Expertisecentrum LVB

De groep mensen met een lichte verstandelijke beperking en steeds complexere vragen groeit. Deze kinderen, jongeren en volwassenen en hun naasten hebben begeleiding en behandeling nodig, die past bij de hun levensfase. Daarnaast kunnen de begeleiding en behandeling wisselen in intensiteit. Een multidisciplinaire aanpak staat voorop.  

Bij ’s Heeren Loo hebben we veel kennis over en ervaring met complexe vraagstukken en over de verschillende levensdomeinen. Om de kennis over LVB te vergroten en te verspreiden, werken we samen met andere organisaties en voeren we samen wetenschappelijk onderzoek uit in drie academische werkplaatsen: Viveon, Sterker Op Eigen Benen en KAJAK.

Meer bekendheid met campagne 'ZieLVB'
Mensen met een LVB lopen in de maatschappij vaak tegen onbegrip aan. Dit komt omdat anderen een LVB niet herkennen en niet weten hoe zij deze mensen kunnen helpen. Terwijl 1 op de 17 mensen een LVB heeft. Met de campagne ‘ZieLVB’ willen we hier wat aan doen. De campagne loopt vanaf 15 november 2021 tot en met januari 2022.

Aan de slag met praktische hulpmiddelen

Deze hulpmiddelen kunnen je helpen bij de begeleiding en behandeling van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Hechting

Bekijk het webinar over hechting en download het therapieboekje 'De boom met de korte wortels'.

Lees verder

Sociale Slimmeriken

Sociale Slimmeriken is een spel over de keuzes die je maakt op social media.

Lees verder
Meer bekijken

Uitgelichte onderzoeken

Hoe kunnen we mensen met een licht verstandelijke beperking helpen hun leven steeds verder verbeteren? Daar doen we veel onderzoek naar. Want als we weten wat werkt, dan kunnen we ook doen wat werkt.

Onderzoek

Effectstudie Balans in Beeld; een reflectietool om de relatie begeleider-cliënt LVB te versterken

Het gedrag van begeleiders speelt een belangrijke rol bij het ontstaan of voortduren van gedragsproblemen bij cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). Om reflectie bij begeleiders te bevorderen is Balans in Beeld ontwikkeld. Edithe Rot toetst met haar onderzoek of er indicaties zijn voor een effect van Balans in Beeld.

Lees meer over het onderzoek

Onderzoek

Passende zorg voor mensen met een LVB en psychische problemen bij de huisarts

Het doel van het promotieonderzoek van Katrien Pouls is om vast te stellen hoe we de huisarts beter kunnen ondersteunen in de zorg voor mensen met LVB en psychische problemen.

Lees meer over het onderzoek

Onderzoek

PTSS bij mensen met een LVB

Anne Versluis doet promotieonderzoek naar zowel het sneller en beter herkennen van PTSS als naar de effectiviteit van EMDR bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Anne werkt als GZ-psycholoog bij het Expertisecentrum MVG en werkt daarnaast als EMDR-Practitioner voor ’s Heeren Loo. Het promotieonderzoek bestaat uit vier studies.

Lees meer over het onderzoek

Over het expertisecentrum LVB

Het expertisecentrum LVB is er voor kinderen, jongeren en volwassenen en hun naasten die in de verschillende fasen van hun leven andere begeleiding en behandeling nodig hebben. 

We zetten professionals die werken met mensen met een LVB in hun kracht door:

  • de begeleiding en behandeling aan mensen met een LVB effectiever te maken
  • bestaande kennis te verbinden, ontwikkeling van nieuwe kennis aan te jagen en blijvend te stimuleren.

De komende jaren richten we ons op deze 4 speerpunten:

  • Continuüm van zorg
  • Middelengebruik en verslaving
  • Psychische stoornissen
  • Traumasensitief werken

Samenwerkende partijen

LVB: lichte verstandelijke beperking

Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben een IQ tussen de 50 en 75. Ze kunnen veel, maar vinden het soms moeilijk om dingen te begrijpen. Sommigen maken moeilijk contact met anderen. Bovendien hebben ze het vaak lastig op school, op het werk of thuis. Sommige mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben leerproblemen, gedragsproblemen of een psychische aandoening.

Lees meer over LVB

Laatste nieuws

Contact

Kunnen we je helpen?

Heb je vragen over het expertisecentrum LVB? Of wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Stuur dan een mail naar Expertisecentrum.LVB@sheerenloo.nl. Je kunt ook contact opnemen met ons landelijk Klantcontact. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op
Terug naar boven