PRO Almere

Leren en onderwijs in Almere

Behandelen Leren en school

In het kort

Sommige kinderen en jongeren hebben extra ondersteuning nodig om naar school te gaan. Voor deze kinderen en jongeren biedt ’s Heeren Loo hulp op school (onderwijsondersteuning) of na schooltijd (jeugdhulp). Dit kan een klein steuntje in de rug zijn, maar ook intensieve behandeling. Samen met het gezin en school kijken wij wat er nodig is.

Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA)

In Almere werken zorg en onderwijs op een aantal scholen samen in het Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA). Dat betekent dat de leerlingen van deze scholen geen aparte beschikking meer nodig hebben voor zorg maar dat deze betaald wordt vanuit één budget.

PrO Almere biedt praktijkonderwijs op drie locaties, Muziekwijk, Tussen de Vaarten, (beiden in Almere-Stad) en in de Stripheldenbuurt (Almere-Buiten). Op deze locaties werken Pro Almere en ’s Heeren Loo samen in het Onderwijs Jeugdhulp Arrangement. Vanuit dit OJA kan er zorg geboden worden aan alle leerlingen van PrO die dit nodig hebben. De hulp varieert van lichte ondersteuning tot intensieve behandeling. Natuurlijk wordt het hele gezin betrokken.

Naschoolse dagbehandeling

Op de Kei wordt intensieve behandeling geboden aan leerlingen van Olivijn. Dit gebeurt na schooltijd. Binnen een veilige en gestructureerde omgeving wordt methodisch gewerkt aan de persoonlijke leerdoelen van uw kind.

Gedragsondersteuning in de klas

Voor sommige leerlingen is het best een opgave om een hele dag in de klas te moeten zijn. Sommige leerlingen hebben ondersteuning nodig om binnen een klas tot leren en ontwikkelen te komen. Een ambulant begeleider biedt deze ondersteuning. Vaak in de klas, soms ook buiten de klas. Bijvoorbeeld voor een training.

Behandel Onderwijs Klas Olivijn (BM3)

BM3 is voor leerlingen die niet tot leren en ontwikkelen komen in een reguliere klas van het speciaal basisonderwijs. Het is een kleine klas. De leerlingen krijgen intensieve begeleiding van zowel een docent als een hulpverlener. De nadruk ligt op het aanleren van vaardigheden om te kunnen instromen in het regulier speciaal basisonderwijs.

BSO+

BSO+ biedt op woensdagmiddag en om de week op zaterdag begeleiding aan kinderen en jongeren. De leerlingen doen hier op ontspannen en speelse wijze allerlei activiteiten die bijdragen aan hun ontwikkeling.

Contact

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, WhatsApp, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op