Disclaimer

Algemeen

De 's Heeren Loo Zorggroep, hierna te noemen 's Heeren Loo, verleent u hierbij toegang tot www.sheerenloo.nl (de Website)  en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door 's Heeren Loo en derden zijn aangeleverd. 's Heeren Loo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. 

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden informatie worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 's Heeren Loo. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 's Heeren Loo.  Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 's Heeren Loo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Privacystatement

’s Heeren Loo zet zich in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten, medewerkers en andere bij de zorg betrokken mensen te beschermen. We begrijpen dat persoonsgegevens meer zijn dan alleen maar gegevens van betrokkenen.

Daarom spelen we actief in op de invoering van scherpere privacyregels, zodat we nu én in de toekomst voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy. Wil je meer weten? Lees dan ons privacystatement, voor clienten, medewerkers en betrokkenen.
 

Cliënten

Privacystatement cliënten

Privacy gaat over hoe we omgaan met alle informatie die we van jou hebben. Bijvoorbeeld je naam en geboortedatum maar ook gegevens die iets zeggen over je gezondheid of beperking.
Lees verder >>

Leerlingen

Privacystatement leerlingen

Privacy gaat over hoe we omgaan met alle informatie die we van jou hebben. Bijvoorbeeld je naam en geboortedatum maar ook gegevens die iets zeggen over je gezondheid of beperking.
Lees verder >>

Medewerkers

Privacystatement medewerkers

Als je bij ons wilt komen werken, hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld de gegevens die op het intake-/aanmeldformulier en sollicitatiegegevens staan.
Lees verder >>

Betrokkenen

Privacystatement betrokkenen

Als je betrokken bij ons bent, hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld de gegevens die op het intake-/aanmeldformulier en sollicitatiegegevens staan.
Lees verder >>