Intensieve ambulante gezinsondersteuning (IAG)

We kunnen gezinnen verder helpen met IAG. IAG staat voor Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. Het is een methodiek die ingezet kan worden in gezinnen en uitgaat van de volgende uitgangspunten:

  • Iedereen is in staat nieuw gedrag aan te leren.
  • Verandering in gezinnen is altijd mogelijk.
  • Problemen van kinderen staan nooit op zichzelf, hun gedrag heeft een relatie met de context waarin ze opgroeien.
    (Bron: Methodiekhandleiding IAG (oktober 2020). Rooijen van, K.)

Voor wie is IAG?

IAG is bedoeld voor gezinnen waarin meerdere problemen tegelijkertijd op verschillende terreinen zijn ontstaan en die elkaar beïnvloeden. Dit worden gezinnen met meervoudige en complexe problemen genoemd.

Hoe werkt IAG?

Binnen de IAG werken de gezinsleden samen met de gezinsbehandelaar IAG van ’s Heeren Loo aan hun eigen doelen. Het belangrijkste hierin is de onderlinge (werk)relatie en het samen op zoek gaan naar motivatie voor verandering.

Waar werk je met IAG naartoe?

IAG heeft als doel dat de kinderen in het gezin thuis kunnen blijven wonen. Of opnieuw thuis kunnen wonen. Deze thuissituatie voorziet in de minimale basiszorg. Dat betekent dat ouders in staat zijn om te voorzien in de basisbehoeften: veiligheid, lichamelijke verzorging en voeding en in drie emotionele behoeften. Dit sluit aan bij de definitie ‘goed genoeg ouderschap’. Ouders weten hun sociale netwerk en waar nodig hun professionele netwerk hierbij te betrekken.

Wat levert het op voor gezinnen?

De inzet van IAG moet ertoe leiden dat:

  • de gedragsproblemen van het kind/de kinderen zijn verminderd,
  • de ouders minder opvoedingsbelasting ervaren en hun opvoedingsvaardigheden vergroot zijn en
  • het gezin een sociaal netwerk heeft, en waar nodig tevens een professioneel netwerk, en daar gebruik van maakt.

Hoe lang duurt een IAG traject?

Een IAG-traject duurt ongeveer een jaar en is opgebouwd uit drie fases, namelijk: de startfase, de veranderingsfase en de fase waarin de gezinsbehandelaar IAG de hulp afbouwt en afscheid neemt. De duur van het IAG-traject wordt afgestemd op het gezin en kan daarom soms ook korter of langer duren dan gemiddeld een jaar.

IAG-platform Nederland

We werken samen met andere organisaties op het IAG-platform. De website is nu online en is samengesteld door een werkgroep vanuit verschillende deelnemende jeugdhulpinstellingen en hogescholen. Kijk voor meer informatie op www.iag-nederland.nl.

Contact

Wil je meer weten over Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling? Of heb je een andere vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Contact ons