Hulp op school in Amersfoort en omgeving
Bruispad 2

Begeleiding Leren en school

Heb je extra ondersteuning nodig op school? Dan kunnen we je daarbij helpen, binnen of buiten de klas.

In het kort

's Heeren Loo werkt nauw samen met scholen in de omgeving Amersfoort. De leerlingen kunnen bij 's Heeren Loo terecht voor:

 • Training en begeleiding tijdens en/of na schooltijd.
 • Ondersteuning bij gedragsproblematiek, emotie regulatie, psycho-educatie.
Adres en contact
Bruispad 2
3813 PV Amersfoort
Contact opnemen Direct aanmelden

Ondersteuning op school

Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun leven op school door. Het is de plek waar ze leren en in contact zijn met leeftijdsgenoten. Jongeren met een (licht) verstandelijke beperking hebben hierbij soms extra ondersteuning nodig. Daarvoor heeft ’s Heeren Loo onderwijs-zorgarrangementen (OZA) waarbij de nauwe samenwerking tussen school, ouders en ’s Heeren Loo centraal staat. Door de inzet van een OZA kan gewerkt worden aan het vergroten van de zelfstandigheid, zelfvertrouwen, weerbaarheid, omgang met leeftijdsgenoten en het omgaan met emoties. Dit zijn vaardigheden die helpen om je te kunnen redden op school, thuis en ook later op je werk of dagbesteding.

We zijn aanwezig op onderstaande scholen in de regio:

 • VSO Het Beekdal
 • SBO De Michaëlschool
 • Pro De Baander
 • VMBO Het element
 • De Kolibrie

Voor wie?

De training is voor leerlingen die door school worden aangemeld om hen te versterken. Of wanneer zij dreigen uit te vallen in het onderwijs door een tekort aan (bepaalde) vaardigheden.

Doelen

Leerlingen werken afhankelijk van hun hulpvraag aan:

 • Omgaan met vrije tijd
 • Omgaan met instructies
 • Leren omgaan met spannende situaties
 • Goed leren focussen op een taak
 • Leren inzien waar de hij/zij goed in is
 • Om hulp vragen als het lastig wordt
 • Leren afstappen op andere kinderen om mee te gaan spelen
 • Leren omgaan met conflicten
 • Leren zelfstandig een conflict oplossen
 • Leren nee zeggen of weerbaarder worden

Financiering

Voor het volgen van deze training en/of individuele begeleiding heeft u een beschikking van de gemeente (Jeugdwet) of een WLZ-indicatie nodig. Dat kan ook een beschikking van het wijkteam of BSA zijn.

Contact

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, WhatsApp, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op