Ondersteuning en begeleiding in gemeente Hattem

s Heeren Loo biedt zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking in Hattem.

's Heeren Loo is een zorginstelling die altijd dichtbij is. Ook bij u in Hattem ondersteunen, begeleiden en behandelen we mensen met een (licht) verstandelijke beperking, van jong tot oud.

Zorg thuis en in de buurt

Bij 's Heeren Loo organiseren we de zorg voor uw kind zoveel mogelijk in de eigen, vertrouwde omgeving:

 • we komen bij voorkeur bij u thuis om uw kind te ondersteunen
 • we bekijken altijd samen met u en de mensen om u heen wat de beste mogelijkheden zijn
 • voor een diagnose, behandeling of therapie kan uw kind terecht bij ons expertisecentrum Advisium

Ondersteunen van kind en gezin

Wij denken zo vroeg mogelijk met u mee over de ontwikkeling van uw kind. Als het even niet lekker loopt of als er problemen ontstaan, kunt u bij ons terecht voor antwoorden en advies:

 • we onderzoeken uw kind en bekijken samen met u wat er aan de hand is
 • het kan zijn dat u met een aantal tips en handvatten al geholpen bent, maar ook voor een behandeling of begeleiding kan uw kind bij ons terecht
 • als het nodig is, ondersteunen we u ook bij de opvoeding
 • Kinderen met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen kunnen soms (tijdelijk) niet meer thuis wonen. Bijvoorbeeld wanneer ze ernstige sociale of emotionele problemen hebben of hun gedrag risicovol is. Bij jongeren tot 23 jaar, biedt Groot Emaus hulp. Jongeren krijgen behandeling en begeleiding én binnen de behandelgroep én op school én in de vrije tijd. Ook biedt Groot Emaus crisisopvang aan.

Kek, samen sterk voor elk kind

Vraagt u zich af of er meer aan de hand is met uw kind? Of met een kind in de klas? Dan kunt u terecht bij Kek:

 • met Kek komen we vroegtijdig in actie in de directe omgeving van een kind met opvallend gedrag, in het gezin en op school
 • de kortdurende ondersteuning is erop gericht dat u zo snel mogelijk weer verder kunt en intensievere hulpverlening kan voorkomen
 • Kek is een initiatief van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie en 's Heeren Loo

Intensieve ondersteuning thuiss Heeren Loo biedt intensieve ondersteuning aan jongeren in Hattem.

Jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek vragen een intensievere vorm van ondersteuning. Denk aan problemen op het gebied van huisvesting, verslaving en psychiatrie. Wij helpen snel, in de eigen omgeving en met een vaste persoonlijk begeleider.

Werk en dagbesteding in en rond Hattem

Of je jong of oud bent, een beperking hebt of niet, je wilt overdag lekker bezig zijn. Wij kunnen uw kind of familielid helpen aan leuk werk of een goede dagbesteding. Met trainingen, begeleiding of een behandeling helpen wij waar mogelijk doorstromen van dagbesteding naar een arbeidsmatige werkplek of een baan binnen een regulier bedrijf. Werkplekken in de omgeving zijn bijvoorbeeld:

 • Zorghoutvesterij Welna: Wil uw kind of familielid zelfstandigheid aanleren, en droomt hij of zij van een (werk)plek binnen de maatschappij? Met een beetje hulp bij bijvoorbeeld sociale maar ook praktische vaardigheden, komt die droom een stuk dichterbij!
  Of het nu gaat om creatief handwerk of in de buitenlucht met de natuur bezig zijn. Deze locatie ligt op het rustgevende landgoed Welna, in de bossen tussen Epe en Nunspeet.
 • Vlakbij: Is uw ouder wordende kind of familielid opzoek naar dagbesteding waar gezelligheid en eigen keuze centraal staan? Dan is hij of zij hier welkom. De cliënt kiest hier zelf of en aan welke activiteit hij/zij meedoet. Of geniet gewoon mee van de activiteit van anderen. Er is ruimte voor het uitoefenen van een hobby tot het verrichten van licht productiewerk.

Wonen in en rond Hattem: van ondersteuning thuis tot begeleid wonen

Ieder mens is uniek. In zijn mogelijkheden en in zijn wensen. Daarom heeft 's Heeren Loo ook in gemeente Hattem een breed aanbod. Startend bij ondersteuning in de eigen, vertrouwde omgeving:

Ondersteuning thuis in het gezin

Thuis wonen is voor iedereen het fijnst. Een paar uur ondersteuning bij bijvoorbeeld financiële zaken of de opvoeding kan hierin het verschil maken. Wij zijn er precies waar en wanneer u ons nodig heeft, in de volgende situaties:

 • U bent volwassen en wil zelfstandig blijven wonen
 • Uw kind of thuiswonende volwassene kan hulp gebruiken in de thuissituatie
 • U bent ouder van een kind met een verstandelijke beperking en heeft vragen over de opvoeding

De begeleider die bij u thuis komt, ondersteunt bijvoorbeeld bij het zelfstandig wonen, het leren plannen en organiseren, en het onderzoeken van mogelijkheden voor een passende dagbesteding of werk. Verder helpen wij het netwerk te vergroten en contacten te onderhouden met andere instanties en hulpverleners.

Begeleid wonen

 • Deventerstraat in Vaassen: Hier wonen 3 groepen van ieder 6 cliënten. De intensieve ondersteuning wordt altijd aangepast op de specifieke wensen en behoeften van uw kind of familielid. De bewoners hebben een leeftijd van 18 jaar of ouder. De appartementen zijn bestemd voor cliënten met een (licht) verstandelijke beperking (LVB) die ook veel zelfstandig kunnen binnen de maatschappij. Op alle locaties werken we nauw samen met familie en andere mensen die voor de cliënt belangrijk zijn. Wanneer nodig, is er een gedragswetenschapper aanwezig.
 • Apeldoornseweg in Vaassen: Wil uw kind of familielid van 18 jaar of ouder toewerken naar zelfstandig wonen? Maar kan hij/zij nog wel een 24-uursvangnet gebruiken? In dit woonhuis is het 'zorg-echtpaar' 24/7 aanwezig. Daarnaast zijn er vaste professionals, waaronder een gedragswetenschapper, maatschappelijk werk en/of begeleiders die hen ondersteunen.

's Heeren Loo in Hattem werkt samen

Op het gebied van ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking werken wij samen met verschillende instellingen en bedrijven. Op het gebied van dagbesteding/produktiewerk is dit bijvoorbeeld: kringloopcentrum Stilema.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden van 's Heeren Loo in gemeente Hattem? Neem dan contact met ons op via 0800 - 3 55 55 55 of gebruik het contactformulier.

Wij helpen u ook op weg met het organiseren van de benodigde en gewenste zorg voor uw kind of familielid. Kunt u hiervoor het beste naar de gemeente of naar het CIZ? Wij geven u advies, staan altijd open voor nieuwe mogelijkheden en zijn voortdurend in ontwikkeling. We denken graag met u mee!

Hulp voor professionals

Ook professionals kunnen bij ons expertisecentrum Advisium terecht met vragen. Wij hebben alle expertise in huis over onderzoek, begeleiding en behandeling van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Advisium is onderdeel van 's Heeren Loo Zorggroep. Heeft u een patiënt met een (licht) verstandelijke beperking waarover u wilt sparren? Of werkt u in een sociaal wijkteam en bent u op zoek naar de mogelijkheden van zorg in de buurt? Neem dan contact met ons op.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten

CONTACTFORMULIER

AANMELDFORMULIER