Ondersteuning en begeleiding in gemeente Venlo

's Heeren Loo is een zorginstelling die altijd dichtbij is. We zijn er voor kleine en grote vragen en denken graag met u mee. Met al meer dan 125 jaar ervaring hebben we veel kennis waarmee we cliënten en hun familie goed kunnen begeleiden met passende zorg en ondersteuning.

Zorg bij u thuis

Bij 's Heeren Loo organiseren we de zorg voor uw kind zoveel mogelijk in de eigen, vertrouwde omgeving. We komen bij voorkeur bij u thuis om uw kind te ondersteunen. Dat noemen we ambulante begeleiding. Dit is bedoeld voor kinderen en jongeren (0-23 jaar) met een (licht) verstandelijke beperking en het gezin. We vergroten hiermee de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van uw kind en helpen u bij het dagelijks leven.

We kunnen ook ambulante behandeling geven. Een behandeling richt zich vaak op meerdere en complexe problemen tegelijkertijd. Dan gaat het bijvoorbeeld om het versterken van praktische, sociale en communicatieve vaardigheden van uw kind en uw gezin.

Als het even niet meer gaat

Logeren is er voor kinderen en jongeren van 6-23 jaar met een (licht) verstandelijke beperking, (ernstige) gedragsproblemen en/of intensieve zorgbehoefte. Door te gaan logeren, kan hij even tot rust komen in een andere situatie. En in de thuissituatie kan de stabiliteit terugkeren.

Verblijf en 24-uurs zorg

Met 24-uurs zorg bieden wij hulp aan uw kind in een woon- of behandelgroep. We kijken samen goed naar het vertoonde gedrag van uw kind. De geboden rust en veiligheid draagt bij aan de persoonlijkheidsontwikkeling en maatschappelijke integratie van de jongere. Ook het vergroten van (sociale) zelfredzaamheid speelt een belangrijke rol. Dit wordt allemaal op maat aangeboden en in overleg met u.

Innovatieve toepassingen

Bij het leveren van de zorg maakt ’s Heeren Loo gebruik van de nieuwste bewezen technologie en innovaties. In Venlo hebben we bijvoorbeeld Beeldbellen. Cliënten en hun familie kunnen via een iPad contact hebben over de behandeling en ondersteuning. Op deze manier zijn er vaker, kortere contactmomenten. Dit komt de behandeling ten goede. Beeldbellen is een goed voorbeeld van een innovatieve toepassing waarbij techniek een aanvulling is op het direct persoonlijke contact.

We zijn er ook voor professionals

Hulp voor huisartsen en wijkteams

Ook professionals kunnen bij ons terecht met vragen. We bieden advies en consultatie aan bijvoorbeeld wijkteams, huisartsen, scholen en (gezins)voogden op het gebied van kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking. Dit doen we om problemen tijdig te signaleren en te voorkomen dat zorg opgeschaald moet worden.

Kennis ontwikkelen en delen

Vanuit maatschappelijk belang delen wij graag onze kennis uit de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek. Wilt u sparren over overeggen over een kind of jongere met een (licht) verstandelijke beperking? Of werkt u in een sociaal wijkteam en bent u op zoek naar de mogelijkheden van zorg in de buurt? Neem dan contact met ons op.

Hulp voor huisartsen en wijkteams

Voor jongeren tot 23 jaar met ernstige sociale of emotionele problemen of risicovol gedrag, biedt Groot Emaus hulp. Zij krijgen hier reguliere en specialistische orthopedagogische behandeling maar ook begeleiding binnen de behandelgroep én op school én in de vrije tijd. Ook biedt Groot Emaus crisisopvang aan.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden van 's Heeren Loo in gemeente Venlo? Neem dan contact met ons op. Dat kan via 088 – 037 80 30 of het online contactformulier.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten

CONTACTFORMULIER

AANMELDFORMULIER