Voor verwijzers

Voor wie zijn we er?

Om naar Groot Emaus te komen moeten jongeren tussen de 7 en 23 jaar zijn en een licht verstandelijke beperking (IQ tussen 55 en 85) hebben in combinatie met (zeer) ernstige gedragsproblemen. Het maakt niet uit waar zij in Nederland wonen. Wij hebben locaties in Ermelo en Soest.

Voor plaatsing moet de jongere beschikken over:

 • een gemeentelijke jeugdwet beschikking (t/m 18 jaar), of
 • een verlengde jeugdwet beschikking (18 t/m 23 jaar) als blijkt dat je na je 23e zonder hulp of met ondersteuning van de WMO uitkan, of
 • een Wlz-indicatie op basis van ZZP LVG 4.

Consultatie

Vanaf 1 september 2023 biedt Groot Emaus consultatie. Je kunt hiervoor een mail sturen naar zorgloket.groot-emaus@sheerenloo.nl. Daarnaast is één van onze screeners elke donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur bereikbaar via 088-0368030.  

Aanmeldproces

Aanmelden

Wil je een cliënt aanmelden dan heb je meestal eerst persoonlijk contact met iemand van ons zorgloket. Zijn wij even niet bereikbaar of wil je door ons gebeld worden? Stuur dan een mail naar zorgloket.groot-emaus@sheerenloo.nl met daarin de volgende informatie:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • Mailadres;
 • Rol (ouder/verwijzer);
 • Korte omschrijving van de hulpvraag.

Wil je meteen een cliënt aanmelden? Dan hebben wij de volgende informatie nodig:

 1. Ingevuld en ondertekend aanmeldformulier;
 2. Toestemmingsformulier (is onderdeel van het aanmeldformulier), ondertekend door de jongere (12+) en de wettelijk vertegenwoordiger; 
 3. LVB diagnose (IQ-onderzoek, sociaal emotioneel niveau en adaptief niveau, niet ouder dan 2 jaar);
 4. Didactische gegevens; meest recente ontwikkelingsperspectiefplan en de TLV (toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs);
 5. Hulpverleningsrapportages;
 6. Indien van toepassing raadsrapportages en beschikking OTS en bijbehorend plan van aanpak;
 7. Kopie ID.

Als wij alle benodigde informatie hebben ontvangen starten wij de screening. Wij hanteren hiervoor een periode van maximaal 10 dagen.

  Screening

  • Als wij aan de hand van de screening mogelijkheden bij Groot Emaus voor de cliënt zien dan plannen wij op een zo kort mogelijke termijn een screeningsgeprek met jou, de cliënt en de ouders(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s). 
  • Na dit gesprek koppelen wij terug of de cliënt bij ons terecht kan of niet. 
  • Het kan zijn dat wij eerst meer informatie nodig hebben of dat eerst diagnostiek afgenomen moet worden. Wij kunnen alleen diagnostiek afnemen als de financiering hiervoor geregeld is. Dit betekent dat de gemeente hiervoor toestemming heeft gegeven en de diagnostiek betaalt.

  Wachtlijst

  Als alle betrokken partijen akkoord gaan met het aanbod om de jongere naar Groot Emaus te laten komen plaatsen wij de jongere op de wachtlijst. Wachttijden zijn afhankelijk van tussentijdse in-, door- en uitstroom van andere jeugdigen én van in- en/of externe ontwikkelingen. Voor zowel de 12- als de 12+ groepen ligt de wachttijd tussen de 3 en 6 maanden. De wachttijd voor crisisopvang verandert wekelijks. 

  Voor actuele informatie over wachttijden kun je het beste contact opnemen met ons zorgloket. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. 

   Plaatsing vindt alleen plaats als de financiering rond is.

   Meer informatie?

   Wil je meer weten over de mogelijke plaatsing van een jongere? Neem dan contact op met ons zorgloket via 088-0368030 (tijdens kantooruren) of per mail via zorgloket.groot-emaus@sheerenloo.nl. Onze medewerkers Judith en Lisette bepreken graag de mogelijkheden met je. Meer informatie over orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus vind je op www.sheerenloo.nl/grootemaus.

   Keurmerk VOBC

   Groot Emaus is lid van Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) en heeft hiervan het Keurmerk “OBC in perspectief” toegekend gekregen. Dit wil zeggen dat Groot Emaus voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals opgenomen in het kwaliteitskader van de VOBC: “OBC in perspectief".

   De VOBC waarborgt de hoogwaardige kwaliteit van de aangesloten instellingen. Dit wordt vormgegeven via een systeem van onderlinge visitaties door de OBC’s. Zij bezoeken elkaar jaarlijks om, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, te toetsen of een aangesloten instelling voldoet aan de stevige kwaliteitseisen van de VOBC. Indien dit het geval is ontvangt het betreffende OBC een keurmerk dat de kwaliteit waarborgt. Op basis van deze visitaties bepalen de OBC’s jaarlijks gezamenlijke ontwikkelpunten en besluiten zij in welke innovaties wordt geïnvesteerd. Zo wordt gewerkt aan een cyclus van continu verbeteren en van elkaar leren. Het aan de VOBC verbonden Landelijk Kenniscentrum LVB voedt de OBC’s met actuele wetenschappelijke kennis

   Contact

   Kunnen we je helpen?

   Wil je meer weten over orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus. Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. 

   Aanmelding crisisopname
   Wil je een jongere aanmelden voor een crisisopname? Dan kun je contact opnemen met ons zorgloket via 088-0368030 (tijdens kantooruren) of per mail via zorgloket.groot-emaus@sheerenloo.nl

   Routebeschrijving
   Klik hier voor een routebeschrijving naar Groot Emaus locatie Ermelo.