Uitgangspunten 's Heeren Loo

Naast de landelijke basisregels gebruiken we binnen ’s Heeren Loo specifieke uitgangspunten.

Uiteraard houden we ons binnen ‘s Heeren Loo aan de landelijke basisregels die voor iedereen in Nederland gelden. De landelijke basisregels alleen zijn echter niet voldoende. Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaar en kunnen zich niet altijd aan de landelijke basisregels houden. Daarom gebruiken we binnen ’s Heeren Loo specifieke uitgangspunten. Deze helpen ons allemaal bij het leven en werken volgens de landelijke basisregels en het risico op besmetting te beperken:

  • We vragen klachten goed uit en nemen wanneer nodig actie. We dragen zorg voor elkaar in een gezonde woon- en werkomgeving;

  • Bij een uitbraak achterhalen we zo snel mogelijk de besmettingsbron en ondernemen we actie hierop;

  • We beperken het aantal contacten door:
    • Als 1,5 meter afstand niet haalbaar is te kiezen voor een vaste samenstelling van groepen (cliënten, verwanten, medewerkers);
    • Drukte op de woonzorgparken te reguleren;
    • Waar mogelijk te behandelen en te begeleiden in een gemixte vorm van op afstand en fysiek nabij.
  • We leveren maatwerk: we wegen multidisciplinair af en maken samen met cliënt en verwanten keuzes.
Dashboard coronamaatregelen

Stap voor stap bouwen we de maatregelen af. Bekijk wat er allemaal mogelijk is in jouw regio.

Lees meer
Terug naar boven