"Ik word heel blij als ik zie dat de cliënt gelukkig is”

De enthousiaste, doelgerichte, Anneke is 27 jaar en werkt al zeven jaar op dezelfde woning op Het Westerhonk. Hier begeleidt ze op haar manier, als persoonlijk begeleider, oudere cliënten met een ernstig verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag. Ze is ooit begonnen als stagiaire en tijdens haar opleiding heeft zij vervolgens een tijdje als flexer op verschillende woningen gewerkt. Ze heeft twee jaar terug heel even een uitstapje gemaakt naar een andere zorginstelling, maar miste 's Heeren Loo en vooral haar ‘oude clubje'. Het werken met deze groep cliënten vindt Anneke het allerleukst: “De woning waar ik werk bestaat uit twee groepen. Op de ene groep wonen vooral de oudere cliënten en is het wat rustiger en op de andere de cliënten met meer moeilijk verstaanbaar gedrag en structuur. Deze combinatie vind ik erg leuk.”

Hoe is het om met deze groep cliënten te werken?


Anneke: “Vooral energiek, geen dag is hetzelfde. Je haalt heel veel voldoening uit deze doelgroep. Door de band die ik inmiddels met ze heb opgebouwd kan ik mooie resultaten op een dag met ze behalen. De een heeft minder moeilijk verstaanbaar gedrag dan de ander en deze afwisseling vind ik prettig. Je hebt de vrijheid om zelf te kiezen, samen met de cliënt, wat je op een dag gaat doen. Als dat dan aan het eind van de dag gelukt is, geeft dat veel voldoening.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?


Anneke: “Afwisselend. We beginnen de dag met de basiszorg en de persoonlijke verzorging, want daar hebben deze cliënten veel hulp bij nodig. Daarna doen we nog wat huishoudelijke taken. Dan start de dagbesteding en gaan de meeste clienten naar de dagbesteding, 3 clienten blijven afwisselend thuis waar zij dagbesteding aan huis krijgen. We wandelen dan veel, maar gaan ook kleuren, bakken of we doen sensopatisch gerichte activiteiten. Als er afspraken zijn met de tandarts of polikliniek ga ik daar met cliënten naar toe. Daarnaast heb ik als persoonlijk begeleider veel administratieve taken achter de computer en heb ik dagelijks veel contact met verwanten.”

Hoe heb je het afgelopen corona-jaar ervaren?


Anneke: “Ik vind het erg onrustig. Ik kwam weer op de groep werken in coronatijd en merkte dat de cliënten heel erg moesten wennen aan dagbesteding aan huis. Ze zijn vaak gespannen en laten meer gedrag zien. Omdat zij een laag niveau hebben is het moeilijk uit te leggen waarom ze niet naar dagbesteding mochten gaan. We hebben ook nog corona gehad op de groep. Toen moesten een aantal cliënten naar een van de corona-units en de rest van de woning in quarantaine. Dat was helemaal niet te bevatten voor ze. Het is een pittige tijd, maar we slaan ons er als team goed doorheen.”

Wat zijn jouw drijfveren en wat doet dit werk met jou persoonlijk?


Anneke: “Ik word heel blij als ik zie dat de cliënt gelukkig is. Je werkt naar een bepaald doel met een cliënt. Als dat lukt en we hebben een positieve dag, geeft mij dat kracht en voldoening. Je maakt wel eens heftige dingen mee, bijvoorbeeld op medisch vlak of bij agressief gedrag, maar dan heb ik genoeg hobby's en vrije tijd om weer even op te laden, dat heb je wel nodig.”

Wat heb je nodig als begeleider van deze doelgroep?


Anneke: “Je moet vooral rust uitstralen, daar kom je ver mee. De non-verbale communicatie is bij deze groep het belangrijkste. De cliënt houvast geven door je afspraken na te komen en structuur te bieden. Wees duidelijk, maar laat de cliënt wel vrij in het maken van keuzes.”

Wat vind je van 's Heeren Loo als werkgever?


Anneke: “Ik vind het fijn om voor 's Heeren Loo te werken. Ze zijn altijd heel attent met bedankjes, nu ook in coronatijd. Je wordt goed op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Ik ervaar dat als heel prettig. Er wordt ook veel gedaan voor de cliënten. Er wordt bijvoorbeeld veel verbeterd op het woonzorgpark met nieuwbouw, mooie speeltuinen en bijvoorbeeld de nieuwe Regenboogtuin. Daarnaast worden er veel activiteiten voor ze georganiseerd.”