Gelijke kansen

Iedereen verdient #gelijkekansen op de arbeidsmarkt. Ook mensen met een (verstandelijke) beperking. Werk geeft voldoening, zorgt ervoor dat je je kan ontwikkelen en werk laat je meedoen aan de maatschappij. In deze interviews vertellen werkgevers waarom zij inclusie op de werkvloer omarmen, welke talenten zij hebben ontdekt en hoe mensen met een verstandelijke beperking bijdragen aan hun organisatie.

= jouw organisatie ook klaar voor meer inclusie? Neem contact op met onze jobcoaches.