Zo innoveren we

Waarom innoveren we?

We innoveren de zorg op verschillende manieren:

High tech, high touch

Technologie kan een volwaardige en positieve rol spelen in de levens van cliënten en het werk van onze medewerkers. Vanuit innovatie streven we naar technologische oplossingen die de menselijkheid van de zorg kenmerkt bewaakt of verruimt. Dit betekent dat we de veranderende vraag in de praktijk scherp in de gaten houden. We realiseren niet alleen dat een technologie beschikbaar is, maar ook de inbedding in systemen, processen, werkwijzen en gedrag (holistische aanpak).

Anders denken

Een innovatieve mindset is een krachtige motor voor vernieuwing in de organisatie. Op de werkvloer in de zorg, bij ondersteunende afdelingen en in de board room. Vanuit innovatie stimuleren we collega’s binnen ’s Heeren Loo én in de sector om een innovatieve mindset te cultiveren. Want innovatief denken is een competentie die je kunt trainen. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van trendonderzoek om op basis van maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe innovatiekansen te formuleren.

Anders doen

Sociale innovatie is onmisbaar om de zorg toekomstbestendig in te richten. Hoe geven cliënten hun leven vorm en welke rol spelen verwanten, vrijwilligers en zorgprofessionals daarin? Waar vinden we vrijheid en regelruimte als tegenwicht tegen administratieve last en regeldruk? Hoe bouwen we aan een inclusievere maatschappij? Hoe vinden we kansen en mogelijkheden in een situatie van schaarste in mensen en middelen?

Voorbij de pilots, naar opschalen en borgen

Innovatie heeft soms de reputatie van een vat vol experimenten en pilots die slechts mondjesmaat hun weg vinden naar de zorg. Innovatie ’s Heeren Loo werkt daarom samen met interne en externe stakeholders om toepassing van oplossingen te verbreden (opschaling) en duurzaam in te bedden in processen en werkwijzen (borgen). Dat betekent een grote uitdaging op organisatieniveau, maar juist ook met partners in de sector.

    Innoveren doen we samen

    Innovatie bij ’s Heeren Loo begint altijd bij de vraag van de cliënt, zijn verwant of de medewerker. Zij zijn het hart van onze organisatie. Daarbij werken we samen met experts binnen en buiten ’s Heeren Loo, zoals begeleiders, gedragswetenschappers en specialisten in de ondersteunende diensten. We werken ook samen met hogescholen, universiteiten en bedrijven. En met partners binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, fondsen of andere financiers. Zo bundelen en delen we krachten, expertise en kansen en kunnen we steeds beter innoveren.

    Meer weten

    Dit levert innovatie op. Heb jij een zorgvraag waar je niet uitkomt? Ben je op zoek naar een innovatie die jou verder kan helpen? Zie je samenwerkingskansen of je heb je een andere vraag over innovatie? Laat het ons weten via innovatie@sheerenloo.nl. Dan kijken we samen hoe we jou het beste kunnen helpen.