Balans in Beeld

Balans in Beeld

Het vinden van de juiste benadering voor jongeren met een LVB is een dagelijkse zoektocht voor begeleiders. Hoe geef je de sturing die een jongere nodig heeft en geef je hem tegelijk de regie over zijn eigen leven om zelf verantwoorde keuzes te maken? Houd deze vraag jou ook bezig en ben je op zoek naar concrete handvatten voor het vinden van de juiste balans tussen uitdagen en over- of ondervragen? Het reflectiemiddel Balans in Beeld helpt jou verder.

Begeleiders kunnen met Balans in Beeld gerichter naar hun eigen handelen kijken (reflecteren), binnen de samenwerkingsrelatie met de jongere. En ze kunnen alternatieve manieren bedenken om de ondersteuning aan de jongere verder vorm te geven.

Reflectiemiddel Balans in Beeld

Het reflectiemiddel Balans in Beeld bestaat uit een reeks concrete vragen waarop de begeleider kan reflecteren. Met behulp van Balans in Beeld worden begeleiders gestimuleerd om na te denken over de mate waarin ze de cliënt ondersteunen en of ze de cliënt over- of ondervragen. Balans in Beeld is een hulpmiddel om zicht te krijgen op de balans tussen de mate waarin de jongere vaardigheden beheerst en de mate waarin de begeleider de jongere heeft ondersteund. Door met Balans in Beeld te reflecteren op het eigen handelen in een specifieke situatie, in relatie tot de cliënt, kan de begeleider de kwaliteit van die samenwerkingsrelatie en de afstemming daarbinnen verbeteren.

Handreiking van Balans in Beeld

In de bijbehorende handreiking van Balans in Beeld wordt uitgelegd dat overvraging, maar ook ondervraging, bij jongeren met een LVB kan leiden tot internaliserend of externaliserend probleemgedrag. Het is dan ook van belang over- en ondervraging in een vroeg stadium te herkennen om de benaderingswijze goed aan te laten sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de jongere. Beter nog is het om over- of ondervraging te voorkomen en jongeren zoveel mogelijk uit te dagen zich te ontwikkelen. Reflectiemiddel Balans in Beeld kan daarbij helpen. De specifieke kenmerken LVB en de benodigde accenten die de begeleiders volgens de handreiking moeten aanbrengen in hun ondersteuning zijn in Balans in Beeld in concrete vragen uitgewerkt.

Zelfstandig worden

Met behulp van Balans in Beeld kunnen begeleiders de ontwikkeling en persoonlijke groei van jongeren met een lichte verstandelijke beperking zo goed mogelijk stimuleren. Zodat jongeren (later) zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. We doen nu onderzoek naar het effect van het reflectiemiddel Balans in Beeld, zodat straks een effectief bewezen (evidence based) hulpmiddel voor begeleiders voor handen is. 

Meer weten?

Wil je meer weten over Balans in Beeld kijk dan op de website Kennisplein Gehandicaptensector. Hier kun je de handreiking en het reflectiemiddel Balans in Beeld kosteloos downloaden.

Als je vragen hebt over Balans in Beeld kun je mailen naar Edithe Rot. 

Edithe is gedragswetenschapper bij ’s Heeren Loo en onderzoeker bij de Academische Werkplaats ’s Heeren Loo - Vrije Universiteit Amsterdam. Edithe ontwikkelde Balans in Beeld. Je bereikt haar via edithe.rot@sheerenloo.nl of e.j.w.rot@vu.nl.

Heb je andere vragen over onderzoek van ’s Heeren Loo? Dan kun je mailen naar Bas Bijl via bas.bijl@sheerenloo.nl.

Terug naar boven