Schapen en een geit

We kijken hier naar het beeld van een kudde schapen en een geit. De geit laat zich wat minder makkelijk ontdekken tussen de schapen. Maar als je hem eenmaal ziet, zal je hem steeds terug kunnen vinden in het beeld. Noorderhaven stelt zich een inclusieve samenleving voor en daarom zijn op het terrein ook bouwactiviteiten waar te nemen. Er is inmiddels al heel woonwijkje gerealiseerd.

Ik heb het beeld gebogen met een bankje ervoor. Als je op het bankje zit, is het alsof je wordt opgenomen in de kudde. Een zijn met de kudde is het hele idee erachter. Ook al ben je anders, je hoort erbij.