Expertisecentrum EMB

De beperkingen van kinderen en volwassenen met EMB zijn ingrijpend en opvallend. Vaak gaat het om ernstige verstandelijke, motorische en zintuiglijke beperkingen. Niet zo verwonderlijk dus dat vooral die beperkingen in het oog springen en dat de mogelijkheden van mensen met EMB vaak onderbelicht blijven. Terwijl zij, net als ieder ander, recht hebben op een optimale ontwikkeling.

Mensen met EMB zijn de hele dag, op alle terreinen van het dagelijkse leven, afhankelijk van anderen. Zij kunnen niet zelfstandig de wereld ontdekken en ervaringen opdoen. Hun familie en hun zorgprofessionals moeten die wereld naar hen toe brengen. Hem begrijpelijk en veilig maken, maar ook spannend en uitdagend. Dat is niet eenvoudig en daarvoor is veel (wetenschappelijke) kennis nodig die weer vertaald moet worden naar de praktijk.

Wat we doen

Het expertisecentrum EMB verzamelt, onderzoekt en verspreidt kennis en expertise over de ondersteuning aan mensen met EMB. Zo maken we die kennis toegankelijk voor iedereen die daarin geïnteresseerd is zodat alles onder één dak te vinden is. Het expertisecentrum EMB is een samenwerking tussen 's Heeren Loo en de Rijksuniversiteit Groningen. We werken nauw samen met andere organisaties die expertise hebben op het gebied van EMB. 

Wat je bij ons kunt vinden

Ben je op zoek naar nieuwe inzichten, toepasbare kennis of praktijkgerichte trainingen? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Wij vertalen de resultaten van wetenschappelijke kennis en maken ze geschikt voor toepassing in de praktijk. Dat doen we door te onderzoeken welke methodes of welke aanpakken het beste werken. We verzorgen trainingen voor professionals die kinderen of volwassenen met EMB ondersteunen of begeleiden. Maar ook ouders kunnen bij ons terecht, bijvoorbeeld met vragen over methoden en ondersteuningsmogelijkheden.

Uitgelichte video: expertisecentrum EMB

Trainingen

Recente, wetenschappelijke kennis over kinderen, jongeren en volwassenen met EMB op een aansprekende manier voor het voetlicht brengen, dat is het doel van onze trainingen. Eigen casuïstiek is altijd de kern. Zo blijven we dicht bij jouw praktijk en kun je het geleerde meteen toepassen. Onze trainers hebben veel inhoudelijke kennis en ervaring met onderwijs en onderzoek.

Het kan zijn dat we je tijdens de training vragen een vragenlijst in te vullen. We gebruiken deze gegevens - geanonimiseerd - voor verder wetenschappelijk onderzoek. Zo snijdt het mes aan twee kanten: wetenschappelijke kennis stroomt naar de praktijk en praktijkkennis dient als input voor onderzoek.

Abonnementen

Organisaties kunnen ook abonnementen bij ons afnemen. Dit betekent dat we in overleg combinatiepakketten samenstellen van trainingen, eventueel gecombineerd met onderzoek op locatie.

Trainingen: open inschrijving

Wil je één van deze trainingen volgen? Of heb je er andere vragen over? Neem dan contact met ons! Dat kan via expertisecentrumemb@sheerenloo.nl.

Bekijk hieronder ons open aanbod:

 • Zelfverwondend, teruggetrokken, repeterend of agressief gedrag komt veel voor bij kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen. Opvallend is dat begeleiders deze gedragsproblemen vaak ’niet ernstig’ vinden. Zij zien het als iets wat bij de beperking of de persoon hoort. De problemen worden vaak niet vastgelegd in het ondersteuningsplan en er worden dus ook geen afspraken gemaakt om het gedrag te verminderen of voorkomen. Dat is jammer, want ook mensen met EMB hebben recht op een optimale ontwikkeling. En voor die ontwikkeling zijn zij afhankelijk van anderen. Alleen als de mensen om hen heen hun gedrag op waarde weten te schatten, krijgen deze mensen meer regie en daarmee een stem.

  Wat het oplevert

  • Je hebt kennis over gedragsproblemen bij mensen met EMB.
  • Je hebt meer zicht op de oorzaken van probleemgedrag bij mensen met EMB.
  • Je weet wat de gevolgen van gedragsproblemen zijn en je kent de achterliggende risicofactoren.
  • Je kunt de Lijst Gedragsproblemen EMB in de praktijk gebruiken om gedragsproblemen te signaleren en in kaart te brengen.
  • Je bent beter in staat ernstige gedragsproblemen bij mensen met EMB te duiden waardoor zij meer eigen regie krijgen.

  Voor wie

  Begeleiders, therapeuten van kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen. Ook ouders zijn welkom. Het maximum aantal deelnemers is 15. Medewerkers van ’s Heeren Loo kunnen zich ook via 'Mijn Leeromgeving' aanmelden.

  Door wie

  Petra Poppes, GZ-psycholoog en onderzoeker.

  Waar

  Berkenweg 11, Amersfoort

  Kosten

  € 245 inclusief BTW, lunch en certificaat.

  Duur

  Een trainingsdag van circa 6 uur.

  Aanmelden

  Stuur een mail naar expertisecentrumemb@sheerenloo.nl

  Bekijk ook:

 • Met multi-sensory storytelling (MSST) krijgen mensen met EMB toegang tot verhalen. MSST is een plezierige activiteit, maar het kan ook de betrokkenheid met de omgeving vergroten of iemand leren een verhaal te herkennen. Het geeft informatie over de voorkeuren (voor bepaalde stimuli) en mogelijkheden (motorisch, sensorisch, cognitief) van de luisteraar en kan de interactie tussen voorlezer en luisteraar bevorderen. MSST is een van de weinige wetenschappelijk onderzochte interventies die speciaal ontwikkeld zijn voor mensen met EMB.

  Wat gaan we doen

  Je vergroot je kennis over MSST bij mensen met EMB. We staan stil bij wetenschappelijke kennis over MSST en de kenmerken van een MSST boek en verduidelijken dit aan de hand van filmmateriaal. Daarna gaan we heel praktisch aan de slag met het maken van een MSST boek voor jouw cliënt of kind dat je de volgende dag meteen kunt gaan gebruiken. 

  Wat het oplevert

  • Je bent bekend met de meest recente wetenschappelijke kennis over MSST voor mensen met EMB
  • Je hebt kennis over de verschillende doelen van een MSST boek
  • Je hebt kennis over de kenmerken van een MSST boek
  • Je bent in staat om een op maat gemaakt MSST boek te maken
  • Je weet hoe je een MSST boek het beste kunt voorlezen
  • Je hebt aan het eind van de training een op maat gemaakt MSST boek voor jouw cliënt of kind
  Voor wie

  Begeleiders, therapeuten, gedragswetenschappers en ouders van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Het maximum aantal deelnemers is 15. Medewerkers van ’s Heeren Loo kunnen zich ook via 'Mijn Leeromgeving' aanmelden.

  Door wie

  • Petra Poppes, GZ-psycholoog
  • Suzanne Jansen, psycholoog

  Waar

  Amersfoort, Berkenweg 11, ruimte 1.37 en 1.38 in het SSC

  Wanneer

  Op aanvraag

  Kosten

  € 245,- inclusief BTW, lunch en certificaat.

  Duur

  Een trainingsdag van circa 6 uur.

  Aanmelden

  Stuur een mail naar expertisecentrumemb@sheerenloo.nl.

 • Ook mensen met zeer ernstige meervoudige beperkingen hebben recht op ondersteuning die aansluit bij hun wensen en behoeften. Maar weten wat iemand nodig heeft begint met communiceren en juist dat is bij deze groep moeilijk. Mensen met EMB communiceren niet op een manier die wij gemakkelijk begrijpen. Hun wensen en behoeften worden pas duidelijk in hun relatie met de belangrijkste mensen in hun omgeving: ouders en professionals. Zij moeten bereid en in staat zijn systematisch, doelgericht én interdisciplinair samen te werken. Dat is de basis van de methode Perspectief, het opvoedings- en ondersteuningsprogramma ontwikkeld door Carla Vlaskamp.

  'De methode is in september 2015 erkend als bewezen effectieve interventie door de deelcommissie gehandicaptenzorg (Vilans). Uit het rapport van de commissie: ‘Goed uitvoerbaar en werkzaam, gedegen van opzet en stapsgewijs uit te voeren. Een sterk punt is dat de directe medewerkers na toepassing van het programma minder handelingsverlegen zijn.’

  Wat we gaan doen

  Je leert de methode Perspectief toe te passen in je eigen situatie. Tijdens de eerste en de tweede cursusdag gaan we in op de theorie van de methode. We bespreken de visie en het methodisch handelen aan de hand van de casuïstiek van de deelnemers. Na afloop van de twee trainingsdagen heb je een volledig programma geformuleerd voor één cliënt. Daarmee ga je aan de slag in de praktijk. Een paar maanden later organiseren we een terugkomochtend of -middag waarop we onze ervaringen delen en werken aan verdieping. 

  Wat het oplevert

  • Je hebt kennis over de visie achter de methode Perspectief.
  • Je bent in staat perspectieven, hoofddoelen en werkdoelen op te stellen en te evalueren.
  • Per groep wordt tijdens de training voor een cliënt een volledig programma geformuleerd.

  Voor wie

  Begeleiders, therapeuten en ouders van mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Het maximum aantal deelnemers is 15. Medewerkers van ’s Heeren Loo kunnen zich ook via 'Mijn Leeromgeving' aanmelden.

  Door wie

  • Petra Poppes, GZ-psycholoog
  • Suzanne Jansen, psycholoog

  Waar

  Berkenweg 11.

  Kosten

  € 495 inclusief BTW, lunch en certificaat.

  Studiebelasting

  2,5 dag training, in totaal 15 uur.

  Aanmelden

  Stuur een mail naar expertisecentrumemb@sheerenloo.nl.

  Bekijk ook:

  Uitspraken deelnemers training:

  • ‘Mooie wisselwerking tussen de trainers’
  • ‘Veel verschillende werkvormen zorgen ervoor dat het iedereen aanspreekt’
  • ‘Praktische toepasbare training’
  • ‘Door de training kwamen we erachter dat we niet altijd dezelfde benadering hanteren. Dat gaat soms om hele kleine dingen. Het is leuk en belangrijk om hierover met elkaar te spreken’.
 • Pijn heeft een functie. Het waarschuwt ons voor ziektes of aandoeningen. Pijn op tijd signaleren en beoordelen is dus belangrijk, al was het maar omdat niemand onnodig pijn wil lijden. Dat geldt ook voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Zij kunnen hun pijn vaak niet goed uiten of doen dat op een andere manier dan we gewend zijn. Wat betekent dat voor het signaleren van pijn bij deze mensen? Hoe kunnen we voorkomen dat we signalen van ziektes of aandoeningen bij hen missen?
   

  Wat we gaan doen

  Je vergroot je kennis over pijn bij mensen met een verstandelijke beperking in het algemeen en bij mensen met EMB in het bijzonder. We staan stil bij wetenschappelijke kennis over pijn, de richtlijn voor pijnsignalering en instrumenten die pijn meten. Aan de hand van beeldmateriaal en een pijninstrument (POSAID) oefenen we in het signaleren van pijn bij mensen met EMB. We besteden aandacht aan het opstellen van een plan van aanpak om pijn te signaleren bij een van jouw cliënten of bij jouw kind zodat je het geleerde meteen toe kunt passen in jouw praktijk.

  Wat het oplevert

  Je bent bekend met de meest recente wetenschappelijke kennis over pijn bij mensen met EMB.

  • Je hebt kennis over de multidisciplinaire richtlijn “Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking”.
  • Je hebt kennis over de verschillende pijninstrumenten.
  • Je kunt pijn bij jouw eigen kind of een cliënt met EMB signaleren.
  • Je kunt een plan van aanpak opstellen om pijn te signaleren bij jouw kind of jouw cliënt.

  Voor wie

  Begeleiders, therapeuten, gedragswetenschappers en ouders van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Het maximum aantal deelnemers is 15. Medewerkers van ’s Heeren Loo kunnen zich ook via 'Mijn Leeromgeving' aanmelden.

  Door wie

  • Petra Poppes, GZ-psycholoog
  • Suzanne Jansen, psycholoog

  Waar

  ---

  Kosten

  €245 inclusief BTW, lunch en certificaat.

  Duur

  Een trainingsdag van circa 6 uur.

  Aanmelden

  Stuur een mail naar expertisecentrumemb@sheerenloo.nl.

  Bekijk ook ‘Pijn meten bij mensen met EMB’ bij onderzoek.

 • De tijd dat de rol van ouders stopte bij de poort van de instelling ligt gelukkig ver achter ons. Ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen zijn nu dichtbij en betrokken. Zij hebben jarenlang intensief voor hun kind gezorgd en kennen het dus beter dan wie ook. Daarmee zijn ouders een belangrijke informatiebron en samenwerkingspartner voor professionals.

  “Toen mijn zoon uit huis ging, zeiden ze tegen me: ‘je moet loslaten’. Maar waarom? Ik laat mijn andere kinderen ook niet los als ze het huis uitgaan. Als ouder ken je hem het beste. Het gaat niet om loslaten, het gaat om zorg delen. Gedeelde zorg, noem ik het.”

  Wat we gaan doen

  We gaan uitgebreid in op de samenwerking tussen ouders en professionals en welke factoren daarbij een rol spelen. We onderzoeken wat ouders belangrijk vinden in de samenwerking en wanneer je kunt spreken van goede samenwerking. We besteden aandacht aan de manier waarop je samenwerking met ouders in kaart kunt brengen. We verdiepen ons in de uitkomsten van ons onderzoek. Je kunt eigen casuïstiek inbrengen die we vervolgens bespreken.

  Wat het oplevert

  • Je weet wat ouders van kinderen en volwassenen met EMB belangrijk vinden in de samenwerking.
  • Je hebt kennis over de factoren die van belang zijn in de samenwerking met ouders van kinderen en volwassenen met EMB.
  • Je bent op de hoogte van de laatste inzichten en ontwikkelingen.

  Voor wie

  Begeleiders en therapeuten van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Het maximum aantal deelnemers is 10. Medewerkers van ’s Heeren Loo kunnen zich ook via 'Mijn Leeromgeving' aanmelden.

  Door wie

  Suzanne Jansen, psycholoog en onderzoeker.

  Waar

  Berkenweg 11, Amersfoort.

  Kosten

  € 245 inclusief BTW, lunch en certificaat.

  Studiebelasting

  Een trainingsdag van circa 6 uur.

  Aanmelden

  Stuur een mail naar expertisecentrumemb@sheerenloo.nl.

  Bekijk ook:

 • Het sociale netwerk van mensen met ernstige meervoudige beperkingen is klein. Vaak bestaat het alleen uit de ouders, broers en zussen. Dat maakt het netwerk extra betekenisvol. Mensen met EMB hebben vaak een nauwe band met hun ouders. Des te schrijnender is het als een van de ouders of beide ouders wegvallen. Juist dan is het belangrijk om op een vertrouwd iemand terug te kunnen vallen.

  Wat we gaan doen

  We staan uitgebreid stil bij wetenschappelijke kennis over sociale netwerken van mensen met EMB. Aan de hand van werkbladen leer je hoe je het sociale netwerk van mensen met EMB in kaart kunt brengen. Je krijgt handvatten aangereikt om dat netwerk te vergroten door het opstellen van een plan. Dit plan kun je direct toepassen in je eigen praktijk. 

  Wat het oplevert

  • Je bent bekend met de meest recente wetenschappelijke kennis over sociale netwerken van mensen met EMB.
  • Je weet hoe je het sociale netwerk van mensen met EMB in kaart kunt brengen.
  • Je kent verschillende manieren om het sociale netwerk van mensen met EMB vorm te geven.
  • Je kunt een plan van aanpak opstellen om het sociale netwerk van mensen met EMB te vergroten.

  Voor wie

  Begeleiders, therapeuten, gedragswetenschappers en ouders van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Het maximum aantal deelnemers is 15. Medewerkers van ’s Heeren Loo kunnen zich ook via 'Mijn Leeromgeving' aanmelden.

  Door wie

  • Petra Poppes, GZ-psycholoog
  • Suzanne Jansen, psycholoog

  Waar

  Berkenweg 11, Amersfoort.

  Prijs

  €245 inclusief BTW, lunch en certificaat.

  Duur

  Een trainingsdag van circa 6 uur.

  Aanmelden

  Stuur een mail naar expertisecentrumemb@sheerenloo.nl

  Bekijk ook ‘Sociale contacten’ bij onderzoek.

Trainingen op maat

Vind je in ons open aanbod niet precies wat je zoekt? We kunnen ook een training op maat verzorgen, helemaal aangepast aan de wensen en vragen van jouw organisatie. Samen met jou stellen wij zo’n training samen. Wij kunnen de locatie verzorgen, maar het kan ook op een locatie die jij kiest.

Bekijk hieronder onze trainingen op maat:

 • Bij de methode Perspectief horen een aantal vaste onderdelen. De kern van het programma is de diagnostiek. Daarop baseer je het persoonsbeeld van elke cliënt en vervolgens formuleer je de bijbehorende doelen en ga je daar samen aan werken. Wij helpen je daarbij en geven feedback op jullie plannen. Zo weet je zeker dat de basis waarop je voortbouwt goed is en kun je beter bepalen wat haalbaar is. Natuurlijk kun je met je vragen altijd bij ons terecht.

  Wat we gaan doen

  We helpen managers, gedragswetenschappers, begeleiders en therapeuten van organisaties die de methode Perspectief willen invoeren. Wij ondersteunen bij de onderdelen die zij zelf kiezen, bijvoorbeeld het opstellen van een plan om de effectiviteit en kwaliteit van het programma te monitoren, het opstellen van persoonsbeelden en doelen of het vormgeven van interdisciplinaire samenwerking. De ondersteuning kan kortdurend zijn, op specifieke onderdelen, of voor langere tijd bij de hele implementatie. Hoe we het invullen hangt af van de specifieke wensen en behoeften van een organisatie. We maken dit aanbod dan ook helemaal op maat.

  Wat het oplevert

  Een efficiënte en effectieve implementatie van de methode Perspectief.

  Voor wie

  Organisaties in de zorg voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

  Door wie

  • Petra Poppes, (GZ-psycholoog)
  • Suzanne Jansen, (Psycholoog)
  • Annette van der Putten, (Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, afdeling orthopedagogiek)

  Kosten

  Op aanvraag, afhankelijk van de omvang van de ondersteuning.

  Bekijk ook:

 • Zelfverwondend, teruggetrokken, repeterend of agressief gedrag komt veel voor bij kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen. Opvallend is dat begeleiders deze gedragsproblemen vaak ’niet ernstig’ vinden. Zij zien het als iets wat bij de beperking of de persoon hoort. De problemen worden vaak niet vastgelegd in het ondersteuningsplan en er worden dus ook geen afspraken gemaakt om het gedrag te verminderen of voorkomen. Dat is jammer, want ook mensen met EMB hebben recht op een optimale ontwikkeling. En voor die ontwikkeling zijn zij afhankelijk van anderen. Alleen als de mensen om hen heen hun gedrag op waarde weten te schatten, krijgen deze mensen meer regie en daarmee een stem.

  Wat we gaan doen

  Tijdens dit traject brengen we de gedragsproblemen binnen jouw organisatie of locatie in kaart aan de hand van de Lijst Gedragsproblemen EMB. In overleg met de organisatie schrijven we samen een onderzoeksplan en dat voeren we uit. Zo krijg je in beeld of probleemgedrag voorkomt, hoe vaak het voorkomt en hoe ernstig de gedragsproblemen ervaren worden. Je krijgt handvatten voor inhoudelijk beleid en adviezen worden gegeven voor het vervolg.

  Wat het oplevert

  • De organisatie kent de prevalentie en frequentie van gedragsproblemen binnen de eigen populatie.
  • De organisatie krijgt op maat geschreven advies wat betreft het behandelvervolg.

  Voor wie

  Organisaties die zorg bieden aan kinderen, jongeren en/of volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen (bijvoorbeeld scholen, kinderdagcentra en woonvoorzieningen).

  Door wie

  Petra Poppes, GZ-psycholoog en onderzoeker

  Waar

  Dit traject voeren we in company uit.

  Kosten

  € 6.000 exclusief BTW voor een traject van 2 tot 3 maanden.

  Bekijk ook de training ‘Gedragsproblemen bij kinderen en volwassenen met EMB’ voor begeleiders en therapeuten in ons open aanbod.

 • Ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen hebben jarenlang intensief voor hun kind gezorgd. Zij kennen hun kind beter dan wie ook. Daarmee zijn ouders een belangrijke informatiebron en samenwerkingspartner voor professionals. Hun inbreng is onmisbaar voor goede zorg.

  Wat we gaan doen

  Samen met de organisatie schrijven we een onderzoeksplan en voeren dat uit. We brengen de samenwerking met ouders binnen een organisatie of locatie in kaart aan de hand van de Vragenlijst Ervaringen van Ouders met het Zorgproces (EMB). Dit biedt inzicht in wat ouders van belang vinden in de samenwerking en hoe zij de samenwerking rond hun kind met EMB ervaren.  De organisatie ontvangt een schriftelijke weergave van de onderzoeksresultaten en adviezen voor het vervolg.

  Wat het oplevert

  • De organisatie weet wat ouders belangrijk vinden in samenwerking.
  • De organisatie weet hoe tevreden ouders zijn ouders over de samenwerking.
  • De organisatie krijgt op maat geschreven advies over het vervolg.

  Voor wie

  Organisaties die zorg bieden aan kinderen, jongeren en/of volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen (bijvoorbeeld scholen, kinderdagcentra en woonvoorzieningen).

  Door wie

  Suzanne Jansen, psycholoog en onderzoeker

  Waar

  Dit traject voeren we in company uit.

  Kosten

  € 6.000 exclusief BTW voor een traject van 2 tot 3 maanden. De duur van het traject stemmen we af op de wensen van de organisatie.

  Bekijk ook de training ‘Samenwerking met ouders’ voor begeleiders en therapeuten in ons open aanbod. 

 • Ook mensen met zeer ernstige meervoudige beperkingen hebben recht op ondersteuning die aansluit bij hun wensen en behoeften. Die wensen en behoeften worden pas duidelijk in hun relatie met de belangrijkste mensen in hun omgeving: ouders en professionals. Zij moeten op hun beurt bereid en in staat zijn systematisch, doelgericht én interdisciplinair samen te werken. Dat is de basis van de methode Perspectief, het opvoedings- en ondersteuningsprogramma ontwikkeld door Carla Vlaskamp.

  De methode is in september 2015 erkend als bewezen effectieve interventie door de deelcommissie gehandicaptenzorg (Vilans). Uit het rapport van de commissie: ‘Goed uitvoerbaar en werkzaam, gedegen van opzet en stapsgewijs uit te voeren. Een sterk punt is dat de directe medewerkers na toepassing van het programma minder handelingsverlegen zijn.

  Wat we gaan doen

  Je leert hoe je de methode Perspectief kunt toepassen en invoeren in je eigen praktijk. We gaan in op de achterliggende theorie, de visie en het methodisch handelen aan de hand van casuïstiek. Ook diagnostiek komt aan de orde. Gedragswetenschappers krijgen na afloop van de eerste dag instrumenten mee waarmee ze kunnen oefenen in het schrijven van een persoonsbeeld. Alle deelnemers schrijven een implementatieplan. Tijdens de tweede dag krijg je feedback op de persoonsbeelden en implementatieplannen. Na een aantal maanden organiseren we een terugkomochtend of -middag om ervaringen te delen en te werken aan verdieping. 

  Wat het oplevert

  • Je bent bekend met de visie van Perspectief.
  • Je kunt diagnostiek uitvoeren volgens de richtlijnen van de methode.
  • Je kunt doelgericht en systematisch werken aan persoonsgerichte ondersteuning van mensen met EMB.
  • Je kunt een implementatieplan schrijven voor jouw locatie.
  • Je kent het proces en de inhoud van een goede implementatie en borging van de methode Perspectief en je weet welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.

  Voor wie

  Gedragswetenschappers en teammanagers van een organisatie. Het maximum aantal deelnemers is 15..

  Door wie

  • Petra Poppes, GZ-psycholoog
  • Suzanne Jansen, psycholoog
  • Annette van der Putten, hoogleraar RuG

  Kosten

  € 495 inclusief BTW en certificaat. Als wij de locatie verzorgen, zit ook de lunch bij de prijs inbegrepen.

  Duur

  2,5 dag training. In totaal 15 uur.

  Bekijk ook:

Onderzoek

Een expertisecentrum valt of staat met gedegen wetenschappelijk onderzoek. Wij doen dat in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten van dat onderzoek moeten het verschil maken voor cliënten. Onderzoek en praktijk zijn dus sterk van elkaar afhankelijk. Het één kan niet zonder het ander. Daarom vragen we de deelnemers aan onze training ook vaak een vragenlijst in te vullen. We gebruiken deze gegevens - geanonimiseerd - weer voor verder wetenschappelijk onderzoek. Zo snijdt het mes aan twee kanten: wetenschappelijke kennis stroomt naar de praktijk en praktijkkennis dient als input voor onderzoek.Hieronder vind je een overzicht van de meest actuele onderzoeken.

 • Broers en zussen van kinderen met EMB zijn overwegend positief over hun situatie. Toch ervaren zij ook moeilijkheden. Bijvoorbeeld bij het omgaan met het gedrag van hun broer of zus. Datzelfde geldt ook voor de ouders. ‘Ik hou van mijn zusje, maar soms ook niet!  is een van de uitspraken in dit onderzoek.

  Doel

  De ervaringen in beeld krijgen van gezinsleden van mensen met EMB die thuis of in een woonvorm wonen.

  Resultaat

  Het onderzoek laat zien dat ouders van een kind met EMB, ondanks professionele ondersteuning, een veel groter deel van hun tijd aan zorgtaken besteden dan andere ouders. Dit ontwricht hun dagelijkse gewoonten en heeft vaak negatieve gevolgen voor hun sociale contacten en financiële situatie. Ondanks dat vinden de meeste ouders dat het thuis opvoeden van hun kind met EMB ook een positieve invloed heeft op hun gezin. Uit de resultaten blijkt verder dat de meeste ouders (of andere verwanten) tevreden zijn met de kwaliteit van de ondersteuning in een woonvoorziening. Toch was ook een aanzienlijk deel ontevreden of slechts in geringe mate tevreden met de kwaliteit van die ondersteuning. Dit onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor de situatie en behoeften van de gezinsleden van mensen met EMB en de ondersteuning te richten op de behoeften van het gehele gezin.

  Betrokken onderzoekers

  dr. Annette van der Putten
  prof. dr. Carla Vlaskamp
  dr. Jorien Luijkx
  Relevante literatuur

  Publicaties

  Luijkx, J. (2016). Family matters: The experiences and opinions of family members of persons with (severe) or profound intellectual disabilities. Luijkx, J. & Vlaskamp, C. (2012). Toch is het een goede keus geweest. Ervaringen van ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Antwerpen: Garant.

 • Gedragsproblemen komen veel voor bij kinderen en volwassenen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB), blijkt uit het promotieonderzoek van Petra Poppes: zelfverwondend gedrag, stereotype gedrag, teruggetrokken gedrag en agressief of destructief gedrag.Doel

  Meer inzicht in gedragsproblemen bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, hoe professionals daarmee omgaan en hoe we dat kunnen verbeteren.

  Resultaat

  Uit het onderzoek blijkt dat begeleiders gedragsproblemen bij mensen met EMB meestal ’niet ernstig’ vinden. Zij gaan er vanuit dat gedragsproblemen geen grote gevolgen voor hen hebben. Vaak zien ze het gedrag als iets wat hoort bij de persoon of de beperking. Andere oorzaken - bijvoorbeeld omgevingsfactoren - blijven daardoor onopgemerkt. Gedragsproblemen die wel gesignaleerd worden, komen in meer dan de helft van de gevallen niet terug in het persoonlijk plan. Er worden dus ook geen duidelijke afspraken gemaakt over het voorkomen of verminderen van dergelijk gedrag. Op basis van deze resultaten is een training ontwikkeld. Na het volgen van deze training beoordelen zorgprofessionals gedrag als ernstiger, maar dit effect is kort durend. Het kortdurend opleiden van zorgprofessionals leidt niet tot een verandering in de verklaringen die zij geven voor gedragsproblemen bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

  Betrokken onderzoekers

  • dr. Petra Poppes
  • prof. dr. Annette van der Putten
  • prof. dr. Carla Vlaskamp

  Publicaties

  Poppes, P. Challenging practices. Challenging behaviour in people with Profound Intellectual and Multiple Disabilities and its consequences for practice. ‘s Heeren Loo. ISBN: 9789462286771.

  Producten

  De Lijst Gedragsproblemen-EMB.
  Deze lijst dient om gedragsproblemen bij kinderen en volwassenen met EMB in kaart te brengen. Bestel via expertisecentrumemb@sheerenloo.nl 

  • Bewegen heeft een positieve invloed op zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid. Echter, de mogelijkheden om te bewegen zijn beperkt voor personen met EMB. Het is dan ook niet geheel onverwacht dat onderzoek laat zien dat personen met EMB veelal een inactief bestaan leiden. Inactiviteit heeft voor deze personen niet alleen negatieve gevolgen voor de gezondheid, maar betekent ook een afname in de mogelijkheden voor het maken van contact, het betrokken zijn bij activiteiten en participatie in de samenleving. Zowel binnen het onderzoek als binnen de praktijk wordt gezocht naar de juiste manier om personen met EMB motorisch te activeren.

   Doel

   Er zijn inmiddels al vele mooie praktijkinitiatieven ontstaan op het gebied van motorische activering, maar wat werkt, wanneer, hoe en waarom, zijn vragen die op dit moment nog onbeantwoord blijven. In dit onderzoek zal bestaande praktijkkennis worden benut en worden aangevuld met kennis uit de literatuur met als uiteindelijke doel de ontwikkeling en implementatie van een evidence-based programma voor de motorische activering van personen met EMB.

   Resultaat

   Dit onderzoek loopt nog. wordt uitgevoerd door onderzoeker Leentje van Alphen in een samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen, Basiseenheid orthopedagogiek (prof. Dr. Annette van der Putten), Hanzehogeschool Groningen, afdeling Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing (Dr. Aly Waninge) en zorgorganisaties van o.a. Koninklijke Visio en Bartiméus.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leentje van Alphen via: h.j.m.van.alphen@rug.nl.

   Betrokken onderzoekers

   • prof. dr. Annette van der Putten
   • drs. Leentje van Alphen
  • Met multi-sensory storytelling (MSST) krijgen mensen met EMB toegang tot verhalen. In MSST-boeken wordt gesproken tekst ondersteund met zintuiglijke stimuli. De vorm en de inhoud van de boeken worden aangepast aan het individu.

   Doel

   De effecten onderzoeken van van multi-sensory story telling bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

   Resultaat

   MSST is een plezierige activiteit, maar het kan ook de betrokkenheid met de omgeving vergroten of iemand leren een verhaal te herkennen. Het geeft informatie over de voorkeuren (voor bepaalde stimuli) en mogelijkheden (motorisch, sensorisch, cognitief) van de luisteraar en kan de interactie tussen voorlezer en luisteraar bevorderen. Om de alertheid en de aandacht van de luisteraar te bevorderen, kan de voorlezer het boek het beste regelmatig en op dezelfde manier voorlezen. Het beste is het om de stimuli zo aan te bieden dat de luisteraar er zelf mee kan manipuleren of exploreren. De voorlezer kan (veranderingen in) het gedrag van de luisteraar observeren en hierop inspelen. MSST is een van de weinige wetenschappelijk onderzochte interventies die speciaal ontwikkeld zijn voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

   Betrokken onderzoekers

   • dr. Annet ten Brug
   • prof. dr. Annette van der Putten
   • prof. dr. Carla Vlaskamp

   Publicaties

  • Perspectief gaat uit van de visie dat kinderen en volwassenen met EMB recht hebben op optimale ontplooiing binnen hun mogelijkheden. Hun gedrag is leidend. Waarom trekt deze persoon zijn wenkbrauw op? Waarom zijn bij die ander de pupillen vergroot? Waarom zweet dit kind vandaag meer dan gisteren? Allemaal kleine signalen die grote betekenis kunnen hebben en die - als we ze goed interpreteren - de eigen regie kunnen vergroten. Dat vraagt om nauwe samenwerking tussen ouders en professionals. Zij moeten bereid zijn systematisch, doelgericht én interdisciplinair samen te werken. Dat is de basis van de methode Perspectief, het opvoedings- en ondersteuningsprogramma ontwikkeld door Carla Vlaskamp.

   Doel

   De werking van Perspectief, het Ondersteuningsprogramma/Opvoedingsprogramma voor kinderen en volwassenen met EMB, evalueren en zo nodig bijstellen. We volgen kinderen en volwassenen met EMB die de mogelijkheid krijgen een actieve en sturende rol te spelen in relaties met anderen. Ook nu doen we nog onderzoek naar de effecten op de lange termijn. Sinds 2002 volgen we de implementatie van het programma bij groepen kinderen en volwassenen met EMB.

   Resultaat

   De methode leidt tot betere interpretatie van het gedrag van mensen met EMB en tot ondersteuning die beter aansluit bij hun behoeften. Dit wordt bereikt doordat zorgprofessionals:

   • een relationele visie hanteren;
   • een passend opvoedings-/ondersteuningsperspectief kunnen formuleren voor elke cliënt;
   • zich vaardigheden eigen maken om systematisch en doelgericht te werken;
   • beter samenwerken, zowel binnen hun eigen discipline als met andere disciplines en ouders. 

   De methode is in september 2015 erkend als bewezen effectieve interventie door de deelcommissie gehandicaptenzorg (Vilans). Uit het rapport van de commissie: ‘Goed uitvoerbaar en werkzaam, gedegen van opzet en stapsgewijs uit te voeren. Een sterk punt is dat de directe medewerkers na toepassing van het programma minder handelingsverlegen zijn.’

   Betrokken onderzoekers

   • dr. Petra Poppes
   • prof. dr. Annette van der Putten
   • masterstudenten orthopedagogiek Rijksuniversiteit Groningen

   Publicaties

   • Van der Meulen, B.F., Van der Putten, A.A.J., Poppes, P. & Reynders, K. (2014). Sporen van een reiziger. opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen nader onderzocht https://www.bol.com/nl/p/sporen-van-de-reiziger/9200000035544345/.
   • Vlaskamp, C., Maes, B. & Penne, A. (2011). Ondersteunings van mensen met ernstige meervoudige beperkingen: handvatten voor een kwaliteitsvol leven. https://www.bol.com/nl/p/ondersteuning-van-mensen-met-ernstige-meervoudige-beperkingen/1001004010680291/.
   • Vlaskamp, C. & Van der Putten, A.A.J. (2009). Focus on interaction: the effectiveness of an Individualized Support program for persons with profound intellectual and multiple disabilities. Research in Developmental Disabilities , 30, 873-883.
   • Van der Putten, A.A.J., Vlaskamp, C. & Poppes, P. (2009). The content of support of persons with profound intellectual and multiple disabilities; an analysis of the number and content of goals in the educational programmes. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities , 22,391-394.

   Producten

   • Vlaskamp, C., Poppes, P & Zijlstra, H.P. (2005). Levensloop in perspectief. Ondersteuningsprogramma’s voor volwassenen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Assen: Van Gorcum.
   • Vlaskamp, C., Poppes, P & Zijlstra, H.P. (2005). Een programma van jezelf. Opvoedingsprogramma’s voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Assen: Van Gorcum.
   • Vlaskamp, C. (1999). Een eigen perspectief. Programma voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Assen: Van Gorcum.
   • Beeldvormingsinstrumenten: Inventarisatie Persoonsbeeld, Gedragstaxatie Instrument, Lijst Alertheid, Lijst voor het afstemmen van Activiteiten en Situaties op de mogelijkheden en voorkeuren van personen met ernstige meervoudige beperkingen (zie voor een beschrijving van deze materialen: https://www.programmaperspectief.nl/downloads/.
   • DVD over perspectief: Leo maakt muziek, Leo luistert muziek.
  • Pijn op tijd signaleren en beoordelen is belangrijk om ziektes en aandoeningen snel te behandelen en om onnodig lijden te voorkomen. Bij mensen met EMB vraagt dat extra aandacht. Zij kunnen hun pijn vaak niet goed uiten of doen dat op een andere manier dan we gewend zijn.

   Doel

   De kwaliteit onderzoeken van instrumenten om pijn te meten bij mensen met EMB.

   Resultaat

   De onderzoekers hebben verschillende meetinstrumenten onderzocht. Zij ontdekten dat de REPOS (Rotterdam Elderly Pain Observation Scale), met enkele aanpassingen, geschikt is om te gebruiken voor de beoordeling van pijn bij volwassenen met EMB. Dit heeft geresulteerd in de zogenoemde POSAID (Pain Observation Scale for Adults with Intellectual Disabilities). Het signaleren gebeurt vooral door op het samentrekken van de spieren in het gezicht te letten. Tijdens alledaagse handelingen - zoals wassen of aankleden - wordt het gezicht van de persoon gefilmd. De opnames vormen de basis voor de scores op de pijnobservatieschaal van POSAID. Zo ontstaat een beter beeld van cliënten met chronische pijn en kunnen we sneller ingrijpen als dat nodig is.

   Betrokken onderzoekers

   • prof. dr. Annette van der Putten
   • drs. Anne Bruns
   • drs. Eveline Kreukniet

   Publicaties

   Bruns, A., Kreukniet, E., Post, W., & van der Putten, A. (2014). Assessment of pain in persons with profound intellectual and multiple disabilities: analysis of reliability and validity of the REPOS. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 27(4), 300.

   Producten

  • Geluid is bijna overal. We hebben het vaak niet eens door. Maar al dat geluid heeft wél invloed op hoe wij ons voelen en gedragen. Voor mensen met EMB geldt dat misschien nog wel meer. Vaak hebben zij visuele beperkingen en beperkte cognitieve vermogens waardoor zij erg afhankelijk zijn van geluid bij het begrijpen van de wereld om hen heen. Toch is daar nog weinig over bekend.

   Doel

   Onderzoek naar de rol en het effect van geluid in woonvormen en dagbestedingscentra voor mensen met EMB zodat we een veilige auditieve omgeving voor hen kunnen creëren.

   Resultaat

   Aan de hand van drie studies waarin gebruik is gemaakt van een aantal soundscape tools - zoals een smartphone applicatie en 3D geluid - hebben de onderzoekers aangetoond dat stemming en (probleem)gedrag van mensen met EMB samenhangt met de geluiden in de omgeving. Hoorbare veiligheid lijkt een belangrijke rol te spelen: een omgeving moet geruststellen en niet verontrusten. De belangrijkste aanbeveling van de onderzoekers is het vergroten van het bewustzijn van de hele organisatie over de rol van geluid in de leefomgeving van mensen met EMB. Een veilige auditieve (leef)omgeving is belangrijk om de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Zolang dit niet gebeurt, zal die omgeving een belangrijke negatieve invloed hebben op het fysiek en psychisch welzijn van de bewoners. 

   Betrokken onderzoekers

   • dr. Kirsten van den Bosch
   • prof. dr. Carla Vlaskamp
   • prof. dr. Wied Ruijssenaars
   • dr. Tjeerd Andringa (ALICE)
   • prof. dr. Deniz Baskent (UMCG)

   Publicaties

   Van den Bosch, K.A. (2016). Safe and sound. Soundscape research in special needs care. Bekijk: http://www.rug.nl/research/portal/en/publications/safe-and-sound(cd02457f-c5a4-4d8f-96e3-677668b974a0).html.

   Product

   http://www.rug.nl/news-and-events/news/archief2015/nieuwsberichten/1021-unifocusvandenbosch.

  • Ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen zijn vaak nauw bij de professionele zorg betrokken. En terecht. Zij hebben jarenlang intensief voor hun kind gezorgd en kennen het als geen ander. Daarmee zijn ouders een belangrijke informatiebron en samenwerkingspartner voor professionals. Suzanne Jansen deed onderzoek naar die samenwerking. Het onderzoek past bij de ontwikkeling van cliëntgerichte naar gezinsgerichte ondersteuning: de behoeftes en wensen van het kind worden gezien in de context van het gezin en de gemeenschap.
    

   Doel

   De samenwerking tussen ouders en zorgprofessionals binnen de ondersteuning aan kinderen en volwassenen met EMB beter in beeld krijgen. Leidende vragen: wat houdt de samenwerking precies in, wat is belangrijk in die samenwerking, welke factoren zijn van invloed op de samenwerking en hoe ervaren ouders de samenwerking?

   Resultaat

   De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot een aantal aanbevelingen die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk:

   • Begin de samenwerking met het inventariseren van de behoeftes en wensen van ouders. Wat verwachten zij van de samenwerking en meer specifiek van de communicatie (hoe, met wie, waarover en hoe vaak)?
   • Gebruik de in het onderzoek ontwikkelde vragenlijsten om te achterhalen hoe ‘gezinsgericht’ professionals werken. Hiermee wordt duidelijk wat ouders en zorgprofessionals belangrijk vinden in de ondersteuning en wat er verbeterd kan worden.
   • Ondersteun professionals door aandacht te besteden aan het onderwerp ‘samenwerking met ouders’ en hen hierin te scholen.
   • Laat de evaluatie van de samenwerking steeds terugkeren in gesprekken met ouders.

   Betrokken onderzoekers

   • dr. Suzanne Jansen
   • prof. dr. Annette van der Putten
   • prof. dr. Carla Vlaskamp

   Publicaties

   Producten

  • Het sociale netwerk van mensen met ernstige meervoudige beperkingen is klein. Vaak bestaat het alleen uit de ouders, broers en zussen. Dat maakt het netwerk extra betekenisvol, maar ook extra kwetsbaar.
    

   Doel

   Onderzoek naar de aard, omvang en frequentie van sociale contacten van mensen met EMB en welke factoren bijdragen aan het onderhouden en uitbreiden van hun netwerk.

   Resultaat

   Aafke Kamstra voerde het onderzoek uit en vond de resultaten zorgwekkend. Zij ontdekte dat mensen met EMB gemiddeld met slechts vijf mensen per jaar buiten hun woonvoorziening contact hebben, grotendeels familie. Met het toenemen van de leeftijd neemt zowel het aantal contactpersonen als de frequentie van de contacten af. Ook binnen de woonvoorziening is de sociale interactie niet groot. Tussen groepsgenoten onderling is weinig contact. Professionals besteden weinig aandacht aan het onderhouden of uitbreiden van de sociale netwerken. Zij vinden dit wel belangrijk maar weten niet hoe ze dit precies moeten doen. Ook zien ze het niet als een onderdeel van hun dagelijks handelen.

   Aafke Kamstra pleit ervoor om sociale netwerken juist wel te zien als onderdeel van het dagelijks handelen. Sociale netwerken helpen eenzaamheid te voorkomen, verkleinen het risico op gezondheidsproblemen en maken participatie mogelijk. Bovendien kan het netwerk opkomen voor de rechten van mensen met EMB.

   Betrokken onderzoekers

   • dr. Aafke Kamstra
   • dr. Annette van der Putten
   • prof. dr. Carla Vlaskamp

   Publicaties

   Kamstra, A. (2017). Who cares. Research into maintaining strengthening, and expanding the informal social networks for people with profound intellectual and multiple disabilities. 

   Producten

   Training 'Sociale netwerken van mensen met EMB' in ons open aanbod.

  • Iedereen beweegt. Bewegen is ook belangrijk voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn. Dat geldt ook voor kinderen en volwassenen met EMB, hoe minimaal hun mogelijkheden ook zijn op motorisch gebied. Toch is nog weinig bekend over de aard en de mate van motorische activering bij mensen met EMB en de rol van zorgprofessionals daarbij. Ook over de effecten van activering en op welke wijze en op welk moment dat het meeste effect heeft, ontbreekt de nodige kennis.

   Doel

   Het krijgen van meer inzicht in het verloop van de motorische ontwikkeling, in de mate, de aard en het effect van motorische activering en meer kennis over diagnostiek (ontwikkelen van een instrument) en behandeling (ontwikkelen en toetsen van interventies). Dit leidt tot meer kennis en beter inzicht in hoe en waarom bewegen betekenis kan hebben voor personen EMB.

   Resultaat

   Dit onderzoek loop nog. De onderzoekslijn bestaat uit de volgende projecten:

   • Inzicht in de motorische ontwikkeling van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.
   • Inzicht in mate, aard en effect van motorische activering bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.
   • Ontwikkeling van een diagnostisch instrument dat moet leiden tot ontwerp van een motorisch profiel.
   • Ontwikkeling van evidence based interventies op het gebied van motoriek met het accent op de toepassing van ondersteunende technologieën.

   Betrokken onderzoekers

   • prof. dr. Annette van der Putten
   • dr. Suzanne Houwen
   • prof. dr. Carla Vlaskamp

   Een greep uit relevante literatuur

   • Bossink, L. W. M., van der Putten, A. A. J., Waninge, A., & Vlaskamp, C. (2017). A power-assisted exercise intervention in people with profound intellectual and multiple disabilities living in a residential facility: A pilot randomised controlled trial. Clinical Rehabilitation.
   • Putten, van der A. (2011). Ondersteuning in beweging. In: ‘Personen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen’. Eindredactie: Prof. Dr. B. Maes & Prof. Dr. C. Vlaskamp.
   • Bossink, L., van der Putten, A., Waninge, A., & Vlaskamp, C. (2016). To activate or not to activate: Direct support persons' experiences in the motor activation of people with profound intellectual and multiple disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 60(7), 641.
   • Bossink, L., Frans, N. & van der Putten, A. (2016). Mate en wijze van motorische activering in de dgaelijkse praktijk: een onderzoek bij personen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. In: NTZ Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. 2016, 1, p. 3-16 13 p.
   • van der Putten, A. A., Bossink, L. W., Frans, N., Houwen, S., & Vlaskamp, C. (2017). Motor activation in people with profound intellectual and multiple disabilities in daily practice. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 42(1), 1-11.
   • Putten, A. van der, Vlaskamp, C., Reynders, K., & Nakken H. (2005). Children with profound intellectual and multiple disabilities: the effects of functional movement activities. Clinical Rehabilitation 19, 613-620.
   • Putten, A., van der, Vlaskamp, C., Reynders, K., & Nakken, H. (2005) Movement skill assessment in children with profound multiple disabilities: a psychometric analysis of the top down motor milestone test. Clinical Rehabilitation, 19, 635-643.
   • Putten, A., van der, Reynders, K., Vlaskamp, C. & Nakken H. (2004). A functionally focused curriculum for children with profound multiple disabilities: a goal analysis. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 17, 71-75.
   • Putten, A.A.J. van der; Houwen, S. & Vlaskamp, C. (2014). Motorische activering van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen: een teamsport. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53 (7-8), 354-367.
   • Verschillende mastertheses (bv Pauline Delville, Esther Dieterman, Sietske Posthumus, Daan Soers) gericht op onderzoek naar de effecten van bewegingsbeleving (ontwikkeld binnen ’s Heeren Loo Opmaat) op de alertheid, het welbevinden en gedragsproblemen bij mensen met EMB.

  Samen bereiken we meer

  Het expertisecentrum EMB is een samenwerking tussen ’s Heeren Loo en het Research Centre EMB van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). We werken samen met het Platform EMG en het Quality of Life Centre. Daarnaast zoeken we samenwerking met andere organisaties die expertise hebben op het gebied van EMB zoals scholen, kinderdagcentra, gemeenten en ziekenhuizen.

  • Multiplus is een expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen. Het richt zich tot iedereen die als hulpverlener, familielid of vrijwilliger betrokken is bij personen met ernstige meervoudige beperkingen. Het wil door ontwikkeling en verspreiding van kennis en expertise een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en de kwaliteit van ondersteuning van personen met ernstige meervoudige beperkingen.

  • Het platform EMG is een kennisnetwerk van en voor ouders en professionals van mensen met EMB met als visie: mensen met EMB hebben recht op een volwaardig bestaan in de samenleving en een situatie waarin zij in relatie met anderen een actieve en sturende rol spelen en tot optimale ontplooiing van hun mogelijkheden kunnen komen. Het Platform doet dit door:

   • het verzamelen en verspreiden van kennis, informatie en ervaringen;
   • het in contact brengen van professionals, ouders en anderen die betrokken zijn bij mensen met een EMB;
   • het bevorderen van kennisontwikkeling.
  • Het Quality of Life Centre is een landelijk expertise- en resource centrum voor een goed en kwaliteitsvol leven van mensen met complex intensieve ondersteuningsvragen. In dit centrum wordt bestaande kennis voor de doelgroep doorontwikkeld en gestructureerd tot een samenhangend aanbod voor dagelijks gebruik (One stop support system).

  • Doel van het Research Centre van de RUG is het bundelen en uitdragen van wetenschappelijke kennis in nauwe wisselwerking met de praktijk. Het Research Centre richt zich hierbij specifiek op twee doelgroepen: personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en personen met aangeboren of verworven doofblindheid (DB). Het Research Centre is onderdeel van de afdeling orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen.

  Nieuwsberichten expertisecentrum EMB

  Laatste nieuws

  Contact

  Kunnen we je helpen?

  Heb je vragen over het expertisecentrum EMB? Of wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Stuur dan een mail naar expertisecentumEMB@sheerenloo.nl. Je kunt ook contact opnemen met ons landelijk Klantcontact. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

  Neem contact op
  Terug naar boven