De Noorderbrug

’s Heeren Loo en De Noorderbrug gaan samen verder! We zijn blij dat de bestuurlijke fusie een feit is en dat De Noorderbrug nu onderdeel is van ’s Heeren Loo. Wij kijken met vertrouwen naar onze gezamenlijke toekomst.

Specialistische begeleiding en behandeling

De Noorderbrug begeleidt en behandelt al ruim 50 jaar mensen met niet-aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, een chronische neurologische aandoening en de ziekte van Huntington. Dat doen we vanuit de overtuiging dat eigen regie, eigen kracht en waardering van de omgeving een grotere kwaliteit van leven geven. In de aanpak staan zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden daarom altijd centraal. Als wonen in de eigen thuissituatie niet meer lukt, kunnen mensen terecht bij een wooncentrum voor 24-uurs ondersteuning of behandeling.

Kerngegevens

  • De Noorderbrug begeleidt en behandelt in totaal 1.414 cliënten.
  • Zo’n 825 medewerkers en 340 vrijwilligers zetten zich met hart en ziel voor hen in.
  • De meeste cliënten (1.016) worden thuis begeleid.
  • Bijna 400 cliënten wonen bij De Noorderbrug met 24-uurs zorg.
  • Ongeveer 200 cliënten volgen een behandeltraject van Hersenz.
  • De Noorderbrug werkt vanuit locaties in Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel.
  • Wmo-ondersteuning in 73 gemeenten.

Werken bij de Noorderbrug

Medewerkers van De Noorderbrug zijn mensenkenners. Een mensenkenner is vanuit vakmanschap in staat om de ander te verstaan en te begrijpen. Een mensenkenner erkent de ander in zijn talenten, mogelijkheden en uniciteit en weet hoe hij het beste kan faciliteren en stimuleren. Ben jij een mensenkenner? Dan maken we graag kennis met je!

Informatie en aanmelden

Voor vragen over wonen, begeleiding of behandeling door De Noorderbrug kunt u bellen of mailen met het team Klant en Advies, telefoon (050) 597 38 20 of  stuur een e-mail naar info.dnb@sheerenloo.nl

Kijk voor meer informatie over De Noorderbrug op www.noorderbrug.nl

Terug naar boven