Dagbehandeling Zeebries voor kinderen met een licht verstandelijke besperking
Adres en contact
Tuinlaan 20
2681 JC Monster
088 - 036 40 30 Direct aanmelden

Dagbehandeling Zeebries in Monster
Tuinlaan 20

Leren en school Behandelen Jeugd

In het kort

Dagbehandeling Zeebries op het Westerhonk in Monster is voor kinderen met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd tot en met 11 jaar die tijdelijk zijn uitgevallen binnen het onderwijs. Met de inzet van de juiste begeleiding en ondersteuning kunnen de kinderen zichzelf ontwikkelen. De verwachting voor deze kinderen is dat ze binnen een bepaalde periode door kunnen stromen naar het (speciaal) onderwijs. Hoe mooi zou het zijn als zij hun schooltijd met succes én plezier doorlopen en dan fijn aan het werk gaan? Want dat wil toch iedereen! De kinderen krijgen hulp en ondersteuning op maat, passend bij de behoeftes en ontwikkeling in hun jonge leven.

Op eigen tempo werken aan persoonlijke doelen en ontwikkeling

De visie binnen dagbehandeling Zeebries is dat alle kinderen op hun eigen tempo kunnen werken aan hun persoonlijke doelen en kunnen groeien in hun ontwikkeling. Dat betekent ook voor kinderen die (tijdelijk) niet mee kunnen komen in het onderwijs. Het doel is om met de juiste begeleiding en ondersteuning uiteindelijk weer terug te stromen naar het onderwijs. 

Om te groeien in hun ontwikkeling worden de kinderen uitgedaagd tot het opdoen van nieuwe (succes)ervaringen. Door het bieden van een duidelijke structuur, duidelijke begeleidingsstijl en het aanbieden van een individuele behandeling is er voldoende ruimte om te kunnen ontwikkelen.


Realisatie terugstroom naar het (speciaal) onderwijs

De verwachting voor deze kinderen is dat ze binnen een bepaalde periode weer terug kunnen stromen naar het (speciaal) onderwijs. De terugstroom wordt gerealiseerd door het aanbieden van een voorspelbaar en gestructureerd dagprogramma waarin er een goede afwisseling van inspanning en ontspanning is. Tijdens dit programma wordt er in kaart gebracht wat de kinderen al kunnen, waar hun krachten zitten en wat er nodig is om weer onderwijs te kunnen volgen. Door middel van een fasering werkt het kind terug richting (speciaal) onderwijs. Competentiegericht werken is de basis van de behandeling.


De 2 hoofddoelen bij dagbehandeling Zeebries

  1. Schoolse vaardigheden behouden en ontwikkelen
  2. Werken aan en behandelen van de achterliggende problematiek van de uitval in het speciaal onderwijs

Om dit te realiseren is er een nauwe samenwerking met het (speciaal) onderwijs. In deze samenwerking wordt er gekeken naar wat er maximaal te behandelen is en waar het nodig is aan te vullen met behandeling binnen ’s Heeren Loo. Zorgmedewerkers in de klas, ervaren leerkrachten, onderwijsassistenten van het Herman Broerencollege en begeleiders bij de dagbesteding en dagbehandeling realiseren gezamenlijk de ondersteuning.


Voor kinderen met een LVB

Kinderen met een licht verstandelijke beperking die zijn uitgevallen in het (speciaal) onderwijs met een leeftijd tot 11 jaar

Dagbesteding Veldbries

Is het doorstromen naar (speciaal) onderwijs uiteindelijk niet haalbaar? Dan is het mogelijk om door te stromen naar dagbesteding Veldbries.

Contact

Zeebries
Tuinlaan 20 
2682 JC Monster

Informatie en aanmelden

Klantcontact Monster
Telefoon: 088 - 036 40 30
e-mail: klantcontact.monster@sheerenloo.nl

Neem contact op