De Meerwaarde
waar onderwijs en zorg hand in hand gaan

Leren en school

In het kort

Sommige kinderen hebben meer begeleiding nodig dan wij op het speciaal onderwijs kunnen geven. Bijvoorbeeld omdat ze een verstandelijke beperking en forse gedragsproblemen hebben. Voor deze kinderen is er De Meerwaarde in Apeldoorn. Op De Meerwaarde werken mensen uit zorg en onderwijs samen. Dit zijn leraren van Het Kroonpad en De Zonnehoek, en begeleiders van ’s Heeren Loo en De Passerel.

Adres en contact
Regenboogbrink 6
7325 BA Apeldoorn
Contact opnemen Direct aanmelden

Voor wie?

Op De Meerwaarde wordt gewerkt met een passend onderwijs-zorgarrangement voor leerlingen van 4 tot 13 jaar (SO), die intensieve begeleiding nodig hebben. Dit betreft leerlingen op dit moment functionerend in leerroute 2/3 (doelgroepen model LECSO), waarbij het gedrag het leren belemmert.

Om gebruik te kunnen maken van dit aanbod hebben leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hoog of (tijdelijke) leerplichtontheffing. Ook hebben ze een zorgindicatie gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg of eventueel (een overbrugging vanuit) de Jeugdwet nodig.

Gewone vakken en leren leren 

Op De Meerwaarde krijgt elk kind onderwijs dat precies bij hem of haar past. Natuurlijk gaan we aan de slag met taal en rekenvaardigheden. Maar we leren het kind ook om te leren: om zich te concentreren en zelfstandig te werken. Dat doen we met de zogenoemde TEACCH-methode. We richten ons daarbij op wat een kind kan en interessant vindt. Daar passen we de omgeving op aan. We maken veel gebruik van pictogrammen en werken op een voorspelbare manier. Op die manier proberen we het kind voor te bereiden op een terugkeer naar het speciaal onderwijs. Of dat lukt en hoelang dat duurt, verschilt per kind.

Kleine klassen en veel aandacht

De Meerwaarde heeft drie lokalen en in elk lokaal zitten ongeveer drie leerlingen. Zij krijgen veel begeleiding van leraren en zorgprofessionals. Het team is klein en hecht, het bestaat uit tien mensen.

Structuur en ruimte voor ontspanning

Leerlingen gaan op De Meerwaarde van 8.30 tot 15.30 uur naar school. En dat doen ze 48 weken per jaar. Ze maken dus lange dagen en hebben minder vakantie. Op deze manier zorgen we voor veel structuur en duidelijkheid. Op schooldagen wisselen we inspanning en ontspanning af. De Meerwaarde zit op woonzorgpark Groot Schuylenburg van ’s Heeren Loo. Daar zijn veel mogelijkheden. We gaan bijvoorbeeld naar het zwembad, naar de kinderboerderij, of gewoon een rondje lopen.

Contact met ouders We hebben dagelijks contact met ouders. We doen dit telefonisch, via het heen- en-weerschriftje of via WhatsApp met onze schooltelefoon.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer weten over De Meerwaarde? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, WhatsApp, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

De Meerwaarde

Regenboogbrink 6
7325 BA Apeldoorn
https://meerwaarde-apeldoorn.nl/

Contact

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, WhatsApp, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op