Onderschoolse en buitenschoolse ondersteuning op Olivijn
Marathonlaan 7

Begeleiding Leren en school

Heb je extra ondersteuning nodig op school Dan kunnen we je daarbij helpen, binnen of buiten de klas.

In het kort

's Heeren Loo werkt nauw samen met de school voor speciaal onderwijs Olivijn. De leerlingen kunnen ​bij 's Heeren Loo terecht voor:

  • Individuele onderschoolse begeleiding binnen en/of buiten de klas.
  • Ondersteuning bij ADL, gedragsproblematiek, onderwijstaken, overige uitdagingen.
Adres en contact
Marathonlaan 7
1318 ED Almere
Contact opnemen Direct aanmelden

Ondersteuning op school

De school is voor uw kind een belangrijke plek. Daarom ondersteunen we juist op school. Als we samen met de leerkracht zien dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, worden er samen met de leerling en de ouders doelen opgesteld. Aan deze doelen werken we met de leerling. Dat doen we in nauwe samenwerking met ouders/verwanten, leerkrachten, intern begeleider en de orthopedagoog. Onze begeleiders kunnen terecht met vragen bij de specialisten van het expertisecentrum van ’s Heeren Loo. Onze begeleiders worden betrokken bij rapportbesprekingen, rondetafelgesprekken, evaluaties of gesprekken met andere hulpverleners.

Buitenschoolse begeleiding

Bij BSB De Kiezels en De Kei aan de Marathonlaan 11 bieden we buitenschoolse begeleiding. De Kiezels is een buitenschoolse begeleidingsgroep waar kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking worden begeleid na schooltijd en in vakanties. De Kei biedt deze specialistische naschoolse begeleiding 3 middagen per week. Bij de Kei wordt er gewerkt aan persoonlijke doelen en is de begeleiding van tijdelijke aard.

Financiering

Voor de zorg op de buitenschoolse begeleiding heeft u een beschikking van de gemeente (Jeugdwet) of een WLZ-indicatie nodig. De ondersteuning op school wordt uit een subsidie van de gemeente betaald.

Voor wie?

Deze ondersteuning bieden we aan de kinderen op Olivijn. Olivijn geeft passend onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking, meervoudige beperking, langdurige ziekte of aan zeer moeilijk lerende kinderen. De leerlingen zijn tussen de 4 en ongeveer 13 jaar oud.

Omgeving

Olivijn staat in de rustige en kindvriendelijke wijk Tussen de Vaarten. Binnen het gebouw van Olivijn zijn ook kinderrevalidatiecentrum Merem, zorggroep Triade, kinderdagverblijf De Schavuiten en Stichting Zorg Almere gevestigd.

Contact

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, WhatsApp, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op