De Noorderbrug

Al ruim 50 jaar is De Noorderbrug gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), doofheid met complexe problematiek en chronische neurologische en neuromusculaire aandoeningen (bijvoorbeeld de ziekte van Huntington en de ziekte van Duchenne). We behandelen en begeleiden hen zowel thuis als in een van onze wooncentra en talentencentra. Dit doen we vooral in het Noorden van het land.

Bekijk onze locaties.

Sinds 2021 is De Noorderbrug samengevoegd met ’s Heeren Loo.

Eigen regie

We werken vanuit de overtuiging dat eigen regie, eigen kracht en waardering van de omgeving de kwaliteit van leven verbeteren. In onze aanpak zijn zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij dan ook belangrijk.

Niet-aangeboren hersenletsel

Hersenletsel verandert je leven ingrijpend. Toch is het meestal geen eindpunt, want met de juiste begeleiding kan er nog veel voor jou verbeteren.

Lees verder

Doofheid met complexe problematiek

Bij doofheid is het lastig mee te doen in de samenleving en sociale contacten op te bouwen. We helpen je daarbij.

Lees verder

Chronische neurologische en neuromusculaire aandoeningen

Met sommige veranderingen kun je goed omgaan en met andere minder goed. We helpen jou en je familie graag bij het (her)inrichten van je leven.

Lees verder

Ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington tast de hersenen langzaam aan en maakt bewegen steeds moeilijker. We helpen je om de ziekte zo draaglijk mogelijk te maken.

Lees verder

Klachtenregeling

's Heeren Loo De Noorderbrug vindt het belangrijk dat je tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening.

Lees verder

Kerngegevens

  • De Noorderbrug begeleidt en behandelt ruim 1.400 cliënten.
  • Zo’n 825 medewerkers en 340 vrijwilligers zetten zich met hart en ziel voor hen in.
  • De meeste cliënten (ruim 1.000) worden thuis begeleid.
  • Bijna 400 cliënten wonen bij De Noorderbrug met 24-uurs zorg.
  • Ongeveer 200 cliënten volgen een behandeltraject van Hersenz.
  • De Noorderbrug werkt vanuit locaties in Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel.
  • We geven Wmo-ondersteuning in 73 gemeenten.

Werken bij de Noorderbrug

Medewerkers van De Noorderbrug zijn mensenkenners. Een mensenkenner is vanuit vakmanschap in staat om de ander te verstaan en te begrijpen. Een mensenkenner erkent de ander in zijn talenten, mogelijkheden en uniciteit en weet hoe hij het beste kan faciliteren en stimuleren. Ben jij een mensenkenner? Dan maken we graag kennis met je!

Contact

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Bel dan gerust met de afdeling Klant en Advies via telefoonnummer 050 - 597 38 20. Van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.30 uur krijg je ons meteen aan de lijn. Buiten die tijden kun je de voicemail inspreken of een e-mail sturen naar klantadvies.dnb@sheerenloo.nl

Terug naar boven