Vacatures 12 nieuw

Afbouw vrijheidsbeperkingen

Iedereen moet zelf keuzes kunnen maken in het leven. En iedereen moet zijn of haar leven naar wens kunnen inrichten. Dat geldt dus ook voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag en een complexe zorgvraag. ’s Heeren Loo past daarom geen vrijheidsbeperkingen toe, tenzij er sprake is van gevaar of als er echt geen alternatieven zijn. Het is dus: ‘Nee, tenzij…'. De afgelopen jaren hebben we al veel vrijheidsbeperkingen afgebouwd en de focus verlegd naar begeleiden zonder vrijheidsbeperkingen.

Wat zijn vrijheidsbeperkende maatregelen?

Vrijheidsbeperkingen zijn alle maatregelen (zowel lichamelijk als met woorden) die de vrijheid van de cliënt beperken. Denk aan beperking van de bewegingsvrijheid (Zweedse band, verpleegdeken, polsband, isolatie), kalmerende medicatie, domotica voor het volgen van een cliënt (uitluistersysteem, camera, sensor) en afspraken over bellen en internet. De Wet Bopz beschermt de rechten van cliënten die te maken krijgen met dwang in de zorg.

Het gedrag leren verstaan en begrijpen

We doen er alles aan om het gedrag van de cliënt te verstaan en te begrijpen. Want dan kunnen we de situatie echt verbeteren. Daarbij accepteren we eventuele risico’s. We hebben ervaren dat vrijheidsbeperkingen dan vaak niet nodig zijn. Onze uitgangspunten:

  • We zijn steeds in dialoog met de cliënt en zijn vertegenwoordiger.
  • We werken altijd vanuit één van onze vier methodieken: Triple-C, methode Vlaskamp, Competentiegericht werken (CGW) of INVRA/Op eigen benen.
  • We werken met risico-inventarisaties en risicomanagementplannen.
  • We werken met signaleringsplannen/spanningsopbouwschema's.
  • We werken met een ondersteuningsplan.

Is er wel of geen sprake van vrijheidsbeperking?

Soms zijn alle alternatieven geprobeerd, maar blijft er gevaar bestaan. Dan kan een tijdelijke vrijheidsbeperking nodig zijn. In zo’n situatie bekijken we heel zorgvuldig of een vrijheidsbeperking voor een cliënt in die situatie inderdaad vrijheidsbeperkend is. Niet het middel staat centraal, maar het doel. Ofwel de vraag: wat betekent dit voor de cliënt? En natuurlijk zetten we vrijheidsbeperkingen nooit in als straf of als opvoedkundige maatregel.

Ondersteuning van medewerkers

Het verantwoord afbouwen van vrijheidsbeperkingen is een speerpunt van 's Heeren Loo. We ondersteunen medewerkers onder meer met:

Expertiseteam Vrijheidsbeperking

Het expertiseteam Vrijheidsbeperking bestaat uit deskundigen van 's Heeren Loo met speciale kennis over het afbouwen van vrijheidsbeperkingen. Het team bestaat uit artsen verstandelijk gehandicapten (AVG), fysiotherapeuten en/of ergotherapeuten, orthopedagogen en/of psychologen, managers primair proces en cliëntvertegenwoordigers. Ze kijken vanuit hun eigen vakgebied naar de problematiek. Zo ontstaat een compleet beeld van de cliënt en de situatie. Samen met het team van de woning wordt een behandelplan opgesteld en uitgevoerd.

Onderzoek naar afbouw

In samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam voert ’s Heeren Loo sinds 2013 onderzoek uit naar de afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen. Het gaat om een promotieonderzoek van Baukje Schippers. Het vond plaats in 50 woningen van ’s Heeren Loo.

“Goed registreren is een voorwaarde voor de afbouw van vrijheidsbeperkingen”, vertelt Baukje. “Als je goed registreert, dan zie je pas wat je doet. Daardoor kun je het gesprek erover echt voeren. En dit gesprek zorgt weer voor bewustwording bij medewerkers, familie en de bewoners zelf. Het maakt goed zichtbaar hoe belangrijk het is om te kijken naar die ene cliënt in die specifieke situatie.” Ook heeft het onderzoek tot doel om te bekijken of een speciaal team kan helpen bij het verantwoord en duurzaam afbouwen van vrijheidsbeperkingen. Dit door bij 25 van de 50 woningen het expertiseteam Vrijheidsbeperkingen in te zetten, ter ondersteuning van de begeleiders.

Momenteel rondt Baukje het onderzoek af. Uit het onderzoek blijkt dat de samenwerking van het expertiseteam met het multidisciplinair team van een woning zorgt voor duidelijk meer afbouw, dan in woningen waar dit expertiseteam niet actief is. Ook worden medewerkers zich bewuster van welke maatregelen onder vrijheidbeperkingen vallen.

Meer informatie over onze visie

Klachtenregeling

Iedere cliënt of zijn vertegenwoordiger kan een klacht indienen. Ook als je het niet eens bent met de toepassing van een vrijheidsbeperking. ‘s Heeren Loo heeft daarvoor een centrale klachtencommissie. Je kunt de klacht melden per e-mail, telefoon of post:

Centrale Klachtencommissie Cliënten
t.a.v de ambtelijk secretaris
Postbus 647
3800 AP Amersfoort
E-mail: klacht.ckc@sheerenloo.nl

Lees hieronder meer over het klachtenreglement en de klachten- en complimentenregeling.

Baukje Schippers

Hoe kunnen we vrijheidsbeperking op een verantwoorde manier afbouwen? Daar deed Baukje Schippers als gedragswetenschapper onderzoek naar. Op 15 maart promoveerde ze op haar onderzoek bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over afbouw van vrijheidsbeperkingen. Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, chat, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op
Terug naar boven