Adres en contact
Baarnseweg 4
3735 MG Bosch en Duin
088 - 036 96 01 Stuur een mail

Het Hermes Huis
Bosch en Duin

Wonen

Een zacht briesje komt voorbij en je luistert naar het geritsel van de bladeren aan de bomen. Telkens ontdek je weer iets nieuws in de heerlijke grote tuin. En als je binnenkomt voel je je nog steeds een beetje buiten.

In het kort

Het Hermes Huis is een woonlocatie in het bosrijke Bosch en Duin. Het huis biedt ruimte aan 14 bewoners met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Onze visie op zorg is door de antroposofie geïnspireerd. Die komt tot uiting in ons doen en laten. Elke bewoner gaat naar een vorm van dagbesteding.

De woning

Het Hermes Huis is een prachtige woning met een grote tuin. Het huis heeft een souterrain, wat we de ‘stilte ruimte’ noemen. In deze ruimte worden bijvoorbeeld muziekochtenden georganiseerd. Het huis heeft twee verdiepingen en op elke verdieping zijn 7 slaapkamers met een badkamer en een gezamenlijke woonkamer en keuken. Het gebouw heeft een bijzondere vorm, dat passend is bij de antroposofische visie.

Gezamenlijke ruimte

Naast de woning staat een kleiner gebouw. Dit is het atelier. In deze ruimte ondernemen we verschillende activiteiten, zoals verven, handwerken maar ook vanuit het atelier in de tuin werken. Elke verdieping heeft een eigen woonkamer en keuken. 

De omgeving

Het Hermes Huis ligt in een mooie bosrijke omgeving. Het huis is omgeven door een grote tuin. Rondom het huis zijn er vele wandelmogelijkheden. 

Voor wie?

In het Hermes Huis wonen mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Bewoners wonen besloten met intensieve 24-uurs begeleiding en verzorging. We luisteren voor de samenstelling van bewoners goed naar de vragen en de behoeften van alle bewoners. Er is ruimte voor afwisseling, maar de algemene hulpvraag is gericht op structuur, voorspelbaarheid, prikkelgevoeligheid en vaste ritmes. Gemiddeld hebben de bewoners zorgzwaartepakket (ZZP) 5, 6 en 7. Bewoners verschillen in verstandelijke vaardigheden. Het uitgangspunt is dat er ruimte is iedereen als persoon. De bewoners vinden voor langere tijd een thuis.

De lijnen in het Hermes Huis zijn kort. Iedereen kent elkaar. Professionals en ouders zijn op elkaar betrokken en bij de koers en keuzes. Zo kan de zorg dichtbij zijn, dicht bij wat bewoners en ouders vragen en nodig hebben. Zo kan ieder die betrokken is, ook echt betrokken zijn.

Ademhalen in een sfeervol huis

Het Hermes Huis biedt een plek waar je kunt ademhalen. Een ecologisch huis waar rust en sfeer is, omgeven door een ruimtelijke tuin. Dat is belangrijk voor iedereen. Voor de gevoelige zintuigen van onze bewoners is dit dubbel zo belangrijk. Dat is ook de reden waarom wij het heel belangrijk vinden dat het huis schoon en opgeruimd is. Een inrichting die er goed uitziet met zoveel mogelijk natuurlijke materialen. In het huis willen we steeds aansluiten bij de sfeer en het seizoen van het jaar. Een huis waar het bovenal gezellig en sfeervol is, waar het prettig is om te zijn.

Vitaliteit

Vitaliteit is heel belangrijk voor onze bewoners. Dat betekent dat we streven naar een op de persoon afgestemde balans tussen rust en inspanning. We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor het bereiden en eten van gezonde en lekkere voeding. Maar het gaat hierbij ook om 'voedende' belevingen zoals: buiten zijn, bewegen, met muziek en kunst bezig zijn, kortom rijke zintuiglijke ervaringen. 

In al onze zorg streven we naar ritme en structuur in dag, week en jaar. Zo ontstaan er rituelen, ritmes en goede gewoontes. Het dagelijks leven zit in het lijf, niet in de regels. Zo vangen we twee vliegen in een klap. Het Hermes Huis heeft de energie van bewoners, medewerkers en ouders nodig om 'tot leven' te komen. Daardoor kunnen we ook een bron van vitaliteit zijn voor alle betrokkenen. 

Zien en gezien worden

In het Hermes Huis willen we elkaar ontmoeten. Dat begint met het kunnen en willen zien van de ander in zijn hele wezen. Soms is het duidelijk wat iemand wil. Soms is het nodig - bij onvermogen of ingewikkeld gedrag - tussen de regels door te lezen om wensen en behoeften te doorgronden. Van daaruit maken we contact. We willen zorgvuldig zijn in denken, spreken en doen. Vanuit dit bewustzijn is groei en ontwikkeling mogelijk.

Samen met elkaar

Het Hermes Huis is een woongemeenschap. Bewoners, ouders en medewerkers vormen met elkaar een geheel. Dit is de basis voor het leven van de bewoner. Daarin geven we wonen, werken en vrije tijd een plek en betekenis. Steeds zoeken we hoe eigenheid binnen en buiten de groep een plek kan krijgen. We vinden het belangrijk dat je iets aan elkaar hebt, dat je iets kan delen en betekenen voor anderen. Dat brengt synergie voor iedereen. Dat houdt niet op bij de voordeur van het Hermes Huis. Ons streven is om een levendige relatie te hebben met de buurt en de omgeving.

Eigenheid

Ieder mens heeft zijn eigen weg te gaan en neemt daarin zijn eigen bagage mee. Dat kunnen kwaliteiten en talenten zijn, maar ook belemmeringen of beperkingen. Het is er altijd allemaal. Een ding is helder: ieder is hierin eigen en uniek. We helpen mensen de weg te gaan die hen past. Zodat zij tot uitdrukking kunnen brengen wie zij in wezen zijn. We gaan uit van een gezonde kern in iedereen: de eigenheid van het individu met zijn idealen, drijfveren en interesses. Net zoals de eigenheid van het Hermes Huis. De eigenheid van het Hermes Huis wordt gevoed door alles en iedereen die hierbij betrokken is. Op zijn beurt geeft het Hermes Huis kleur en energie aan zijn omgeving, en geeft hiermee iets prijs van zijn wezen.

Contact

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, WhatsApp, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op