Behandeling bij Groot Emaus

Bij Groot Emaus geven we de behandeling, begeleiding en zorg die jouw kind of cliënt nodig heeft. Op de behandelgroep, op school of op het werk. En in de vrijetijd. Allemaal en overal werken we met hetzelfde plan. Dat is wel zo duidelijk. En het zorgt ervoor dat de behandeling zoveel mogelijk effect heeft.

Waar staan we voor?

Veiligheid

Groot Emaus zorgt voor veiligheid. Onze begeleiding richt zich op het versterken van een gevoel van basisveiligheid, vertrouwen en zelfvertrouwen. Dat is belangrijk voor de behandeling. Want pas als een jongere zich veilig voelt, kan hij werken aan zijn competenties. In overleg bepalen wat de jongere wil en welke zorg en ondersteuning daarbij past.

Structuur en zingeving

Groot Emaus zorgt voor de structuur die jouw kind of cliënt nodig heeft. Ook zorgen we voor een betekenisvol dag-, leer- en vrijetijdsprogramma. Als dat nodig is volgt de jongere een specifieke behandeling. De jongere ontdekt dat wat hij doet in zijn leven waarde heeft en zinnig is.

Het doel: toekomstperspectief

Jouw kind of cliënt krijgt bij Groot Emaus een specialistische behandeling in een behandelgroep. Met als doel dat hij weer toekomstperspectief heeft. Een toekomst met veiligheid, structuur en zingeving.

We dragen hieraan bij met goede ketenzorg, bestaande uit:

  • systeembehandeling en -ondersteuning
  • therapie-diagnostiek
  • gedragswetenschappers die betrokken zijn bij de instroom.

Methodes en therapieën

Wij maken gebruik van de volgende methodes en therapieën:

  • Girls’ Talk (vergroot de seksuele weerbaarheid van meisjes met LVB)
  • In Control! (voor jongeren die een agressief delict hebben gepleegd)
  • 18+ Take Control (bereidt jongeren voor op het moment dat ze 18 worden)
  • Therapie (cognitieve gedragstherapie, EMDR, Psychomotore therapie, dramatherapie)
  • Kortdurende Intensieve Traumatherapie (intensief twee weken durend dagprogramma van EMDR-therapie, tussendoor veel bewegen, sporten en exposure).

Het behandelplan

Wordt jouw kind of cliënt voor het eerst geplaatst op Groot Emaus? Dan stellen we binnen 14 dagen na aankomst een voorlopig plan op. Hierin staat wat jouw kind of cliënt wil in de toekomst. Wat wil hij leren bij Groot Emaus? Wat gaan de ouders doen om de jongere hierbij te helpen? En wat doet Groot Emaus?

Elke drie maanden bekijken we of alles volgens dit plan verloopt. Moeten we het plan misschien aanpassen? Ook houden we regelmatig een planbespreking. Hierbij is de jongere altijd aanwezig. En vaak ook de ouders/verzorgers, de jeugdbeschermer, de persoonlijk begeleider, de maatschappelijk werker, de leerkracht en de gedragswetenschapper.

Ondersteuning van specialisten

Voor de behandeling werken we samen met de specialisten van het expertisecentrum Advisium, onderdeel van ’s Heeren Loo. Hier werken onder anderen orthopedagogen/GZ-psychologen, EMDR-therapeuten, psychomotorisch therapeuten en gedragstherapeuten.
Lees meer.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus. Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Routebeschrijving naar Groot Emaus

Neem contact op