Uitgangspunten 's Heeren Loo

Naast de landelijke basisregels gebruiken we binnen ’s Heeren Loo specifieke uitgangspunten.

Uiteraard houden we ons binnen ‘s Heeren Loo aan de landelijke basisregels die voor iedereen in Nederland gelden. Binnen 's Heeren Loo gebruiken we ook specifieke uitgangspunten. Deze helpen het risico op besmetting te beperken:

  • We vragen klachten goed uit en nemen wanneer nodig actie. We dragen zorg voor elkaar in een gezonde woon- en werkomgeving;

  • Bij een uitbraak achterhalen we zo snel mogelijk de besmettingsbron en ondernemen we actie hierop;

  • We leveren maatwerk: we wegen multidisciplinair af en maken samen met cliënt en verwanten keuzes.
  • We zorgen voor een goede hygiëne, schoonmaak en correct gebruik van PBM.
Dashboard coronamaatregelen

Bekijk wat er allemaal mogelijk is in jouw regio.

Lees meer
Terug naar boven