Ondersteuning en begeleiding in gemeente Ermelo

s Heeren Loo biedt zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking in Ermelo.

's Heeren Loo is een zorginstelling die altijd dichtbij is. Ook bij u in Ermelo ondersteunen, begeleiden en behandelen we mensen met een (licht) verstandelijke beperking, van jong tot oud.

Zorg thuis en in de buurt

Bij 's Heeren Loo organiseren we de zorg voor uw kind zoveel mogelijk in de eigen, vertrouwde omgeving:

 • we komen bij voorkeur bij u thuis om uw kind te ondersteunen
 • voor een diagnose, behandeling of therapie kan uw kind terecht bij ons expertisecentrum Advisium
 • we bekijken altijd samen met u en de mensen om u heen wat de beste mogelijkheden zijn

Ondersteunen van kind en gezin

Wij denken zo vroeg mogelijk met u mee over de ontwikkeling van uw kind. Als het even niet lekker loopt of als er problemen ontstaan, kunt u bij ons terecht voor antwoorden en advies:

 • we onderzoeken uw kind en bekijken samen met u wat er aan de hand is
 • het kan zijn dat u met een aantal tips en handvatten al geholpen bent, maar ook voor een behandeling of begeleiding kan uw kind bij ons terecht
 • als het nodig is ondersteunen we u ook bij de opvoeding
   

s Heeren Loo biedt gezinsondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking

Orthopedagogisch kinderdagcentrum 

Elk kind heeft recht op een passende ondersteuning om zijn ontwikkeling optimaal te laten verlopen. Soms vraagt een kind op meerdere gebieden hierbij om specialistische ondersteuning en behandeling. Door ontwikkelings- of gedrags- of medische problemen stellen deze kinderen meer intensieve en specialistische multidisciplinaire zorgvragen.

Wij zijn er voor kinderen en jongeren tot 23 jaar. Op het orthopedagogisch kindercentrum kunnen kinderen en jongeren terecht met een verstandelijke en / of meervoudige handicap. Het gaat daarbij om kinderen bij wie sprake is van zorgvragen op meerdere gebieden waardoor specialistische en multidisciplinaire zorg nodig is om optimaal te kunnen ontwikkelen. Een onderdeel van het kinderdagcentrum is het driekansenonderwijs.

Driekansen onderwijs in Ermelo

Driekansen onderwijs combineert speciaal onderwijs, zorg en begeleiding. Kwetsbare kinderen en jongeren kunnen zich hier volop ontwikkelen. Alles vindt plaats onder één dak en aan de hand van het principe één kind één plan. Leerlingen leren zelfstandig te worden en op zoek te gaan naar hun eigen plek in de maatschappij. Alles in hun eigen tempo en op hun eigen manier.

s Heeren Loo biedt onderwijs aan mensen met een verstandelijke beperking

Behandelcentrum Groot Emaus

Soms is het beter om uw kind tijdelijk uit de eigen omgeving te halen. Dat kan bij ons behandelcentrum Groot Emaus met locaties in Ermelo en Soest:

 • de rust keert terug in uw gezin terwijl uw kind bij ons behandeld wordt
 • wij helpen u ook met het verbeteren van de thuissituatie, met tips en adviezen
 • gaat het beter met uw kind? Dan kan hij of zij weer naar huis. Hoe eerder, hoe beter wat ons betreft.

Zelfstandig wonen en werken

Jongeren met een (licht) verstandelijke beperking kunnen bij ons leren om zelfstandig te worden. Met trainingen of een behandeling helpen wij hen door te stromen naar een zelfstandige woon- of werkplek. Wij doen dit middels de woon werk carriere. Uw kind kan bijvoorbeeld:

 • dagactiviteiten volgen
 • werken in een winkel of horecagelegenheid op het park of in de omgeving van Ermelo

Werk en dagbesteding in Ermelo

Alles wat je zelf kan, zelf doen! Ontwikkelingsgericht begeleiden is het uitgangspunt voor cliënten van 's Heeren Loo. Of het nu gaat om vaardigheden behouden, vergroten of aanleren. Medewerkers helpen de cliënten daarbij en stellen hun ontwikkeling op elk moment van de dag centraal. Dit in samenwerking met de academie voor Zelfstandigheid (avZ). De avZ is een landelijk concept dat maatwerktrainingen biedt. Mensen met een licht verstandelijke beperking krijgen zo nieuwe kansen om een zelfstandig(er) leven te kunnen leiden en de regie over hun leven zoveel mogelijk zelf te voeren. Het streven is zelfstandiger werken en/of zelfs zelfstandig(er) wonen.
In Ermelo biedt 's Heeren Loo de volgende mogelijkheden voor arbeid & activiteit aan:

Dagactiviteiten:

 • Crea
 • Beauty
 • Koken, Bakken
 • Groen
 • Theater
 • Omroep
 • Productie

Arbeid:

 • Horeca: Bijvoorbeeld Proeverij De Ontmoeting. Heeft uw kind of familielid interesse in het horecavak? Dan kan hij of zij hier fijn aan de slag. De cliënt krijgt volop de kans om de sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Er is namelijk veel contact met klanten en collega's. Door hier een opleiding te volgen, ligt zelfs het diploma voor horeca-assistent binnen handbereik.
  Lees meer over Proeverij De Ontmoeting en neem ook een kijkje op de website van deze locatie.
 • Groen, Dier & Milieu: Is uw kind graag in de buitenlucht en houdt hij of zij veel van dieren? Dan is er Klinkboerderij Ermelo. In de stallen of in de moestuin. Er is altijd iets te doen waar de cliënt een steenje kan bijdragen.
 • Hout & Techniek
 • Dienstverlening & Services: Zoals De Werkwijzer-Papperasserie. Dit is een in- en ompakbedrijf waar uw kind of familielid zich volop kan ontwikkelen. Onder andere door het volgen van een leer-werk-traject.
  Kijk ook op de website van deze locatie.
 • Productie


s Heeren Loo biedt arbeid en activiteit aan mensen met een verstandelijke beperking
Uw kind wordt altijd begeleid door een ervaren jobcoach. Samen met uw kind kijken zij naar de beste mogelijkheden voor  een leven lang leren, groei en ontwikkeling.

Bekijk het totaaloverzicht van de mogelijkheden op het gebied van werk en dagbesteding in Ermelo.

Ondersteuning thuis

Bent u al geholpen met een aantal uur hulp met uw (licht)verstandelijke beperkte kind? Als uw kind op deze manier thuis kan blijven wonen, dan is dat ideaal. 's Heeren Loo biedt hulp op maat.

Begeleid wonen bij 's Heeren Loo

Het kan zijn dat uw kind 24 uur per dag zorg nodig heeft en daardoor niet meer thuis kan wonen. Ook in dat geval kunt u altijd bij ons terecht. Begeleid wonen en werken kan bij ons:

 • op het zorgpark
 • midden in de wijk
 • alleen of in een groep
 • of in een specialistisch gezinshuis of familiehuis

Onze specialismen

Familiehuis SamSam

Bent u op zoek naar een woning voor uw kind of familielid met een stabiele bezetting en waar we u als familie nauw betrekken bij de zorg? Dan bent u aan het juiste adres bij Familiehuis SamSam. De familiehuisouder is 24 uur per dag aanwezig en ook het ondersteuningsteam kent een vaste bezetting. Activiteiten en beweging staan hier centraal. En natuurlijk veilig en plezierig wonen.

Bekijk het totaaloverzicht van de mogelijkheden op het gebied van wonen en verblijf in Ermelo.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden van 's Heeren Loo in gemeente Ermelo? Neem dan contact met ons op via 0800-3 55 55 55 of gebruik het contactformulier.

Wij helpen u ook op weg met het organiseren van de benodigde en gewenste zorg voor uw kind of familielid. Kunt u hiervoor het beste naar de gemeente of naar het CIZ? Wij geven u advies, staan altijd open voor nieuwe mogelijkheden en zijn voortdurend in ontwikkeling. We denken graag met u mee!

Hulp voor professionals

Ook professionals kunnen bij ons expertisecentrum Advisium terecht met vragen. Wij hebben alle expertise in huis op het gebied van onderzoek, begeleiding en behandeling van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Advisium is onderdeel van 's Heeren Loo Zorggroep. Heeft u een patiënt met een (licht) verstandelijke beperking waarover u wilt sparren? Of werkt u in een sociaal wijkteam en bent u op zoek naar de mogelijkheden van zorg in de buurt? Neem dan contact met ons op.

Samenwerking

We realiseren ketenzorg en samenwerking met partners als; gemeenten, scholen, verwijzers, collega-instellingen, vrijwilligers (organisaties), bedrijfsleven. Dit om de optimale zorg te organiseren van de klant, voor nu en in de toekomst.

Regionale instellingen die besloten hebben hun krachten te bundelen zijn 's Heeren Loo, Interakt Contour, Natuurwerkplaats Materra, GGz Centraal, Zorggroep Noordwest-Veluwe, De Zaak van Ermelo, Pinel en Stichting Welzijn Ouderen Ermelo.

s Heeren Loo realiseert ketenzorg en werkt samen met andere organisaties

In het kader van kennisvergroting en het verbeteren van integrale zorg en kwaliteit voor VG-GGZ cliënten is er regionale samenwerking met GGZ-centraal. Het betreft hier zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende (zeer ernstige) psychiatrische problematie. We richten ons hierbij op kinderen, volwassenen en ouderen.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten

CONTACTFORMULIER

AANMELDFORMULIER