Ondersteuning en begeleiding in gemeente Voorst

s Heeren Loo biedt zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking in Voorst.

's Heeren Loo is een zorginstelling die altijd dichtbij is. Ook bij u in Voorst ondersteunen, begeleiden en behandelen we mensen met een (licht) verstandelijke beperking, van jong tot oud.

Zorg thuis en in de buurt

Bij 's Heeren Loo organiseren we de zorg voor uw kind zoveel mogelijk in de eigen, vertrouwde omgeving:

 • we komen bij voorkeur bij u thuis om uw kind te ondersteunen
 • we bekijken altijd samen met u en de mensen om u heen wat de beste mogelijkheden zijn
 • voor een diagnose, behandeling of therapie kan uw kind terecht bij ons expertisecentrum Advisium

Ondersteunen van kind en gezin

Wij denken zo vroeg mogelijk met u mee over de ontwikkeling van uw kind. Als het even niet lekker loopt of als er problemen ontstaan, kunt u bij ons terecht voor antwoorden en advies:

 • we onderzoeken uw kind en bekijken samen met u wat er aan de hand is
 • het kan zijn dat u met een aantal tips en handvatten al geholpen bent, maar ook voor een behandeling of begeleiding kan uw kind bij ons terecht
 • als het nodig is, ondersteunen we u ook bij de opvoeding
 • Kinderen met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen kunnen soms (tijdelijk) niet meer thuis wonen. Bijvoorbeeld wanneer ze ernstige sociale of emotionele problemen hebben of hun gedrag risicovol is. Bij jongeren tot 23 jaar, biedt Groot Emaus hulp. Jongeren krijgen behandeling en begeleiding én binnen de behandelgroep én op school én in de vrije tijd. Ook biedt Groot Emaus crisisopvang aan.

Werk en dagbesteding in en rond Voorst

Of je jong of oud bent, een beperking hebt of niet, je wilt overdag lekker bezig zijn. Wij kunnen uw kind of familielid helpen aan leuk werk of een goede dagbesteding. Met trainingen, begeleiding of een behandeling helpen wij waar mogelijk doorstromen van dagbesteding naar een arbeidsmatige werkplek of een baan binnen een regulier bedrijf.
Voor dagbesteding kan uw kind of familielid in de omgeving bijvoorbeeld terecht bij:

 • 't Kruiwerk: Wil uw kind creatief aan de slag? Of liever met de groene vingers in de aarde? In dit activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke en/of (licht) verstandelijke beperking (LVB) kan het allemaal. Jong en oud is hier welkom. Ook voor arbeidsmatige en voor belevingsgerichte activiteiten.
  Neem ook een kijkje op de Facebookpagina van deze dagbesteding.
 • De Middenhof in Terwolde: Werkt uw kind of familielid graag op de boerderij? Dan is dit de plek! De boerderij biedt, naast woonplekken, ook activiteiten voor mensen met een (licht) verstandelijke handicap. Activiteitengroep 't Hofje is er voor bewoners van de boerderij, maar ook voor mensen uit de omgeving. Tuinonderhoud in de buurt hoort ook bij de activiteiten.

Wonen in en rond Voorst: van ondersteuning thuis tot begeleid wonen

Ieder mens is uniek. In zijn mogelijkheden en in zijn wensen. Daarom heeft 's Heeren Loo ook in gemeente Voorst een breed aanbod. Startend bij ondersteuning in de eigen, vertrouwde omgeving:

Ondersteuning thuis in het gezin

Thuis wonen is voor iedereen het fijnst. Een paar uur ondersteuning bij bijvoorbeeld financiële zaken of de opvoeding kan hierin het verschil maken. Wij zijn er precies waar en wanneer u ons nodig heeft, in de volgende situaties:

 • U bent volwassen en wil zelfstandig blijven wonen
 • Uw kind of thuiswonende volwassene kan hulp gebruiken in de thuissituatie
 • U bent ouder van een kind met een verstandelijke beperking en heeft vragen over de opvoeding

De begeleider die bij u thuis komt, ondersteunt bijvoorbeeld bij het zelfstandig wonen, het leren plannen en organiseren, en het onderzoeken van mogelijkheden voor een passende dagbesteding of werk. Verder helpen wij het netwerk te vergroten en contacten te onderhouden met andere instanties en hulpverleners.

Opvang en begeleid wonen

 • 't Kruiwerk: Heeft uw gezin even rust en ruimte nodig? Dan kan uw kind hier terecht voor tijdelijke opvang. Bijvoorbeeld na schooltijd, op woensdagmiddag, in het weekend en in de vakanties. Wij zijn er precies wanneer u en uw gezin het nodig hebben.
 • Enkweg: geschikt voor ouderen met een lichamelijke beperking
 • Dillestraat: geschikt voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking
 • De Windvang: geschikt voor ouderen
 • De Benring: geschikt voor ouderen

Bekijk ook het totaaloverzicht van de mogelijkheden op het gebied van wonen en verblijf in en rondom Voorst.

's Heeren Loo in Voorst werkt samen

Om ontmoetingsplekken 'Talent Brummen' en 'Talent Eerbeek' te kunnen realiseren, werken wij onder andere samen met Riwis Zorg en Welzijn, Stichting Welzijn Brummen en Verian. Naast elkaar ontmoeten, kunnen mensen hier ook activiteiten doen en ondersteuning vragen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden van 's Heeren Loo in gemeente Voorst? Neem dan contact met ons op via 0800 - 3 55 55 55 of gebruik het contactformulier.

Wij helpen u ook op weg met het organiseren van de benodigde en gewenste zorg voor uw kind of familielid. Kunt u hiervoor het beste naar de gemeente of naar het CIZ? Wij geven u advies, staan altijd open voor nieuwe mogelijkheden en zijn voortdurend in ontwikkeling. We denken graag met u mee!

Hulp voor professionals

Ook professionals kunnen bij ons expertisecentrum Advisium terecht met vragen. Wij hebben alle expertise in huis over onderzoek, begeleiding en behandeling van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Advisium is onderdeel van 's Heeren Loo Zorggroep. Heeft u een patiënt met een (licht) verstandelijke beperking waarover u wilt sparren? Of werkt u in een sociaal wijkteam en bent u op zoek naar de mogelijkheden van zorg in de buurt? Neem dan contact met ons op.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten

CONTACTFORMULIER

AANMELDFORMULIER