Vacatures 10 nieuw
De netwerkgids

Netwerkgids

Voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen is onvoldoende passende zorg voorhanden. Daarom is vanuit het programma Volwaardig leven het project ‘Netwerkgids’ gestart. Hierbij gaan netwerkgidsen (gespecialiseerde cliëntondersteuners) deze mensen en hun naasten helpen om de juiste zorg te vinden. We voeren dit project uit samen met MEE NL en Ieder(in) kijkt mee.

Een groeiende groep mensen met complexe problematiek loopt vast in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om mensen met een verstandelijke beperking gecombineerd met gedragsproblematiek. Het uitblijven van passende zorg leidt bij hen tot verergering van hun problemen. Dit heeft grote impact op hen, hun naasten en hun sociaal leven en leidt vaak tot schrijnende situaties.

Lees de verhalen van Marieke, Leanne en Mehmet.

  • Het gaat onder andere om Marieke, een jonge vrouw van 29. Ze heeft een verstandelijke beperking en gedragsproblemen (VG7). Ze heeft een prikkelarme omgeving nodig met begeleiders die met haar mee kunnen bewegen. In een groep raakt Marieke snel van slag en wordt ze kwaad. Dan vormt ze een gevaar voor anderen. Daarom is ze al twee keer weggestuurd bij haar dagbesteding. Ze heeft nu een logeerplek, waar ze niet kan blijven omdat ze haar de benodigde ondersteuning niet kunnen bieden. Maar een andere plek is vooralsnog niet gevonden.

  • Ook Leanne valt hieronder, een jonge vrouw van 29 met een licht verstandelijke beperking en borderline (VG6). Ze heeft 24-uurs nabijheid nodig. De groepen waar dit geboden wordt, zijn qua deskundigheid vaak niet toegerust op de GGZ problematiek van Leanne. Hier vindt Leanne geen enkele aansluiting en verergert haar gedragsproblematiek. Alternatieven zijn vooralsnog niet beschikbaar.

  • Mehmet (23 jaar) heeft een verstandelijke beperking (VG3) en wil graag begeleid wonen in Purmerend waar zijn familie en bekenden wonen. Hij staat al ruim een jaar op verschillende wachtlijsten, maar er is geen doorstroom. Mehmet voelt zich geïsoleerd en zijn gedrag verslechtert. Zijn omgeving heeft steeds minder vat op hem.

De netwerkgids

Het project ‘Netwerkgids’ voeren we uit samen met MEE NL. Ieder(in) steunt en toetst het project. Tijdens het project krijgen cliënten en hun naasten ondersteuning van een netwerkgids. De netwerkgids is gespecialiseerd in complexe problematiek en kan een intensievere en langdurigere ondersteuning bieden dan een reguliere cliëntondersteuner. Ze gaan in gesprek met zorgaanbieders en zoeken oplossingen voor knelpunten in zorg- en dienstverlening. Desgewenst wordt ook een ervaringsdeskundige betrokken bij de zoektocht naar passende zorg en ondersteuning.

Volwaardig leven

‘Netwerkgids’ is één van de vijf pilots met gespecialiseerde cliëntondersteuners van het programma Volwaardig leven. Met dit programma wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gehandicaptenzorg meer passend en toekomstbestendig maken. De pilot loopt tot maart 2021 en start met vijftig cliënten van ’s Heeren Loo. Het onafhankelijke onderzoeksbureau Partoer brengt de resultaten van deze pilot in kaart.

Marloes de Ruiter

Marloes de Ruiter houdt zich met deze onderwerpen bezig:
  • Mediawijsheid
  • Regiegroepen
  • Expertiseteams en kennisplatforms
  • Kennisketens ‘s Heeren Loo
  • Gezonde leefstijl
Terug naar boven