Dit levert innovatie op

Dezelfde dingen anders doen

Van spanningen meten bij cliënten tot slimmere zorgprocessen. Innovatie maakt het mogelijk. Door voortdurend te vernieuwen dragen we bij aan een goed leven, mooi werk en een duurzaam gezonde organisatie. We zetten ons voortdurend in om te blijven innoveren. Lees een aantal (praktijk) voorbeelden:

 • De HUME is een hulpmiddel om onderzoek te doen bij een cliënt. Het helpt ons om onze cliënten beter te begrijpen als zij ongezonde spanning hebben. Dankzij een sok met een sensor kunnen we deze spanning tijdens het dagelijkse leven van de cliënt in kaart te brengen. Zodat we uiteindelijk de spanning, waar mogelijk, bij de cliënt kunnen verminderen of voorkomen.

  Slimme sok om cliënten beter te begrijpen

  Om de cliënt beter te begrijpen, proberen we zoveel mogelijk samen te werken met de zorgverleners, verwanten (en als het mogelijk is de cliënt zelf). We bekijken samen hoe we de HUME kunnen inzetten als hulpmiddel voor de cliënt.

  Maar hoe werkt de HUME?

  Met een sensor in de sok worden de huidgeleiding en beweging van de cliënt gemeten. De metingen kunnen laten zien wanneer een cliënt spanning heeft. In het HUME-dashboard myHUME verzamelen we deze metingen. Na een tijdjes hebben we genoeg metingen gedaan om een advies te geven. Een gedragswetenschapper, het behandelde zorgteam (en daar waar mogelijk verwanten én de cliënt) nemen samen de uitslagen door. De gedragswetenschapper kan vervolgens advies, aan de hand van de situatie van de cliënt, geven.

  Met deze kennis kunnen we kijken welke omgevingsfactoren invloed hebben op de cliënt. In welke situaties is de cliënt gespannen? Hoe komt het dat de cliënt gespannen is tijdens een bepaalde situatie? En welk gedrag laat de cliënt zien als hij spanning ervaart? Als we die vragen kunnen beantwoorden, kunnen we kijken hoe we de cliënt kunnen helpen. Er wordt dan gekeken wat we kunnen doen om de spanning van de cliënt te verminderen of te voorkomen.

  In de onderstaande video vertellen persoonlijk begeleider Monique van de Poll en gedragswetenschapper Koen Rosbender hoe de HUME werkt, wat voor toegevoegde waarde deze zorginnovatie voor de cliënt heeft en delen hun ervaringen.

  Binnen onze organisatie proberen we de HUME stapsgewijs in te zetten, zodat we zoveel mogelijk cliënten kunnen helpen als dat nodig is. Meer lezen over de HUME? Bekijk dan ook het nieuwsbericht over de HUME.

 • Met beeldbellen kunnen verwanten gemakkelijk even contact hebben met de cliënt. Een kort praatje over de afgelopen dag of het uitje met de groep, nieuwe spullen laten zien of samen een liedje zingen. Een uitkomst, zeker in de coronaperiode waarin bezoek soms niet of beperkt mogelijk was.

  Maar ook in de begeleiding van de cliënt biedt beeldbellen voordelen. Je kunt snel even iemand geruststellen en vaker contact onderhouden met cliënten die wat verder weg wonen. 

 • MijnEigenPlan is een interactief en digitaal planbord. Daar staat alles op wat te maken heeft met de dagindeling van de groep en de cliënt. De cliënt kan nu bijvoorbeeld met en zonder begeleider zijn of haar dagprogramma inzien, bekijken wie er werkt en wat er op het menu staat. Dat geeft duidelijkheid en rust. We testen nu of MijnEigenPlan bijdraagt aan het verlagen van de werkdruk voor medewerkers. En bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfvertrouwen van cliënten. 

 • Robins Wereld is een online educatieve game voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Voor deze groep kinderen bestaan er bijna geen games, terwijl zij natuurlijk ook graag mee willen doen. Ook zagen we dat in het onderwijs voor deze kinderen nog weinig aandacht besteed wordt aan het leren leren. Robins wereld helpt daarbij en maakt leren leuk. Dat is belangrijk. Zeker bij kinderen met een verstandelijke beperking. De game traint vier vaardigheden: aandacht, impulscontrole, werkgeheugen en probleemoplossend vermogen. Robins Wereld speel je op een computer of iPad. Begeleiders kunnen het gebruiken op een orthopedisch kinderdagcentrum of binnen het ZML onderwijs.

  Robin is de hoofdpersoon en beleeft avonturen, maar heeft daar wel hulp bij nodig. Bijvoorbeeld: als hij zijn bal kwijt is, moet de speler die zoeken. En is de bal gevonden? Dan klinkt er een muziekje of doen apen een dansje als beloning. Lukt het niet om de bal te vinden, dan geeft een hand op het scherm een hint.

  Robins Wereld is ontwikkeld door 's Heeren Loo i.s.m. Mediaheads en de AFAS foundation. In 2020 won de game IPON Award.

Anders leren kijken

Kansen om te vernieuwen en verbeteren met innovatie moet je leren zien. Dit geldt voor iedereen: cliënt, verwant en medewerker. Sommige kansen kun je zelf oppakken, bij andere heb je hulp van ons nodig. Door met zijn allen anders te kijken en te doen, kunnen we echt veranderen.

Andere dingen doen

Sommige vragen zijn zo ingewikkeld en breed dat we meer tijd nodig hebben. Met cliënten, medewerkers en specialisten uit de organisatie zoeken we vervolgens naar de beste oplossing.   

 • Eén op de drie cliënten voelt zich wel eens eenzaam. Een ruim sociaal netwerk kan helpen in de strijd tegen eenzaamheid. Maar hoe leer je nieuwe mensen kennen als je ze nooit tegenkomt? Met het project ‘Wil je er voor me zijn’ zoeken we in een regio naar mogelijkheden voor meer spontane ontmoetingen.

 • Iedere cliënt heeft recht op medische zorg. Door een dreigend tekort aan artsen verstandelijk gehandicapten kan deze zorg in de toekomst in de knel raken. Daarom denken we nu al na over hoe we de medische zorg anders kunnen inrichten. Dat doen we met zorgprofessionals, medewerkers en woonlocaties. Daarbij kijken we naar  hoe we anders kunnen samenwerken en hoe we de juiste mensen op het juiste moment kunnen inzetten. Zo zorgen wij nu en in de toekomst voor goede zorg voor onze cliënten.

Innovaties uitproberen

Kansen om te vernieuwen en verbeteren met innovatie moet je leren zien. Dit geldt voor iedereen: cliënt, verwant en medewerker. Sommige kansen kun je zelf oppakken, bij andere heb je hulp van ons nodig. Door met zijn allen anders te kijken en te doen, kunnen we echt veranderen.

Innoveren is maatwerk; wat bij de een fantastisch werkt, doet dat bij de ander soms niet. Daarom kunnen cliënten en medewerkers producten uitproberen om zo de beste innovatieve oplossing voor hun vraag te vinden.

Innovatiekoffer

De innovatiekoffer zit vol producten waarmee cliënten:

 • meer regie op hun leven krijgen
 • op een andere manier contact kunnen leggen met onze medewerkers
 • zich kunnen vermaken
 • tot rust kunnen komen op een drukke groep.

Eén koffer gaat naar bijeenkomsten waar veel medewerkers aanwezig zijn. De overige twee gaan steeds drie maanden naar een regio. Daar zorgt een innovatieambassadeur ervoor dat cliënten en medewerkers producten gaan uitproberen.

Innovatielabs

In onder andere Apeldoorn en Ermelo hebben we ruimtes waar cliënten en medewerkers producten kunnen uitproberen. In deze ruimtes werken cliënten. Zij testen zelf nieuwe producten en adviseren andere cliënten over welk product een antwoord op hun vraag kan zijn. 

Meer weten?

Lees meer over het proces van innoveren. Wil je meer weten over onze innovaties of over mogelijkheden om innovaties uit te proberen? Mail dan naar e-mailadres: innovatie@sheerenloo.nl.