Expertisecentrum MVG

Zorg en ondersteuning aan mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Dat is wat ’s Heeren Loo van oudsher doet. We hebben veel specifieke kennis opgebouwd over deze doelgroep. Kennis over integraal en methodisch werken, vastgoed en de afbouw van onvrijwillige zorg. Bij complexe vragen gaan wij verder waar anderen stoppen.

Onder de doelgroep MVG vallen ook mensen met EVB+. Zij hebben een matige tot ernstige verstandelijke beperking in combinatie met bijkomend probleemgedrag. In ons expertisecentrum MVG verzamelen, ontwikkelen en delen we kennis over mensen met MVG. We helpen hen bijvoorbeeld via het landelijke Kennisplatform EVB+ waar we als ’s Heeren Loo bij betrokken zijn. En in de academische werkplaatsen Viveon en VB&GG.

Praktisch aan de slag

Hier vind je hulpmiddelen die in kunt zetten in de begeleiding en behandeling van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG).

Zorgprogramma's

Wij willen de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve en complexe zorgvraag optimaliseren. Daarom hebben we zorgprogramma’s...

Lees verder

Multidisciplinair Expertiseteam (MDET)

Een effectieve methode voor het afbouwen van onvrijwillige zorg in de verstandelijk gehandicaptensector.

Lees verder

Onvrijwillige zorg

’s Heeren Loo past geen onvrijwillige zorg toe, tenzij er sprake is van (een risico op) ernstig nadeel en als er echt geen alternatieven zijn.

Lees verder

Uitgelichte onderzoeken

Hoe zorgen we dat het leven van mensen met een verstandelijke beperking steeds beter wordt? Daar doen we veel onderzoek naar. Want als we weten wat werkt, dan kunnen we ook doen wat werkt.

Onderzoek: Implementeren van methoden voor afbouwen onvrijwillige zorg

Onvrijwillige zorg herkennen, vrijheidsbeperkingen afbouwen, alternatieven zoeken en werken aan keuzevrijheid en zelfbepaling van cliënten blijkt vaak een hele uitdaging voor begeleiders en gedragswetenschappers. Zeker als het gaat om cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag of ernstige meervoudige beperkingen.

Lees meer

Multidisciplinair Expertiseteam (MDET)

MDET is een methode waarbij een expertise team samengesteld uit professionals van de eigen organisatie met zorgteams werkt aan het herkennen en verminderen van onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is breed gedefinieerd en daardoor zeer divers: het betreft alle vormen van zorg waar de cliënt niet mee instemt en raakt aan meerdere aspecten van de zorgorganisatie (cliënt niveau, teamniveau, organisatieniveau). Aanleidingen voor het toepassen van onvrijwillige zorg zijn eveneens vaak divers. De kracht van de methode ligt in het multidisciplinaire karakter van het expertise team, omdat zij beschikken over wetenschappelijke en praktische kennis vanuit verschillende disciplines.

Lees meer

Over het expertisecentrum MVG

Zorg en ondersteuning aan mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Dat is wat ’s Heeren Loo van oudsher doet. We hebben veel specifieke kennis opgebouwd over deze doelgroep. Deze kennis zetten we in om iedere cliënt met MVG goede begeleiding en behandeling te geven die aansluit op zijn of haar behoeften en ontwikkeling. Binnen en buiten ’s Heeren Loo.

De komende jaren richten we ons op deze 5 speerpunten:

  • Vergroten van de herkenbaarheid van MVG
  • Onderbouwing en implementatie van methode Triple-C
  • Binden, boeien en behouden van medewerkers
  • Inzetten van biosensoren in de praktijk

Samenwerkende partijen

MVG: moeilijk verstaanbaar gedrag

Het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking is soms moeilijk te begrijpen. Iemand wordt bijvoorbeeld heel onrustig of zelfs agressief, naar anderen of naar zichzelf. Of iemand trekt zichzelf terug in zijn kamer en wil niet meer meedoen aan de dagelijkse activiteiten. Dit is meestal een signaal dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld omdat diegene iets niet leuk vindt, of verdrietig is. Of misschien voelt hij zich onveilig of is hij overprikkeld. Vaak kan iemand dan zelf niet vertellen waarom hij zich zo gedraagt. Wij spreken dan van moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Het is aan ons om dat gedrag zo goed mogelijk te begrijpen en de cliënt de ondersteuning te bieden die hij nodig heeft.

Lees meer

Laatste nieuws

Contact

Kunnen we je helpen?

Heb je vragen over het expertisecentrum MVG? Of wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Stuur dan een mail naar  Expertisecentrum.MVG@sheerenloo.nl. Je kunt ook contact opnemen met ons landelijk Klantcontact. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op
Terug naar boven