Adres en contact
Groene Allee 120
3853 JW Ermelo
Contact opnemen Direct aanmelden

Rietschans College voor voortgezet speciaal onderwijs in Ermelo
Groene Allee 120 Context

Leren en school Behandelen

Piet ging al een aantal maanden niet naar school. Hij had veel last van de drukte in zijn klas en maakte zich zorgen en was somber. Het lukte niet om te leren, daarom zat hij thuis. Nu krijgt Piet hulp van de GGZ en gaat hij stapje voor stapje weer naar school op het Rietschans College. Eerst een paar uur per dag en als dat goed gaat steeds een uurtje extra.

In het kort

Het Rietschans College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen zijn tussen de 12 tot 20 jaar oud. Zij hebben te maken met psychische problemen. Denk aan depressies, trauma, autisme, adhd, angst en persoonlijkheidsproblemen. Deze problemen maken het moeilijk om goed te functioneren binnen het reguliere onderwijs.

De school bereidt je voor op een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. Daarom krijg je een onderwijsprogramma dat aansluit op jouw niveau en jouw interesses en doelen. Daarbij gaan we uit van jouw mogelijkheden en niet van je beperkingen.

Het Rietschans College is zoveel mogelijk een gewone school, waar het soms net even anders loopt. Ons motto is: 'Gewoon waar mogelijk en speciaal waar nodig'. Dat betekent ook dat je dezelfde leerstof krijg als op het regulieronderwijs. We werken nauw samen met het Christelijk College Groevenbeek. Zo houd je aansluiting met het reguliere onderwijs.

Hoe werken we?

Wij geloven dat je voor een goede ontwikkeling meer nodig hebt dan kennis alleen. Daarom krijg je naast de gewone schoolvakken ook lessen waarin je je praktische, creatieve, sociale en emotionele vaardigheden ontwikkelt. Ook willen we graag weten hoe het met jou gaat en hoe je vooruitgaat. Daarom meten wij dit. Dat doen we met het Ontwikkelingsperspectief. Hierin leggen wij jouw emotionele, schoolse en cognitieve ontwikkeling vast. Tijdens ouderavonden bespreken wij het Ontwikkelingsperspectief.

Als jouw behandeling tijdens schooluren valt, wordt deze in je lesrooster opgenomen.

Wat kun je leren?

In de onderbouw kun je lessen volgen voor vmbo-tl en havo/vwo, afhankelijk je niveau. Na de onderbouw kun je bij ons naar de bovenbouw. Of je gaat verder naar het regulier onderwijs.
In de bovenbouw kun je bij ons naar vmbo-kader (sector Zorg en welzijn), vmbo-tl en havo. Na 2 jaar kun je dit afsluiten met een volwaardig diploma.

‘s Heeren Loo Onderwijs

Het Rietschans College in Ermelo is 1 van de 4 scholen van ‘s Heeren Loo Onderwijs (Beekdal, De Lasenberg, Emaus College en Rietschans College). Kenmerkend bij 's Heeren Loo Onderwijs is dat jongeren zich kunnen ontwikkelen vanuit zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Ook besteden we veel aandacht aan het aanleren van (sociale) vaardigheden.

Aanmelden en contact

Zit je kind in groep 8 van het basisonderwijs en adviseert de school speciaal onderwijs? Of heeft je kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)? Dan kun je contact opnemen met ons secretariaat.Zit je kind op het regulier voortgezet onderwijs binnen de regio Noordwest-Veluwe? Dan loopt de aanmeldingsprocedure via de stichting Leerlingenzorg in Harderwijk, tel. 0341-842834 of info@leerlingenzorgnwv.nl

Adres Rietschans College
Groene Allee 120
3853 JW Ermelo
Telefoon: 088-0407171
E-mail: rietschans@shlonderwijs.nl

Contact

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? Klantcontact Landelijk helpt je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, WhatsApp, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zit Klantcontact Landelijk klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.30 uur in de morgen tot 17.30 uur in de avond.

Neem contact op