Duurzaam gezonde organisatie

’s Heeren Loo staat midden in de samenleving en draagt graag bij aan de wereld om haar heen. Zo werken we voortdurend aan de duurzaamheid van onze organisatie en willen we tegelijkertijd de aarde niet slechter achterlaten voor volgende generaties. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid, passend bij de cliënt, verwanten, medewerkers en de omgeving.

Duurzame integrale bedrijfsvoering: ISO 26000 als referentiekader

Een duurzame integrale bedrijfsvoering is onderdeel van de strategie van ‘s Heeren Loo. Ons referentiekader is de wereldwijd geaccepteerde richtlijn v...

Lees verder

Deal Duurzaam Ondernemen

’s Heeren Loo is één van de ondertekenaars van de Green Deal: ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ en heeft het programma Deal Duurzaam ondernemen op...

Lees verder

Milieuthermometer Zorg plus

‘s Heeren Loo gebruikt het auditinstrument de Milieuthermometer Zorg (MTZ) om haar doelen te bereiken. Inmiddels zijn 14 van de 16 regio’s voor de 3e ...

Lees verder

Inclusie brengt mensen op vakantiepark Hof Domburg dichter bij elkaar

Grasmaaien, snoeien, schoffelen, bladblazen, afval opruimen, het inrichten van vakantiehuisjes en linnen rondbrengen voor de gasten. Werknemers met een verstandelijke beperking krijgen op Hof Domburg de kans om allerlei nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Dit hechte team met zeven cliënten van ’s Heeren Loo ondersteunt de medewerkers van het vakantiepark om dit prachtige stukje Nederland vlak achter de duinen bij het Zeeuwse Domburg mooi en schoon te houden.

Lees meer

Voorbeelden duurzaamheid 's Heeren Loo

 • Afval scheiden 

  Overal waar ons afval gescheiden ingezameld kan worden door de gemeentelijke afvalverwerkers, worden ’s Heeren Loo locaties voorzien van afvalscheidingsbakken. Het papier, PMD en GFET wordt los van het restafval opgehaald en waar mogelijk verwerkt tot herbruikbare afvalstromen.

  Milieustraat 

  Elk woonzorgpark heeft of krijgt een Ecostraat waar cliënten dagelijks het afval scheiden in verschillende containers. Binnen ‘s Heeren Loo maken we gebruik van een composteermachine voor GFE-resten. Cliënten zijn betrokken bij het ophalen van het GFE-afval en het aanbrengen van de compost op de tuingrond. Daarnaast zijn er regio's met recycle-ateliers en kringloopwinkels.

  's Heeren Loo Marktplaats


 • CO2 routekaart Vastgoed

  Om de doelstelling van 55% CO2 reductie te behalen voor onze vastgoedportefeuille gebruikt 's Heeren Loo de CO2 routekaart van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg. Routekaart

  Opwekken groene energie

  De doelstelling is voor iedere cliënt een zonnepaneel te plaatsen. Dat betekent dat we 17.000 zonnepanelen op onze daken willen hebben. Inmiddels liggen er circa 10.000 zonnepanelen.

  Inkoop groene energie

  Elektriciteit wordt via een energiemarktplaats rechtstreeks ingekocht van een zonnepanelenpark en windmolenpark.

  Energiemonitoring

  Alle panden zijn uiterlijk eind 2023 voorzien van slimme tussenmeters. Via een energiemonitoringsysteem houden we het energiegebruik bij en helpt een verspilalarm om afwijkend energiegebruik te constateren en gerichte maatregelen te nemen.

 • Groen en fitkalender

  Doe groen en blijf fit. Dit is belangrijk om de aarde en onszelf gezond te houden. Om medewerkers en cliënten hierbij te helpen is er een groen en fitkalender met allemaal handige tips. Deze is hier te downloaden.

  Opleiding Het milieu en ik

  Samen met de Academie voor Zelfstandigheid is de opleiding Het milieu en ik ontwikkeld. Goed omgaan met het milieu betekent dat je goed voor de aarde zorgt. Dat is prettig voor mensen, planten en dieren. In deze training ontdek je wat goed en wat slecht is voor het milieu.

  Mobiliteit

  We werken met het werkconcept duurzaam activiteit gerelateerd werken (DAGW). Bij deze manier van werken stellen we twee vragen centraal:Op welke plek kun jij met je team het beste de (team)werkzaamheden of activiteiten uitvoeren?Hoe draag jij met je team bij aan duurzaamheid?

  Diversiteit en inclusie

  Dat iedereen kan meedoen is belangrijk. Sommige mensen hebben een begeleidingsbehoefte binnen hun werk. Bureau Leren Werken helpt met het vinden van passende dagbesteding, vrijwilligerswerk, stage, beschut werk of een reguliere baan voor de jongeren en cliënten. Onze maatschappelijke waarde en onze SROI verplichting worden actief gemonitord.

  Maatschappelijk verantwoord inkopen

  ‘s Heeren Loo gebruikt ISO20400 als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen.

Nieuws over duurzaamheid

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op
Terug naar boven