Een bondgenoot voor naasten

Naasten spelen een belangrijke rol in het leven van mensen met een beperking. Ze zijn hulpvrager, mantelzorger en belangenbehartiger. Maar in de eerste plaats zijn zij natuurlijk ouder, partner, familie en hebben zij ‘ook nog een eigen leven’. Zij moeten daarom goed geholpen worden, helemaal als hun verwant buiten de ‘gewone hokjes’ valt. Met de pilot Bondgenoot kijken we of we hen beter kunnen helpen.

Het doel van de pilot Bondgenoot is om 150 naasten in Nederland betere ondersteuning te bieden en daarin leerervaringen op te doen om in de toekomst de cliëntondersteuning hierop aan te passen. Zorgvrager en naasten wonen in één van de zorgkantoorregio’s van CZ of Menzis. Vanuit ’s Heeren Loo geven we 10 naasten van iemand met een ernstig meervoudige beperking een bondgenoot. Dit doen we in de regio Groningen. In deze pilot werken we samen met CZ, Menzis en MEE Groningen. 

De bondgenoot

Onafhankelijke cliëntondersteuners worden in deze pilot bondgenoot genoemd. Dit geeft het verschil met de ‘gewone’ cliëntondersteuners aan. En het maakt duidelijk welke rol zij moeten spelen in het leven van de naasten. Een bondgenoot is iemand die deelgenoot, medestander en partner is in het vinden van passende oplossingen voor het hele gezin. Iemand die de regie niet overneemt en werkt aan het vertrouwen, herstel en groei vanuit een gelijkwaardige positie. 

Volwaardig leven 

Bondgenoot is één van de vijf pilots met gespecialiseerde cliëntondersteuners van het programma Volwaardig leven. Met dit programma wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gehandicaptenzorg meer passend en toekomstbestendig maken. 

De netwerkgids

Een andere pilot is de pilot Netwerkgids. In deze pilot werken we samen met MEE NL en om 50 cliënten met ernstige bijkomende gedragsproblemen te helpen aan passende zorg, door een netwerkgids aan hen te koppelen die hen helpt in hun zoektocht. De pilot loopt tot maart 2021 en start met vijftig cliënten van ’s Heeren Loo. Het onafhankelijke onderzoeksbureau Partoer brengt de resultaten van deze pilot in kaart.

Terug naar boven