groep kan de schoonmaakmedewerker op meerdere plekken ingezet worden.

Blijf op de hoogte

Ontvang een mail als de coronamaatregelen veranderen.