Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel. Door afasie kun je problemen ervaren bij spreken, begrijpen, lezen en schrijven. Wanneer je afasie hebt, lukt het bijvoorbeeld minder goed om te zeggen wat je wilt. De Noorderbrug kan je helpen met behandeling en begeleiding. Dit is mogelijk in groepsverband in één van onze behandel- en/of talentencentra in Groningen, Drenthe en Friesland, maar kan ook individueel geboden worden.

Afasie kent verschillende vormen. Wellicht kun je de taal goed begrijpen, maar heb je moeite met het vinden van de juiste woorden of met het bouwen van zinnen. Het kan ook zijn dat je veel spreekt, maar dat het voor anderen moeilijk is om jou te begrijpen. Afasie is bij iedereen anders. Wat wél hetzelfde is, is dat afasie veel gevolgen heeft voor je dagelijks leven en je sociale contacten.

In onze behandelcentra bieden we behandelprogramma Hersenz. Tijdens het behandeltraject ligt de nadruk op de deelname aan het dagelijks leven, het optimaliseren van de communicatie, het omgaan met de blijvende beperkingen en de persoonlijke identiteit.

Ons aanbod

  • Communicatieve (zelf)redzaamheid

    De basis van het behandeltraject binnen het behandelcentrum is je deelname aan een afasiegroep die één tot twee keer per week bij elkaar komt. Gemiddeld duurt deze groepsbehandeling twee jaar. De bijeenkomsten hebben een open karakter en duren twee uur. Je werkt aan zowel groepsdoelen als individuele doelen. Afhankelijk van je hulpvraag richt jouw behandeling zich op het spreken, het schrijven, het begrijpen en het lezen. Hierbij is het vergroten van de communicatieve zelfredzaamheid het doel.

    Behandelprogramma Hersenz

    Tijdens het behandelprogramma Hersenz kun je verschillende modules volgen, die erop gericht zijn de zelfredzaamheid en de participatie in jouw eigen leefomgeving te bevorderen. Daarnaast zijn er modules beschikbaar voor personen uit je sociale kring. De modules duren gemiddeld 14 weken en bijeenkomsten vinden eenmaal per week plaats. Het betreft hier onder andere de modules Afasie En Nu Verder, Omgaan Met Veranderingen en Beweging.

  • Individuele behandeling is maatwerk. De inhoud van jouw behandeling hangt af van je hulpvraag en wordt samen met jou bepaald. Je kunt denken aan behandeling door de logopedist waarbij je (nieuwe) vaardigheden uit de groepsbehandeling leert toepassen voor jouw eigen thuissituatie. Ook kan de behandeling zich richten op het omgaan met de nieuwe situatie. De duur van de individuele behandeling hangt af van je hulpvraag en staat daarom niet vast. Gemiddeld gaat het om 52 behandelingen van twee uur.

  • In dit behandeltraject hoort ook een module voor partners. Deze module wordt aangeboden middels de zogenoemde partnergroep. De bijeenkomsten staan in het teken van de bewustwording van de impact van de veranderingen als gevolg van het hersenletsel voor jou als partner en het inzicht krijgen in de mogelijkheden ten aanzien van de communicatie met personen met afasie (PMA). De ervaring leert dat partners het helpend vinden om kennis en ervaringen uit te wisselen binnen een groep waarin iedereen te maken heeft met hersenletsel.

  • Middels het programma Taalfit werk je binnen het talentencentrum aan het je eigen maken van de communicatieve vaardigheden die je tijdens een eerdere behandeling hebt geleerd. Je volgt binnen een groep gedurende 26 weken enkele vaste stappen, waarbij ruimte is voor individuele aanpassingen.

Contact

Voor het behandelaanbod van afasie en meer informatie kun je contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Klant en Advies. Zij zijn op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur (vrijdag tot 12.30 uur) te bereiken via het telefoonnummer 088 - 037 90 30. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: klantadvies.dnb@sheerenloo.nl. We helpen je graag!