Ondersteuning en begeleiding in gemeente Soest

s Heeren Loo biedt zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking in Soest.

's Heeren Loo is een zorginstelling die altijd dichtbij is. Ook bij u in Soest ondersteunen, begeleiden en behandelen we mensen met een (licht) verstandelijke beperking, van jong tot oud.

Zorg thuis en in de buurt

Bij 's Heeren Loo organiseren we de zorg voor uw kind zoveel mogelijk in de eigen, vertrouwde omgeving:

  • we komen bij voorkeur bij u thuis om uw kind te ondersteunen
  • voor een diagnose, behandeling of therapie kan uw kind terecht bij ons expertisecentrum Advisium
  • we bekijken altijd samen met u en de mensen om u heen wat de beste mogelijkheden zijn

Ondersteunen van kind en gezin

Wij denken zo vroeg mogelijk met u mee over de ontwikkeling van uw kind. Als het even niet lekker loopt of als er problemen ontstaan, kunt u bij ons terecht voor antwoorden en advies:

  • we onderzoeken uw kind en bekijken samen met u wat er aan de hand is
  • het kan zijn dat u met een aantal tips en handvatten al geholpen bent, maar ook voor een behandeling of begeleiding kan uw kind bij ons terecht
  • als het nodig is, ondersteunen we u ook bij de opvoeding
  • Kinderen met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen kunnen soms (tijdelijk) niet meer thuis wonen. Bijvoorbeeld wanneer ze ernstige sociale of emotionele problemen hebben of hun gedrag risicovol is. Bij jongeren tot 23 jaar, biedt Groot Emaus hulp. Jongeren krijgen behandeling en begeleiding én binnen de behandelgroep én op school én in de vrije tijd. Ook biedt Groot Emaus crisisopvang aan.

Leren, werk en dagbesteding in Soest

Of je jong of oud bent, een beperking hebt of niet. Iedereen wil overdag lekker bezig zijn. Wij kunnen uw kind of familielid met een (licht) verstandelijke beperking helpen aan leuk werk of een goede dagbesteding. Ook geven wij trainingen en behandelingen. Uw kind of familielid  kan bij ons ook leren om zelfstandig te worden. Met trainingen of een behandeling helpen wij hen door te stromen naar een zelfstandige woon- of werkplek. Er is altijd de mogelijkheid om begeleiding van een ervaren jobcoach te krijgen. Samen met uw kind kijken we naar de beste mogelijkheden voor groei en ontwikkeling.

ZMOK-school De Lasenberg

In Soest staat ook De Lasenberg, een ZMOK-school voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Kenmerkend voor het onderwijs van 's Heeren Loo is dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen vanuit zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Er is veel aandacht voor het aanleren van (sociale) vaardigheden. De leerlingen krijgen onderwijs aangeboden dat afgestemd is op hun niveau. Passend bij de eigen hulpvraag, passend bij het toekomstperspectief en zo zelfstandig mogelijk.

Bekijk het totaaloverzicht van de mogelijkheden op het gebied van werk en dagbesteding rondom Soest.

Wonen en verblijf in Soest

Of u nu tijdelijke opvang zoekt voor uw kind of familielid. Of hij of zij vaste, 24-uurszorg nodig heeft. U kunt altijd bij ons terecht.

Bijvoorbeeld voor ambulante ondersteuning. Hiermee kunnen wij zorgen dat uw kind of familielid zelfstandig kan (blijven) wonen in de eigen woning. Een paar uur ondersteuning bij bijvoorbeeld financiële zaken, kan al het verschil maken.

Begeleid wonen

Het kan zijn dat uw kind 24 uur per dag zorg nodig heeft en daardoor niet meer thuis kan wonen. Ook in dat geval kunt u altijd bij ons terecht. Begeleid wonen kan bij ons:

  • midden in de wijk
  • alleen of in een groep
  • in een ouderinitiatief of gezinshuis

Bekijk het totaaloverzicht van de mogelijkheden op het gebied van wonen en verblijf rondom Soest.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden van 's Heeren Loo in gemeente Soest? Neem dan contact met ons op via 0800 - 3 55 55 55 of gebruik het contactformulier.

Wij helpen u ook op weg met het organiseren van de benodigde en gewenste zorg voor uw kind of familielid. Kunt u het beste naar de gemeente of naar het CIZ? Wij geven u hierbij advies, staan altijd open voor nieuwe mogelijkheden en zijn voortdurend in ontwikkeling. We denken graag met u mee!

Hulp voor professionals

Ook professionals kunnen bij ons expertisecentrum Advisium terecht met vragen. Wij hebben alle expertise in huis over onderzoek, begeleiding en behandeling van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Advisium is onderdeel van 's Heeren Loo Zorggroep. Heeft u een patiënt met een (licht) verstandelijke beperking waarover u wilt sparren? Of werkt u in een sociaal wijkteam en bent u op zoek naar de mogelijkheden van zorg in de buurt? Neem dan contact met ons op.