Disclaimer

Algemeen

De 's Heeren Loo Zorggroep, hierna te noemen 's Heeren Loo, verleent u hierbij toegang tot www.sheerenloo.nl (de Website)  en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door 's Heeren Loo en derden zijn aangeleverd. 's Heeren Loo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. 

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden informatie worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 's Heeren Loo. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 's Heeren Loo.  Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 's Heeren Loo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Privacyverklaring

's Heeren Loo respecteert de privacy van alle bezoekers van de Website. Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt, gaan we daar altijd vertrouwelijk mee om. Persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking gesteld worden van derden.