De Noorderbrug

Sinds 2020 is De Noorderbrug samengevoegd met ’s Heeren Loo. Met deze samenvoeging zijn goede kwaliteit van zorg voor cliënten, goed werkgeverschap voor medewerkers en mogelijkheden om te investeren gewaarborgd.

Al ruim 50 jaar is De Noorderbrug gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), doofheid met complexe problematiek en chronische neurologische en neuromusculaire aandoeningen (bijvoorbeeld de ziekte van Huntington en de ziekte van Duchenne). We behandelen en begeleiden hen zowel thuis als in een van onze wooncentra en talentencentra. Dit doen we vooral in het Noorden van het land.

Bekijk hier alle locaties.

Eigen regie

We werken vanuit de overtuiging dat eigen regie, eigen kracht en waardering van de omgeving de kwaliteit van leven verbeteren. In onze aanpak zijn zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij dan ook belangrijk.

Werken bij de Noorderbrug

Medewerkers van De Noorderbrug zijn professionals, die vanuit hun vakmanschap in staat zijn om de ander te verstaan en te begrijpen. Wij erkennen de ander in zijn talenten en weten hoe wij het beste kunnen faciliteren en stimuleren. Herken jij jezelf hierin? Dan maken wij graag kennis met je!

Kerngegevens

  • De Noorderbrug begeleidt en behandelt ruim 1.400 cliënten.
  • Zo’n 825 medewerkers en 340 vrijwilligers zetten zich met hart en ziel voor hen in.
  • De meeste cliënten (ruim 1.000) worden thuis begeleid.
  • Bijna 400 cliënten wonen bij De Noorderbrug met 24-uurszorg.
  • Ongeveer 200 cliënten volgen een behandeltraject van Hersenz.
  • De Noorderbrug werkt vanuit locaties in Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel.
  • We geven Wmo-ondersteuning in 73 gemeenten.

Contact

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Bel dan gerust met de afdeling Klant en Advies via telefoonnummer 088 - 037 90 30. Van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 9.00 - 12.30 uur krijg je ons meteen aan de lijn. Buiten die tijden kun je de voicemail inspreken of een e-mail sturen naar klantadvies.dnb@sheerenloo.nl