Over Groot Emaus

Soms kan het leven onoverzichtelijk zijn. Helemaal als je een licht verstandelijke beperking hebt en daarnaast ook nog eens heel ingewikkelde problemen. Het kan zijn dat je al in meerdere instellingen hebt gezeten. Of dat je in aanraking bent geweest met de politie. Als jijzelf of de mensen om je heen niet meer weten hoe jouw problemen opgelost kunnen worden, kan een tijdelijk verblijf bij Groot Emaus de oplossing zijn. 

Groot Emaus is er voor jongeren met een licht verstandelijke beperking van 7 tot 23 jaar die zijn vastgelopen.

Ruim 120 jaar ervaring

Groot Emaus helpt al ruim 120 jaar jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Onze professionals hebben veel ervaring. Zij zorgen voor een veilige omgeving en gaan altijd uit van wat jij kan en nodig hebt. Ze helpen je bij het aanleren van belangrijke vaardigheden en bij het ontwikkelen van ander gedrag. Bijvoorbeeld hoe je beter om kunt gaan met lastige situaties. 

Je doet dit niet alleen. We betrekken hierbij de belangrijke personen in jouw leven. En vaak werken we nauw samen met andere specialisten binnen en buiten 's Heeren Loo. We gaan daarbij altijd uit van het positieve.

Behandeling, school en vrije tijd

Bij Groot Emaus kun je veilig wonen en krijg je weer structuur in je leven. Er is een locatie in Ermelo en in Soest. Je woont op een behandelgroep met 4 tot 8 andere jongeren, volgt therapie die bij jouw hulpvraag past, gaat naar school, stage of werk en leert je vrije tijd in te richten of op een goede manier te besteden.

Overal werken we samen aan hetzelfde behandelplan. Je wordt hierbij begeleid door een vaste orthopedagoog. Dat geeft duidelijkheid en werkt zeer effectief. Alles is erop gericht om jouw ontwikkeling weer op gang te helpen en jou verder te helpen. 

We werken aan een toekomst waarin jij zo veel mogelijk mee kunt doen in de maatschappij. In jouw eigen tempo, op jouw manier en binnen jou kunnen. Je verblijft bij ons zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Meestal verblijf je vrijwillig bij ons. Maar soms bepaalt de rechter dat je naar Groot Emaus moet. Dan is het niet vrijwillig.

Veiligheid, structuur, zingeving en toekomstperspectief

Wij willen dat jij je veilig bij ons voelt. Onze begeleiding is dan ook gericht op het versterken van een gevoel van veiligheid, vertrouwen en zelfvertrouwen. Dat is belangrijk. Want als jij je veilig voelt, kun je werken aan jouw competenties, de dingen die voor jou belangrijk zijn. In overleg met jou bepalen we welke zorg en ondersteuning bij jou past.

Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat structuur voor iedereen bij Groot Emaus belangrijk is. Ook zorgen we voor een betekenisvol dag-, leer- en vrijetijdsprogramma. Zo ontdek je dat wat jij in je leven doet waarde heeft en zinnig is. Het doel van behandeling bij Groot Emaus is dat je weer met vertrouwen naar de toekomst kunt kijken. Een toekomst met veiligheid, structuur en zingeving.

Behandelen in een kleine context

In deze video vertellen Federica (begeleider), Lize (gedragswetenschapper) en Rik (manager zorg) hoe de behandeling van jongeren met een LVB en ernstige gedragsproblemen in een kleine context (groep van maximaal 6 jongeren) er bij Groot Emaus in Soest uit ziet en waarom deze behandeling goed werkt.

Behandelen in een kleine context

Het team

 • Als je bij Groot Emaus komt kijkt een team professionals eerst samen met jou wat jij nodig hebt en wat bij jou past. Dit heet een diagnostisch team. Zij geven advies over jouw behandeling, begeleiding en zorg op de behandelgroep, op school, stage of op het werk én in je vrijetijd.

 • Je woont met vier tot acht andere jongeren in een groep. Op elke groep werken begeleiders. Zij begeleiden jou en helpen je verder in jouw behandeling. Je hebt je eigen persoonlijk begeleider. Hij of zij is één van jouw begeleiders en is degene die nauw contact heeft met jou en je ouders, voogd of andere contactpersoon.

 • Naast de groepsbehandeling krijgt je vaak ook individuele therapie. Bijvoorbeeld om een trauma te verwerken, je weerbaarder te maken tegen bijvoorbeeld loverboys (Girls’ Talk), je voor te bereiden op het moment dat je 18 wordt (18+ Take Control) of om jezelf wat beter te leren kennen. Hier zijn therapeuten voor aanwezig. Daarnaast zijn een maatschappelijk werker, psychiater en sociaalpsychiatrisch verpleegkundige onderdeel van het team.

 • Ook is er een groep vrije tijds medewerkers. Zij leren jou je vrije tijd zinvol te besteden en dagen je uit jouw talenten te ontwikkelen. Ook bieden zij recreatie activiteiten zoals bijvoorbeeld mountainbiken, suppen, voetballen op het Cruyff court, bingo of karaoke.

 • Op school, stage of werk, werk je ook aan jouw persoonlijke plan. Je wordt daarbij begeleid door docenten en/of een begeleider.

Crisisopname en Diagnostiek- & observatietraject

 • Als jij en de mensen om jou heen niet goed weten waardoor het komt dat het niet goed met jou gaat op de plek waar je nu woont, onderzoeken we dit bij ’s Heeren Loo Groot Emaus in Ermelo. We noemen dit een diagnostiek- en observatietraject. We nemen daar ongeveer een half jaar de tijd voor. Je woont dan bij Groot Emaus en gaat hier naar school (Emaus College). In je vrijetijd ga je regelmatig naar het vrijetijdscentrum. We kijken naar wie jij bent, waar je goed in bent en waar je eventueel hulp of therapie bij kunt gebruiken en je doet veel testjes. Zo ontdekken we wat jij nodig hebt zodat we je verder kunnen helpen.Voordat we hiermee starten praten we met jou en je ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s). Jullie vertellen hoe het met je gaat en waar je tegenaan loopt. Met de informatie uit dit gesprek en de informatie uit eventuele eerdere onderzoeken maken we een plan. In dit plan staan de vragen voor jouw tijd bij Groot Emaus. We sturen dit plan eerst naar jou en je ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s). Als iedereen akkoord is met dit plan verhuis je tijdelijk naar Groot Emaus en gaan we samen aan de slag. 

  Je krijgt je eigen kamer. En in de weekenden mag je naar huis als dat kan en als je dat wilt. Je hebt bij Groot Emaus een persoonlijk begeleider die samen met jou, de gedragswetenschapper, de leerkrachten van school en de medewerkers van het vrijetijdscentrum zo goed mogelijk antwoord geven op de gestelde vragen. Zo krijgen we een beter beeld van jou en waar jij behoefte aan hebt. Want als dat helder is kunnen we jou beter verder helpen. Jouw persoonlijk begeleider heeft ook regelmatig contact met jouw ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) want we vinden het belangrijk dat zij ook betrokken zijn. 

  Aan het eind van het traject geven jouw persoonlijk begeleider, je gedragswetenschapper, de diagnosticus en school samen antwoord op de vragen die gesteld zijn. Ook bekijken we samen met jou wat er moet gebeuren na het diagnostiek en observatietraject. Kan je weer naar huis? Welke behandeling of begeleiding heb je daar dan nodig? Of is het misschien beter dat je een tijdje in een behandelgroep woont? Dit bespreek je met jouw ouders, verwijzer en je begeleider.

 • Als het niet goed met jou gaat op de plek waar je nu woont en de problemen zo uit de hand lopen dat jij of de mensen in jouw omgeving in gevaar komen, dan kan een crisisopname bij Groot Emaus de oplossing zijn. Op een crisisgroep van Groot Emaus kijken we samen met jou wat je nodig hebt om je leven weer rustiger en veiliger te maken. Je komt dan in een groep met andere jongeren met een licht verstandelijke beperking in één huis te wonen, gaat hier naar school (het Emaus college staat dicht bij het huis) en leert hoe je je vrije tijd goed kunt besteden.

  Tijdens jouw verblijf heeft jouw persoonlijk begeleider regelmatig contact met jouw ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) want we vinden het belangrijk dat zij ook betrokken zijn.Ook bekijken we samen met jou wat er moet gebeuren na de crisisplaatsing. Kan je weer naar huis? Welke behandeling of begeleiding heb je dan nodig? Of is het misschien beter dat je een tijdje in een behandelgroep woont? Dit bespreek je met jouw ouders, verwijzer en je begeleider. De crisisperiode duurt meestal 3 weken en als dat nodig is nog eens 3 weken.

Amy

Amy van 16 heeft een licht verstandelijke beperking, hechtingsproblemen en is getraumatiseerd doordat ze als kind opgroeide in een gezin waar veel geweld gebruikt werd. Ze was hiervan zowel getuige als slachtoffer. Ze werd door haar beide ouders verwaarloosd en misbruikt door een oom. 

Al op jonge leeftijd werd Amy uit huis geplaatst. Ze woonde bij een pleeggezin en in verschillende instellingen maar ze kon nergens blijven doordat ze erg agressief was. ’s Heeren Loo Groot Emaus was haar laatste redmiddel. Bij Groot Emaus voelde ze zich veilig, gezien en gehoord. Ze onderging traumatherapie, kreeg behandeling op de groep, ging naar school en leerde ze wat ze in haar vrije tijd kon doen. Ze kon al het geleerde op een veilige manier oefenen. Hierdoor kreeg ze langzaamaan weer zelfvertrouwen en vertrouwen in de toekomst. Een toekomst waarin ze weer mee kan doen in de maatschappij. In haar eigen tempo, op haar eigen manier en binnen haar kunnen. 

Inmiddels woont Amy in een begeleid wonen groep in de buurt van haar familie en heeft ze weer vertrouwen in de toekomst.

Aanmelden

Om naar Groot Emaus te komen moet je tussen de 7 en 23 jaar zijn en een licht verstandelijke beperking (IQ tussen 55 en 85) hebben in combinatie met (zeer) ernstige gedragsproblemen. Het maakt niet uit waar je in Nederland woont. Wij hebben plaats voor 140 jongeren.

Voor plaatsing moet je beschikken over:

 • een gemeentelijke jeugdwet beschikking (t/m 18 jaar), of
 • een verlengde jeugdwet beschikking (18 t/m 23 jaar) als blijkt dat je na je 23e zonder hulp of met ondersteuning van de WMO uitkan, of
 • een Wlz-indicatie op basis van ZZP LVG 4 (vanaf 16,5 jaar) als blijkt dat je na je 23e intensievere zorg dan WMO nodig hebt.

Keurmerk VOBC

Groot Emaus is lid van Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) en heeft hiervan het Keurmerk “OBC in perspectief” toegekend gekregen. Dit wil zeggen dat Groot Emaus voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals opgenomen in het kwaliteitskader van de VOBC: “OBC in perspectief".

De VOBC waarborgt de hoogwaardige kwaliteit van de aangesloten instellingen. Dit wordt vormgegeven via een systeem van onderlinge visitaties door de OBC’s. Zij bezoeken elkaar jaarlijks om, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, te toetsen of een aangesloten instelling voldoet aan de stevige kwaliteitseisen van de VOBC. Indien dit het geval is ontvangt het betreffende OBC een keurmerk dat de kwaliteit waarborgt. Op basis van deze visitaties bepalen de OBC’s jaarlijks gezamenlijke ontwikkelpunten en besluiten zij in welke innovaties wordt geïnvesteerd. Zo wordt gewerkt aan een cyclus van continu verbeteren en van elkaar leren. Het aan de VOBC verbonden Landelijk Kenniscentrum LVB voedt de OBC’s met actuele wetenschappelijke kennis.

Keurmerk VOBC

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus. Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. 

Aanmelding crisisopname
Wil je een jongere aanmelden voor een crisisopname? Dan kun je contact opnemen met ons zorgloket via 088-0368030 (tijdens kantooruren) of per mail via zorgloket.groot-emaus@sheerenloo.nl

Routebeschrijving
Klik hier voor een routebeschrijving naar Groot Emaus locatie Ermelo.