Over Groot Emaus

Soms kan het leven onoverzichtelijk zijn. Helemaal als je een lichte verstandelijke beperking hebt en daarnaast ook nog eens heel ingewikkelde problemen. Het kan zijn dat je al in meerdere instellingen hebt gezeten. Of dat je in aanraking bent geweest met de politie. Als jijzelf of de mensen om je heen niet meer weten hoe jouw problemen opgelost kunnen worden, kan een tijdelijk verblijf bij Groot Emaus de oplossing zijn. 

Groot Emaus is er voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking van 6 tot 23 jaar die zijn vastgelopen.

Ruim 120 jaar ervaring

Groot Emaus helpt al ruim 120 jaar jongeren met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Onze professionals hebben veel ervaring. Zij zorgen voor een veilige omgeving en gaan altijd uit van wat jij kan en nodig hebt. Ze helpen je bij het aanleren van belangrijke vaardigheden en bij het ontwikkelen van ander gedrag. Bijvoorbeeld hoe je beter om kunt gaan met lastige situaties. 

Je doet dit niet alleen. We betrekken hierbij de belangrijke personen in jouw leven. En vaak werken we nauw samen met andere specialisten binnen en buiten 's Heeren Loo. We gaan daarbij altijd uit van het positieve.

Behandeling, school en vrije tijd

Bij Groot Emaus kun je veilig wonen en krijg je weer structuur in je leven. Er is een locatie in Ermelo en in Soest. Je woont op een behandelgroep met 4 tot 8 andere jongeren, volgt therapie die bij jouw hulpvraag past, gaat naar school, stage of werk en leert je vrije tijd in te richten of op een goede manier te besteden.

Overal werken we samen aan hetzelfde behandelplan. Je wordt hierbij begeleid door een vaste orthopedagoog. Dat geeft duidelijkheid en werkt zeer effectief. Alles is erop gericht om jouw ontwikkeling weer op gang te helpen en jou verder te helpen. 

We werken aan een toekomst waarin jij zo veel mogelijk mee kunt doen in de maatschappij. In jouw eigen tempo, op jouw manier en binnen jou kunnen. Je verblijft bij ons zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Amy

Amy van 16 heeft een lichte verstandelijke beperking, hechtingsproblemen en is getraumatiseerd doordat ze als kind opgroeide in een gezin waar veel geweld gebruikt werd. Ze was hiervan zowel getuige als slachtoffer. Ze werd door haar beide ouders verwaarloosd en misbruikt door een oom. 

Al op jonge leeftijd werd Amy uit huis geplaatst. Ze woonde bij een pleeggezin en in verschillende instellingen maar ze kon nergens blijven doordat ze erg agressief was. ’s Heeren Loo Groot Emaus was haar laatste redmiddel. Bij Groot Emaus voelde ze zich veilig, gezien en gehoord. Ze onderging traumatherapie, kreeg behandeling op de groep, ging naar school en leerde ze wat ze in haar vrije tijd kon doen. Ze kon al het geleerde op een veilige manier oefenen. Hierdoor kreeg ze langzaamaan weer zelfvertrouwen en vertrouwen in de toekomst. Een toekomst waarin ze weer mee kan doen in de maatschappij. In haar eigen tempo, op haar eigen manier en binnen haar kunnen. 

Inmiddels woont Amy in een begeleid wonen groep in de buurt van haar familie en heeft ze weer vertrouwen in de toekomst.

Soorten verblijf

Meestal verblijf je vrijwillig bij ons. Maar soms bepaalt de rechter dat je naar Groot Emaus moet. Dan is het niet vrijwillig. Je komt dan naar een groep van JeugdzorgPlus

Ook kan het zijn dat je bij ons komt in de crisis & observatiegroep omdat het in jouw huidige situatie echt niet meer gaat. We kijken daar waar jij daarna voor langere tijd het beste begeleid kunt worden of behandelding kunt volgen.

Veiligheid, structuur, zingeving en toekomstperspectief

Wij willen dat jij je veilig bij ons voelt. Onze begeleiding is dan ook gericht op het versterken van een gevoel van veiligheid, vertrouwen en zelfvertrouwen. Dat is belangrijk. Want als jij je veilig voelt, kun je werken aan jouw competenties, de dingen die voor jou belangrijk zijn. In overleg met jou bepalen we welke zorg en ondersteuning bij jou past.

Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat structuur voor iedereen bij Groot Emaus belangrijk is. Ook zorgen we voor een betekenisvol dag-, leer- en vrijetijdsprogramma. Zo ontdek je dat wat jij in je leven doet waarde heeft en zinnig is. Het doel van behandeling bij Groot Emaus is dat je weer met vertrouwen naar de toekomst kunt kijken. Een toekomst met veiligheid, structuur en zingeving.

Het team

  • Als je bij Groot Emaus komt kijkt een team professionals eerst samen met jou wat jij nodig hebt en wat bij jou past. Dit heet een diagnostisch team. Zij geven advies over jouw behandeling, begeleiding en zorg op de behandelgroep, op school, stage of op het werk én in je vrijetijd.

  • Je woont met vier tot acht andere jongeren in een groep. Op elke groep werken begeleiders. Zij begeleiden jou en helpen je verder in jouw behandeling. Je hebt je eigen persoonlijk begeleider. Hij of zij is één van jouw begeleiders en is degene die nauw contact heeft met jou en je ouders, voogd of andere contactpersoon.

  • Naast de groepsbehandeling krijgt je vaak ook individuele therapie. Bijvoorbeeld om een trauma te verwerken, je weerbaarder te maken tegen bijvoorbeeld loverboys (Girls’ Talk), je voor te bereiden op het moment dat je 18 wordt (18+ Take Control) of om jezelf wat beter te leren kennen. Hier zijn therapeuten voor aanwezig. Daarnaast zijn een maatschappelijk werker, psychiater en sociaalpsychiatrisch verpleegkundige onderdeel van het team.

  • Ook is er een groep vrije tijds medewerkers. Zij leren jou je vrije tijd zinvol te besteden en dagen je uit jouw talenten te ontwikkelen. Ook bieden zij recreatie activiteiten zoals bijvoorbeeld mountainbiken, suppen, voetballen op het Cruyff court, bingo of karaoke.

  • Op school, stage of werk, werk je ook aan jouw persoonlijke plan. Je wordt daarbij begeleid door docenten en/of een begeleider.

Aanmelden

Om naar Groot Emaus te komen moet je tussen de 6 en 23 jaar zijn en een lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 50 en 85) hebben in combinatie (zeer) ernstige gedragsproblemen. Het maakt niet uit waar je in Nederland woont. Wij hebben plaats voor 140 jongeren.

Voor plaatsing moet je beschikken over:

  • een gemeentelijke jeugdwet beschikking (t/m 18 jaar), of
  • een verlengde jeugdwet beschikking (18 t/m 23 jaar) als blijkt dat je na je 23e zonder hulp of met ondersteuning van de WMO uitkan, of
  • een Wlz-indicatie op basis van ZZP LVG 4 of ZZP VG7 (vanaf 16,5 jaar) als blijkt dat je na je 23e intensievere zorg dan WMO nodig hebt.

Voor plaatsing in de JeugdzorgPlus is een machtiging nodig van de kinderrechter (een machtiging gesloten jeugdzorg).

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus. Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Routebeschrijving naar Groot Emaus

Neem contact op
Terug naar boven