Arduin | 's Heeren Loo
Vacatures 13 nieuw

Arduin

Op maandag 20 mei 2019 is de fusie tussen zorgorganisaties Arduin en ’s Heeren Loo officieel bekrachtigd. Arduin gaat voortaan verder als de Zeeuwse regio van ’s Heeren Loo. 

Afgelopen maanden

Beide organisaties onderzochten de afgelopen maanden in hoeverre een fusie tot de mogelijkheden behoorde. Eerder al hadden de ondernemingsraden en cliëntenraden van beide organisaties hun goedkeuring uitgesproken. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) verleenden al eerder hun toestemming. Het ministerie van VWS gaf afgelopen december al een financiële garantie van 20 miljoen euro om het exploitatietekort voor de komende vier jaar te dichten.

Nieuwe directie

Met de ondertekening van deze fusieovereenkomst droeg Gerton Heyne, bestuurder a.i. Arduin, het stokje over aan Roland Stavorinus en Peter Mooibroek. Zij vormen samen de nieuwe directie van de Zeeuwse regio. Roland Stavorinus neemt daarbij de zorgkant voor zijn rekening en Peter Mooibroek is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Beiden zijn al geruime tijd in dienst bij ’s Heeren Loo en al enkele maanden actief bij Arduin.

Arduin

Bij Arduin werken circa 950 medewerkers die ongeveer 700 cliënten verzorgen. Eind vorig jaar werd bekend dat Arduin in serieuze problemen verkeerde, onder andere na een negatief rapport van de Inspectie voor de locatie in Aagtekerke. Arduin bleek ook in een financiële crisis terecht te zijn gekomen. Het ministerie van VWS besloot daarop in overleg met een aantal belanghebbende organisaties om Arduin voor de komende jaren financieel te ondersteunen, om daarmee ook de zorg voor de cliënten te kunnen continueren. Verder werd een continuïteitsplan geïntroduceerd om de kwaliteit van bedrijfsvoering en zorg te verbeteren. 

Continuïteitsplan

Dit plan geeft aan welke acties noodzakelijk zijn om de zorg aan de cliënten te kunnen blijven bieden vanuit een financieel gezonde organisatie. Het Continuïteitsplan is een omvangrijk document. Voor ouders/verwanten, voor medewerkers en voor overige relaties van Arduin is er een kortere publieksversie gemaakt. 

Veel gestelde vragen

  1. Waarom een fusie met ’s Heeren Loo?

   Arduin heeft een zware tijd achter de rug en ’s Heeren Loo heeft ons op verschillende belangrijke momenten geholpen. Iedereen is tot de conclusie gekomen dat Arduin alleen niet verder kon. Daarom is besloten tot een bestuurlijke fusie met ’s Heeren Loo. Sinds maandag 20 mei 2019 zijn we de Zeeuwse regio van ’s Heeren Loo.

  2. Welke gevolgen heeft deze fusie voor medewerkers?

   Voorlopig gaan medewerkers het aan de kleine dingen merken dat we gefuseerd zijn. Denk aan de invoering van de nieuwe naam en het logo van ’s Heeren Loo . In de komende jaren gaat er nog wel wat veranderen. Denk alleen al aan de nieuwe locaties die nog moeten worden gebouwd. We gaan medewerkers, cliënten en verwanten bij alle toekomstige veranderingen betrekken en hen hier tijdig over informeren.

  3. Welke gevolgen heeft deze fusie voor cliënten en verwanten?

   Ook voor cliënten en verwanten geldt dat zij er nu bijna niets van gaan merken. De naam is veranderd in ’s Heeren Loo en verder verandert er nu in principe niets voor hen
  1. Is Arduin nu officieel onderdeel van ‘s Heeren Loo?

   Ja, we zijn op 20 mei bestuurlijk gefuseerd met ’s Heeren Loo. Dit betekent dat onze bestuurders dezelfde zijn als de bestuurders van ’s Heeren Loo Zorggroep. De naam Arduin wordt vervangen door de naam ’s Heeren Loo regio Zeeland.

  2. Wordt de Zeeuwse identiteit nog wel behouden?

   Ja. ’s Heeren Loo is regionaal ingedeeld en elke regio heeft zijn eigen identiteit. Wij zijn de Zeeuwse regio van ’s Heeren Loo en houden onze eigen Zeeuwse identiteit. In Amersfoort zit het hoofdkantoor én een aantal ondersteunende diensten. Deze ondersteunende diensten leveren diensten aan alle regio’s van ’s Heeren Loo en dus ook aan ons.

  3. Hebben jullie een Raad van Bestuur?

   Ja, maar dit is een andere dan vóór de bestuurlijke fusie. De Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo is ook onze Raad van Bestuur. Kijk hier voor meer informatie.

   Als Regio Zeeland hebben wij een directie, bestaande uit Roland Stavorinus (directeur zorg) en Peter Mooibroek (directeur bedrijfsvoering). Deze directie legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

  4. Hebben jullie nog een Raad van Toezicht?

   Ja, maar dit is een andere dan vóór de bestuurlijke fusie. De Raad van Toezicht van ’s Heeren Loo is ook van ons. We hebben dus geen eigen Raad van Toezicht meer. Kijk hier voor meer informatie.

  5. Wie zitten er in de directie?

   Onze directie bestaat uit twee leden: Roland Stavorinus (directeur zorg) en Peter Mooibroek (directeur bedrijfsvoering).

  6. Wat gebeurt er met de Ondernemingsraad?

   Regio Zeeland houdt een eigen Ondernemingsraad. Een van onze OR-leden gaat namens onze OR deelnemen aan de centrale Ondernemingsraad van ’s Heeren Loo

  7. Houden jullie een eigen Cliëntenraad?
  8. Ja, we hebben een eigen Clientenraad, net als alle regio’s van ’s Heeren Loo. Van iedere regionale Clientenraad zit een vertegenwoordiger in de Centrale Cliëntenraad (CCR) van ’s Heeren Loo. Kijk hier voor meer informatie.
    1. Wat is ’s Heeren Loo?

     ’s Heeren Loo is een grote landelijke zorginstelling. Ruim 14.000 medewerkers leveren zorg aan ongeveer 10.000 clienten. Ook dragen ruim 4.500 vrijwilligers bij aan een mooi leven voor de cliënten van ’s Heeren Loo. Bekijk het Feiten & Cijfers boekje voor meer informatie.

    2. Wat zijn de missie, visie en kernwaarden van ’s Heeren Loo?

     Missie

     Met alles dat wij weten en kunnen, zetten wij ons in voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten, zodat zij een zo goed mogelijk leven leiden.

     Visie

     Omdat elk mens uniek is en met zijn eigenheid onze samenleving verrijkt Omdat elk mens behoefte heeft aan persoonlijke groei en ontwikkeling en aan nieuwe ervaringen die het leven verrijkenOpdat jij – jong of oud – een passend antwoord kan vinden Op grote en kleine vragen die er voor jou toe doen Dichtbij en samen met de mensen die belangrijk voor je zijn Waar we samen leren en jij je eigen keuzes maakt Omdat het vooral gaat om wie jij bent en wat jij kunt of nodig hebt

     Kernwaarden

     Passie, Samen, Ontwikkeling, Betrokken

    3. Waar kan ik meer informatie vinden over de organisatie ’s Heeren Loo?

     Op de website. Ga naar: https://www.sheerenloo.nl/over-ons.
    1. Wat worden de 6 locaties?

     We zijn met partijen in overleg over grond waarop we kunnen bouwen. We weten dus nog niet wat de 6 locaties worden. Zodra er meer bekend is, laten we dat weten.
    2. Wanneer gaan jullie verhuizen?

     Zodra we grond hebben kunnen we beginnen met het maken van bouwplannen en dus ook met verhuisplannen. Zodra er meer bekend is, laten we dat weten.

    3. Is er al een planning op hoofdlijnen?

     Nee, de planning is afhankelijk van de grond die we kunnen bemachtigen. Zodra er meer bekend is, laten we dat weten.

    4. Hoe worden cliënten, verwanten en medewerkers hierop voorbereid?

     De tijdige communicatie over plannen aan cliënten, verwanten en medewerkers én de voorbereiding van cliënten op een mogelijke verhuizing is een punt van aandacht van de werkgroepen, die met de bouwplannen en verhuizingen aan de slag gaan.

     Zowel de Cliëntenraad en Ondernemingsraad zullen met een vertegenwoordiging deelnemen in de werkgroep. Zij zullen met name dit punt bewaken en er over meedenken.

   Nieuws over Arduin

   Terug naar boven