Vacatures 13 nieuw

Onderzoek, behandeling en advies bij mensen met het Smith Magenis Syndroom

In het SMS-centrum van ’s Heeren Loo kunnen jij en je kind terecht voor onderzoek, ondersteuning en advies. Na een gesprek met jou en je kind, onderzoeken we je kind.
Al onze kennis en ervaring is gebundeld in het SMS-expertisecentrum in Wekerom (gemeente Ede). Het SMS-team bestaat uit een arts verstandelijk gehandicapten (AVG), een gedragsdeskundige en een logopedist.

We geven advies en behandeling over:

  • prikkelverwerking (SI);
  • communicatie;
  • gedrag;
  • slapen;
  • medische problemen.

Het Smith Magenis Syndroom (SMS)

Het Smith Magenis Syndroom (SMS) is een ontwikkelingsstoornis. Mensen met dit syndroom hebben meestal een licht tot matige verstandelijke beperking, een afwijkend uiterlijk, gedragsproblemen en slaapproblemen. De kinderen met het Smith Magenis Syndroom (SMS) ontwikkelen zich langzamer dan andere kinderen. Ze hebben een lage spierspanning. Daardoor gaan ze later lopen. Ook hebben ze moeite met hun fijne motoriek. Hun spraak- en taalontwikkeling verloopt trager. Door deze motorische problemen hebben veel baby´s moeite met drinken uit een fles.

Slaaponderzoek

We doen onder andere onderzoek naar de melatonine-aanmaak van je kind. Op basis daarvan adviseren we over medicatie. Belangrijk, want als mensen met een verstandelijke beperking beter slapen, hebben ze minder zorg en begeleiding nodig. En dat vergroot weer de regie over hun eigen leven.

Over de poliklinieken van ’s Heeren Loo

Bij ’s Heeren Loo werken meer dan 1.000 specialisten. Van arts voor verstandelijk gehandicapten, gespecialiseerde tandartsen en gedragswetenschappers tot fysiotherapeuten, logopedisten en maatschappelijk werkers. Zij werken allemaal bij het expertisecentrum Advisium. Ze hebben de kennis en expertise om mensen met een (licht) verstandelijke beperking te onderzoeken, behandelen en begeleiden. Dankzij de bundeling van deze kennis en expertise vinden we altijd een oplossing. Door heel Nederland hebben wij een groeiend aantal poliklinieken.

Bekijk alle poliklinische diensten en locaties.

Terug naar boven