Beekdal school voor voortgezet speciaal onderwijs in Amersfoort | 's Heeren Loo
Vacatures 14 nieuw
Praktische info
Adres:
Heiligenbergerweg 185,
3816 AJ Amersfoort
085 - 06 60 700 Stuur een e-mail Routebeschrijving

Beekdal school voor voortgezet speciaal onderwijs in Amersfoort
Heiligenbergerweg 185

Leren en school

Beekdal is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige leerproblemen. Ook wel bekend als een school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). Beekdal VSO bestaat uit 12 klassen. Een klas heeft gemiddeld tussen de 10 en 15 leerlingen.

Leerstof op maat is ons uitgangspunt. Daarbij wordt uitgegaan van een groepsgerichte aanpak waarbij (binnen de groep) de leerlingen op niveau in groepjes zitten. De centrale doelstelling van ons onderwijs is het bevorderen van de algemene (zelf)redzaamheid.

In het kort

Wij zijn een school voor Voorgezet Speciaal onderwijs. Anders gezegd, wij helpen onze leerlingen, uw kind, graag (extra) met leren, ook al is leren soms moeilijk. Wij helpen met leren leren, leren om goed met elkaar om te gaan en leren om te werken. Beekdal VSO is een school waar leerlingen echt hun eigen plekje hebben en waar oog is voor iedere leerling.

Hoe is het schoolprogramma opgebouwd?

Ons onderwijs krijgt vorm vanuit de pijlers Wonen, Werken, Vrije tijd en Burgerschap. In de eerste jaren op het VSO krijgen leerlingen een breed vakkenaanbod. Naarmate de leerling ouder wordt, nemen praktijkvakken een steeds belangrijkere plaats in binnen het onderwijs. Het onderwijs richt zich dan ook meer op uitstroom. Van praktijk naar interne stage, vervolgens begeleide externe stage en daarna zelfstandige externe stage. Ook bieden we in deze fase voor leerlingen met uitstroom richting arbeid de mogelijkheid tot het halen van een SVA-certificaat. 

Ga voor meer informatie naar website van Beekdal Voorgezet Speciaal onderwijs.

‘s Heeren Loo onderwijs

Beekdal VSO is onderdeel van ’s Heeren Loo onderwijs en daarmee één van de vier scholen binnen ’s Heeren Loo (De Lasenberg, Voorthuysenschool, Rietschans en Emaus college).

Kenmerkend voor het onderwijs van 's Heeren Loo is dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen vanuit zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Er is veel aandacht voor het aanleren van (sociale) vaardigheden. De leerlingen krijgen onderwijs aangeboden dat afgestemd is op hun niveau.

Locatie

Wij zijn gehuisvest in ons prachtige nieuwe gebouw aan de Heiligenbergerweg in Amersfoort: Het Vosheuvelcomplex. Een gebouw dat is gebaseerd op nieuwe inzichten en voorzien is van alle moderne faciliteiten.

Aanmelden en contact

Als u informatie wilt over ons onderwijsaanbod of als u uw kind wilt aanmelden voor onze school kunt u contact met ons opnemen. U bent altijd welkom bij ons voor een gesprek en/of een kijkje in de school. 

Kijk voor meer informatie op de website van Beekdal VSO.

Heiligenbergerweg 185
3816 AJ Amersfoort
T: 085 - 06 60 700
E: beekdal@shlonderwijs.nl

Contact

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, WhatsApp, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op