Ondersteuning en begeleiding in gemeente Woudenberg

s Heeren Loo biedt zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking in Woudenberg.

's Heeren Loo is een zorginstelling die altijd dichtbij is. Ook bij u in Woudenberg ondersteunen, begeleiden en behandelen we mensen met een (licht) verstandelijke beperking, van jong tot oud.

Zorg thuis en in de buurt

Bij 's Heeren Loo organiseren we de zorg voor uw kind zoveel mogelijk in de eigen, vertrouwde omgeving:

 • we komen bij voorkeur bij u thuis om uw kind te ondersteunen
 • voor een diagnose, behandeling of therapie kan uw kind terecht bij ons expertisecentrum Advisium
 • we bekijken altijd samen met u en de mensen om u heen wat de beste mogelijkheden zijn

Ondersteunen van kind en gezin

Wij denken zo vroeg mogelijk met u mee over de ontwikkeling van uw kind. Als het even niet lekker loopt of als er problemen ontstaan, kunt u bij ons terecht voor antwoorden en advies:

 • we onderzoeken uw kind en bekijken samen met u wat er aan de hand is
 • het kan zijn dat u met een aantal tips en handvatten al geholpen bent, maar ook voor een behandeling of begeleiding kan uw kind bij ons terecht
 • als het nodig is ondersteunen we u ook bij de opvoeding
 • Kinderen met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen kunnen soms (tijdelijk) niet meer thuis wonen. Bijvoorbeeld wanneer ze ernstige sociale of emotionele problemen hebben of hun gedrag risicovol is. Bij jongeren tot 23 jaar, biedt Groot Emaus hulp. Jongeren krijgen behandeling en begeleiding én binnen de behandelgroep én op school én in de vrije tijd. Ook biedt Groot Emaus crisisopvang aan.

Werk en dagbesteding in Woudenberg

Nieuwe ervaringen opdoen, elkaar ontmoeten en vaardigheden aanleren. Dat is voor iedereen belangrijk. En of je jong of oud bent, een beperking hebt of niet, je wil overdag lekker bezig zijn. Wij kunnen uw kind of familielid helpen aan leuk werk of een goede dagbesteding.
In de omgeving van Woudenberg zijn er bijvoorbeeld de volgende locaties:

 • Lunchroom PUUR: Heeft uw kind of familielid interesse in het horecavak? Dan kan hij of zij hier fijn aan de slag. Er is veel contact met klanten en collega's. Er is dus volop gelegenheid om onder andere de sociale vaardigheden uit te breiden.
 • Onderschoolse dagbehandeling: Redt uw kind of familielid het even niet in de reguliere les? Wij werken samen met verschillende Speciaal Basisonderwijs scholen zoals de Michaelschool.

Bekijk het totaaloverzicht van de mogelijkheden op het gebied van werk en dagbesteding rondom Woudenberg.

Wonen en verblijf in Woudenberg

's Heeren Loo biedt ondersteuning die aansluit op de specifieke situatie van uw kind of familielid. Dit betekent dat wij er zijn waar en wanneer dit nodig is. Van een paar uur per week tot volledig begeleid wonen. En van tijdelijk tot vast.
Voorbeelden van locaties rondom Woudenberg zijn:

 • Weekenddagopvang: Om de thuissituatie wat te ontlasten, bieden wij deze tijdelijke opvang. Uw gezin krijgt wat rust en uw kind heeft een fijne tijd.
 • Naschoolse dagbehandeling: Samen met een gedragswetenschapper kijken wij goed naar uw kind. Vaardigheden waar hij of zij behoefte aan heeft, worden aangeleerd of uitgebreid. Bijvoorbeeld emoties uiten en met vriendschappen omgaan.
 • Beter met Thuis: Het kan dat het beter is voor uw kind om tijdelijk ergens anders te zijn. Een enkele logeernacht of langer verblijf. Op deze locatie van Spirit vangen wij uw kind op zodat hij of zij weer naar huis kan als de situatie het toelaat of elders terecht kan.

Bekijk het totaaloverzicht van de mogelijkheden op het gebied van wonen en verblijf in Woudenberg.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden van 's Heeren Loo in gemeente Woudenberg? Neem dan contact met ons op via 0800 - 3 55 55 55 of gebruik het contactformulier.

Wij helpen u ook op weg met het organiseren van de benodigde en gewenste zorg voor uw kind of familielid. Kunt u hiervoor het beste naar de gemeente of naar het CIZ? Wij geven u advies, staan altijd open voor nieuwe mogelijkheden en zijn voortdurend in ontwikkeling. We denken graag met u mee!

Hulp voor professionals

Ook professionals kunnen bij ons expertisecentrum Advisium terecht met vragen. Wij hebben alle expertise in huis op het gebied van onderzoek, begeleiding en behandeling van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Advisium is onderdeel van 's Heeren Loo Zorggroep. Heeft u een patiënt met een (licht) verstandelijke beperking waarover u wilt sparren? Of werkt u in een sociaal wijkteam en bent u op zoek naar de mogelijkheden van zorg in de buurt? Neem dan contact met ons op.

Direct contact

 

MA-VRIJ  08:00-18:00 UUR

0800-3 55 55 55
WHATSAPP: 06-83 36 20 29
zet dit nummer in uw contacten

CONTACTFORMULIER

AANMELDFORMULIER