Verstandelijke beperking - zorginstelling in Oldebroek

s Heeren Loo biedt zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking in Oldebroek.

's Heeren Loo is een zorginstelling die altijd dichtbij is. Ook bij u in Oldebroek ondersteunen, begeleiden en behandelen we mensen met een (licht) verstandelijke beperking, van jong tot oud.

Zorg thuis en in de buurt

Bij 's Heeren Loo organiseren we de zorg voor uw kind zoveel mogelijk in de eigen, vertrouwde omgeving:

  • we komen bij voorkeur bij u thuis om uw kind te ondersteunen
  • we bekijken altijd samen met u en de mensen om u heen wat de beste mogelijkheden zijn
  • voor een diagnose, behandeling of therapie kan uw kind terecht bij ons expertisecentrum Advisium

Ondersteunen van kind en gezin

Wij denken zo vroeg mogelijk met u mee over de ontwikkeling van uw kind. Als het even niet lekker loopt of als er problemen ontstaan, kunt u bij ons terecht voor antwoorden en advies:

  • we onderzoeken uw kind en bekijken samen met u wat er aan de hand is
  • het kan zijn dat u met een aantal tips en handvatten al geholpen bent, maar ook voor een behandeling of begeleiding kan uw kind bij ons terecht
  • als het nodig is, ondersteunen we u ook bij de opvoeding
  • Kinderen met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen kunnen soms (tijdelijk) niet meer thuis wonen. Bijvoorbeeld wanneer ze ernstige sociale of emotionele problemen hebben of hun gedrag risicovol is. Bij jongeren tot 23 jaar, biedt Groot Emaus hulp. Jongeren krijgen behandeling en begeleiding én binnen de behandelgroep én op school én in de vrije tijd. Ook biedt Groot Emaus crisisopvang aan.

Kek, samen sterk voor elk kind

Vraagt u zich af of er meer aan de hand is met uw kind? Of met een kind in de klas? Dan kunt u terecht bij Kek:

  • met Kek komen we vroegtijdig in actie in de directe omgeving van een kind met opvallend gedrag, in het gezin en op school
  • de kortdurende ondersteuning is erop gericht dat u zo snel mogelijk weer verder kunt en intensievere hulpverlening kan voorkomen
  • Kek is een initiatief van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie en 's Heeren Loo

Ouder-baby, ouder-kind en baby-vader behandeling

Wij ondersteunen ook jonge ouders met een (licht) verstandelijk beperking bij de komst van een baby en opvoeding van hun kind:

Lees meer informatie over deze onderwerpen:

Intensieve ondersteuning thuiss Heeren Loo biedt intensieve ondersteuning aan jongeren in Oldebroek.

Jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek vragen een intensievere vorm van ondersteuning. Denk aan problemen op het gebied van huisvesting, verslaving en psychiatrie. Wij helpen snel, in de eigen omgeving en met een vaste persoonlijk begeleider.

 

Werk en dagbesteding in Oldebroek

Of je jong of oud bent, een beperking hebt of niet, je wilt overdag lekker bezig zijn. Wij kunnen uw kind of familielid helpen aan leuk werk of een goede dagbesteding. Met trainingen, begeleiding of een behandeling helpen wij waar mogelijk doorstromen van dagbesteding naar een arbeidsmatige werkplek of een baan binnen een regulier bedrijf.

Begeleid wonen in Oldebroek

Het kan zijn dat uw kind of familielid 24 uur per dag zorg nodig heeft en daardoor niet meer thuis kan wonen. Ook in dat geval kunt u bij ons terecht.
Begeleid wonen kan bij ons:

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden van 's Heeren Loo in gemeente Oldebroek? Neem dan contact met ons op via 0800 - 3 55 55 55 of gebruik het contactformulier.

Wij helpen u ook op weg met het organiseren van de benodigde en gewenste zorg voor uw kind of familielid. Kunt u het beste naar de gemeente of naar het CIZ? Wij geven u hierbij advies, staan altijd open voor nieuwe mogelijkheden en zijn voortdurend in ontwikkeling. We denken graag met u mee!

Hulp voor professionals

Ook professionals kunnen bij ons expertisecentrum Advisium terecht met vragen. Wij hebben alle expertise in huis over onderzoek, begeleiding en behandeling van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Advisium is onderdeel van 's Heeren Loo Zorggroep. Heeft u een patiënt met een (licht) verstandelijke beperking waarover u wilt sparren? Of werkt u in een sociaal wijkteam en bent u op zoek naar de mogelijkheden van zorg in de buurt? Neem dan contact met ons op.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten

CONTACTFORMULIER

AANMELDFORMULIER