Over het expertisecentrum NAH

We doen bij ’s Heeren Loo steeds meer onderzoek naar mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Per jaar krijgen meer dan 100.000 mensen NAH. En mensen met een (licht) verstandelijke beperking hebben ook vaak (verborgen) NAH. De aandacht voor deze problematiek neemt toe. Wij helpen met de vragen en dilemma’s uit de praktijk. Dat doen we met alle kennis en kunde die we bij ’s Heeren Loo hebben en die is uitgebreid door de fusie met De Noorderbrug. Samen ondersteunen we ruim 1.200 mensen met NAH, waarvan zo’n 9.000 intramuraal en 300 extramuraal (cijfers 2019).

We weten dus al veel over de rol van het systeem en multidisciplinair werken met bijvoorbeeld medici, paramedici en gedragswetenschappers. Kennis die we graag verrijken en uitwisselen. Zo zijn we ook betrokken bij het samenwerkingsverband Hersenz en de kennisinfrastructuur NAH van het ministerie VWS.

We hebben zes kennisketens: EMB, MVG, NAH, LVB, Jeugd en Ouderen. Wil je weten hoe een kennisketen werkt? Bekijk dan het animatiefilmpje.

Onze ambitie

Het expertisecentrum NAH draagt ertoe bij dat cliënten met NAH bij ’s Heeren Loo een hogere kwaliteit van leven ervaren door NAH specifieke ondersteuning die gefundeerd is op state of the art kennis. Dit doet we door wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis toegankelijk en toepasbaar te maken voor professionals en naasten, door een onderbouwde methodiek als fundament van NAH zorg te ontwikkelen en door het neerzetten van een sterke en sluitende NAH keten, zowel intern als extern. Tegelijk is het expertisecentrum een belangrijke intermediair voor de vertaling van kennisvragen uit de praktijk naar initiatieven tot of voorstellen voor onderzoek.

Speerpunten

De komende jaren richten we ons op deze 3 speerpunten:

Verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden van kennis over

  • Door de kennis over mild hersentrauma te vergroten, draagt het expertisecentrum NAH bij aan het (tijdig) signaleren en op de juiste wijze begeleiden en/of behandelen van mensen met een mild hersentrauma. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg voor mensen met NAH en hun naasten binnen en buiten ’s Heeren Loo.

  • Door het vergroten van kennis over ouder worden met NAH en de kennis over de toenemende kans op het oplopen van NAH bij het ouder worden, draagt het expertisecentrum NAH bij aan het (tijdig) signaleren en op de juiste wijze begeleiden en/of behandelen van ouder wordende cliënten. Dit doen we in nauwe samenwerking met het expertisecentrum Ouderen. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg voor ouder wordende mensen met NAH (en VB) en hun naasten binnen en buiten ’s Heeren Loo.

  • Met het verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden van kennis over kinderen met NAH draagt het expertisecentrum NAH bij aan de best passende zorg voor kinderen met NAH binnen de bestaande dienstverlening van ’s Heeren Loo, zoals gezinsbehandeling, kinderdagcentra, gezinshuizen en observatie- & behandelgroepen.

Diagnostiek en NAH

Door de kennis over diagnostiek en NAH te vergroten, draagt het expertisecentrum bij aan vroegtijdige en kwalitatief goede signalering en beeldvorming van NAH die handvatten bieden voor begeleiding en behandeling van mensen met NAH binnen en buiten ’s Heeren Loo.

  • Met het ontwikkelen van een (ondersteunings)methodiek als fundament voor de NAH-zorg draagt het expertisecentrum NAH bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg van mensen met een NAH en hun naasten die binnen ’s Heeren Loo of een andere VG-aanbieder wonen (en werken).

    De groep mensen met een NAH die binnen ’s Heeren Loo intramuraal ondersteund wordt is zeer gevarieerd in cognitief, lichamelijk en sociaal-emotioneel functioneren. In het bieden van de dagelijkse zorg maken we binnen ’s Heeren Loo gebruik van elementen uit verschillende methodieken en werkwijzen, bv. elementen uit Triple C, CGW, Perspectief en Foutloos leren. Door het constructief en consistent bieden van de juiste wijze van ondersteuning (chronische revalidatie) zien we cliënten met NAH zich stap voor stap nog ontwikkelen. In deze aanpak lijkt een gemene deler te zitten. Het onderzoeken van deze gemene deler en vastleggen in beleid draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg aan mensen met NAH en hun naasten en aan mooi werk van de professionals, omdat zij doen wat werkt!

  • Met het intramurale behandelprogramma NAH zijn we in staat om cliënten met NAH die bij ’s Heeren Loo wonen (en werken) passende en effectieve behandeling te bieden die bijdraagt aan hun kwaliteit van leven en uitvoerbaar is voor de professionals.

    Het extramurale behandelprogramma van Hersenz biedt mensen met een NAH die ‘uitbehandeld’ zijn de mogelijkheid om zich gericht op een aantal thema’s (bv. geheugen, emotie) verder te ontwikkelen. ’s Heeren Loo ontwikkelt samen met Hersenz en een aantal andere zorgaanbieders een behandelprogramma dat passend en effectief is in de intramurale zorg onder de titel Hersenz Wonen.

Kennisketen NAH

In deze infographic vind je alle informatie over ons bij elkaar.

Contact

Kunnen we je helpen?

Heb je vragen over het expertisecentrum LVB? Of wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Stuur dan een mail naar expertisecentrum.lvb@sheerenloo.nl. Je kunt ook contact opnemen met ons landelijk Klantcontact. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Terug naar boven