Multidisciplinair Expertiseteam (MDET)
Een effectieve methode voor het afbouwen van onvrijwillige zorg in de verstandelijk gehandicaptensector

MDET is een methode waarbij een expertiseteam, samengesteld uit professionals van de eigen organisatie samenwerkt met zorgteams aan het herkennen en verminderen van onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is breed gedefinieerd en daardoor zeer divers: het betreft alle vormen van zorg waar de cliënt niet mee instemt en raakt aan meerdere aspecten van de zorgorganisatie (cliëntniveau, teamniveau, organisatieniveau). De aanleiding voor het toepassen van onvrijwillige zorg is ook vaak divers. De kracht van de methode ligt in het multidisciplinaire karakter van het expertiseteam, want wetenschappelijke en praktische kennis vanuit verschillende disciplines wordt hier gebundeld.

De samenwerking van het expertiseteam met de zorgteams van de woningen en het voortdurend zoeken naar consensus over het stap-voor-stap afbouwen van onvrijwillige zorg maakt de methode succesvol. Uit het promotieonderzoek van Baukje Schippers blijkt dat de inzet van een Multidisciplinair Expertise Team (MDET) in organisaties kan bijdragen aan een versnelde en hoger percentage van afbouw van onvrijwillige zorg.

Wet zorg en dwang

De werkwijze van MDET sluit aan bij het stappenplan volgens de Wet Zorg en Dwang, het vervangt echter het stappenplan niet. Het stappenplan van de WZD moet altijd gevolgd worden bij onvrijwillige zorg. Multidisciplinaire overleggen die in het kader van de methode MDET plaatsvinden kunnen gezien worden als overleg met ‘deskundige van een andere discipline’ of als overleg met ‘deskundige die niet bij de zorg betrokken is’, zoals vereist.

We hebben een brochure gemaakt over de methode Multidisciplinair Expertiseteam (MDET). Samen met de factsheet kan het zorgteams helpen om samen met cliënten en verwanten onvrijwillige zorg af te bouwen.

  Meer weten?

  De methode MDET is tot stand gekomen door de samenwerking in de academische werkplaats ’s Heeren Loo – Vrije Universiteit Amsterdam. Wil je meer weten over werken met het Multidisciplinair Expertiseteam? Neem dan contact op met Esther Bisschops. Esther Bisschops doet ook onderzoek naar MDET.

  Esther Bisschops

  Gedragswetenschapper

  • Triple-C
  • Implementatie
  • Methoden afbouw onvrijwillige Zorg
  • Groepsdynamica

  MVG: moeilijk verstaanbaar gedrag

  MVG: moeilijk verstaanbaar gedrag

  Het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking is soms moeilijk te begrijpen. Iemand wordt bijvoorbeeld heel onrustig of zelfs agressief, naar anderen of naar zichzelf. Of iemand trekt zichzelf terug in zijn kamer en wil niet meer meedoen aan de dagelijkse activiteiten. Dit is meestal een signaal dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld omdat diegene iets niet leuk vindt, of verdrietig is. Of misschien voelt hij zich onveilig of is hij overprikkeld. Vaak kan iemand dan zelf niet vertellen waarom hij zich zo gedraagt. Wij spreken dan van moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Het is aan ons om dat gedrag zo goed mogelijk te begrijpen en de cliënt de ondersteuning te bieden die hij nodig heeft.

  Lees meer
  Terug naar boven