PRO Almere

Leren en onderwijs in Almere

Behandelen Begeleiding Leren en school Jeugd

In het kort

Sommige kinderen en jongeren hebben extra ondersteuning nodig om naar school te gaan. Voor deze kinderen en jongeren biedt ’s Heeren Loo hulp op school (onderwijsondersteuning) of na schooltijd (jeugdhulp). Dit kan een klein steuntje in de rug zijn, maar ook intensieve behandeling. Samen met het gezin en school kijken wij wat er nodig is.

Onderwijsondersteuning of hulp na schooltijd

 • Buitenschoolse begeleiding

  De Kiezels is een buitenschoolse begeleidingsgroep voor kinderen tussen 4 en 12 jaar, met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hier worden de kinderen begeleid door twee geschoolde begeleiders. De middag verloopt voor de kinderen volgens een vast en vertrouwd programma. Dit ondersteunen we met picto’s en foto’s.

  Lees hier meer over Buitenschoolse begeleiding De Kiezels.

  Naschoolse specialistische begeleiding

  De Kei geeft 3 dagen per week naschoolse specialistische begeleiding aan kinderen in de leeftijd van 6 tot en met ongeveer 13 jaar met een (licht) verstandelijke beperking en/of bijkomende gedragsproblemen. Met een vast team van vier groepsleiders worden kinderen en jongeren begeleid om met diverse vaardigheden te oefenen en aan doelen te werken.

  Lees hier meer over Naschoolse specialistische begeleiding De Kei. 

  Gedragsondersteuning in de klas

  Voor sommige leerlingen is het best een opgave om een hele dag in de klas te moeten zijn. Soms hebben leerlingen ondersteuning nodig om binnen een klas tot leren en ontwikkelen te komen. Een ambulant begeleider biedt deze ondersteuning. Vaak in de klas, soms ook buiten de klas. Bijvoorbeeld voor een training. Gedragsondersteuning is voor leerlingen van 4 tot 13 jaar.

  Lees hier meer over Onderwijs en gedragsondersteuning in de klas.

  Behandelgroep

  De Behandelgroep van de Oase in Almere biedt, samen met het onderwijs, behandeling voor thuiswonende kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De behandeling voor deze kinderen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen heeft als doel het verminderen van gedragsproblemen en de toename van vaardigheden om in een schoolse setting te kunnen functioneren zodat het kind kan doorstromen naar het speciaal (basis)onderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs.

  Lees hier meer over Behandelgroep De Oase.

  Naschoolse specialistische groep

  De Naschoolse specialistische groep van de Oase in Almere biedt deeltijd behandeling voor thuiswonende kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deze deeltijdbehandeling is voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking en een ontwikkelingsachterstand op meerdere gebieden. De behandeling is gericht op toename van de praktische, sociale en communicatieve vaardigheden en vermindering van de emotionele- en gedragsproblemen van het kind waardoor hij/ zij thuis kan blijven wonen en beter functioneert in de samenleving.

  Lees hier meer over Naschoolse specialistische groep De Oase.

  De Ontwikkelgroep

  De Ontwikkelgroep biedt specialistische begeleiding voor kinderen van 4-12 jaar. Dit is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling in de spraak/taal achterstand, zelfredzaamheid en het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor de stap naar speciaal onderwijs of dagbesteding.

  Lees hier meer over Ontwikkelgroep De Oase.

 • Ambulante ondersteuning op Pro Almere

  In Almere werken zorg en onderwijs op Pro Almere samen in het Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA). Dat betekent dat de leerlingen van deze scholen geen aparte beschikking meer nodig hebben voor zorg, maar dat deze betaald wordt vanuit één budget. Hiermee kunnen we zorg bieden aan alle leerlingen van PrO Almere die dit nodig hebben.

  Meer weten? 

  De drie locaties waar ’s Heeren Loo samenwerkt op Pro Almere

Contact

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? Klantcontact Landelijk helpt je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, WhatsApp, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zit Klantcontact Landelijk klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op