Expertisecentrum NAH

We doen bij ’s Heeren Loo steeds meer onderzoek naar mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Per jaar krijgen meer dan 100.000 mensen NAH. En mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben ook vaak (verborgen) NAH. De aandacht voor deze problematiek neemt toe. Wij helpen met de vragen en dilemma’s uit de praktijk. Dat doen we met alle kennis en kunde die we bij ’s Heeren Loo hebben en die is uitgebreid door de fusie met De Noorderbrug. Samen ondersteunen we ruim 1.200 mensen met NAH, waarvan zo’n 9.000 intramuraal en 300 extramuraal (cijfers 2019).

We weten dus al veel over de rol van het systeem en multidisciplinair werken met bijvoorbeeld medici, paramedici en gedragswetenschappers. Kennis die we graag verrijken en uitwisselen. Zo zijn we ook betrokken bij het samenwerkingsverband Hersenz en de kennisinfrastructuur NAH van het ministerie VWS.

Praktisch aan de slag

Hier vind je hulpmiddelen die in kunt zetten in de begeleiding en behandeling van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Zorgprogramma's

Wij willen de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve en complexe zorgvraag optimaliseren. Daarom hebben we zorgprogramma’s...

Lees verder

Meer kennis over de cliënt met hersenletsel dankzij bestaande data

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) maken ongeveer 10% uit van alle mensen die zorg krijgen in de gehandicaptensector. Zij hebben andere wen...

Lees verder

Uitgelichte onderzoeken

Hoe zorgen we dat het leven van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) steeds beter wordt? Daar doen we veel onderzoek naar. Want als we weten wat werkt, dan kunnen we ook doen wat werkt.

Over het expertisecentrum NAH

Per jaar krijgen meer dan 100.000 mensen NAH. En mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben ook vaak (verborgen) NAH. De aandacht voor deze problematiek neemt toe. Wij helpen met de vragen en dilemma’s uit de praktijk. Dat doen we met alle kennis en kunde die we bij ’s Heeren Loo hebben en die is uitgebreid door de fusie met De Noorderbrug.

Het expertisecentrum NAH draagt ertoe bij dat cliënten met NAH bij ’s Heeren Loo een hogere kwaliteit van leven ervaren door NAH specifieke ondersteuning die gefundeerd is op state-of-the-art kennis. Dit doet we door:

 • Wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis toegankelijk en toepasbaar te maken voor professionals en naasten.
 • Een onderbouwde methodiek als fundament van NAH zorg te ontwikkelen
 • Het neerzetten van een sterke en sluitende NAH keten, zowel intern als extern.

De komende jaren richten we ons op deze 3 speerpunten:

 • Verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden van kennis over:
  - Mild hersenletsel en de gevolgen ervan
  - Ouder worden en NAH
  - Kinderen met NAH
  - Diagnostiek bij NAH
 • Het ontwikkelen en ondersteunen bij de implementatie van een consistente, coherente en onderbouwde methodiek als fundament voor NAH-zorg binnen de VG.
 • Actief bijdragen aan de ontwikkeling van een intramuraal behandelprogramma voor mensen met NAH in de VG-sector; Hersenz Wonen.

Samenwerkende partijen

Laatste nieuws

Contact

Kunnen we je helpen?

Heb je vragen over het expertisecentrum NAH? Of wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Stuur dan een mailtje naar expertisecentrum.nah@sheerenloo.nl. Je kunt ook contact opnemen met ons landelijk Klantcontact. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op
Terug naar boven